Čti Bibli s modlitbou

Nejlepší způsob četby Bible je číst ji spolu s tím, kdo ji inspiroval. Prosba o Boží přítomnost je prvním krokem ke správnému pochopení textu.

 

Čti Bibli pro sebe

Ty jsi nebyl tím, na koho bibličtí autoři mysleli, když Bibli psali, a proto při jejím čtení nás zajímá dobové pozadí, adresáti textu… Ty jsi ale teď tím, kdo text čte a koho chce Bůh oslovit. Čti proto vždy Bibli pro sebe. Srovnávej ji se svým životem, hledej v ní principy pro řešení svých problémů, hledej v ní odpovědi na své otázky.

 

Čti Bibli s pokorou

Život není jednoduchý a není vše zlato, co se jako zlato třpytí. Čti Bibli s pokorou. Ani v Bibli není vše tak jasné a ne vše co vypadá naprosto srozumitelně a zřetelně musí opravdu takové být. Připusť možnost, že se můžeš mýlit, neboj se poradit se s jinými lidmi nebo moudrými knihami a často používej slova „asi, zřejmě, snad“.

 

Čti Bibli s ochotou se měnit

Číst Bibli bez ochoty měnit se nemá smysl. Otevírej Bibli s touhou, aby ti Bůh ukázal, jak a co můžeš ve svém životě změnit.

 

Čti Bibli s odvahou

Ke studiu Bible je nutná i odvaha, aby se člověk občas vydal tam, kam „lidská noha nevstoupila“. Nebo možná ne lidská, ale aspoň ta má. Čti i části Bible, které jsi nikdy nečetl. Neboj se obtížných a nesrozumitelných textů. Možná napoprvé nepochopíš nic, ale vracej se a nenech se odradit. Čtení Bible chce odvahu a vytrvalost.

 

Čti Bibli pravidelně

Za den se nedá natrénovat maraton ani naučit se chápat Bibli. Čti Bibli vytrvale. Čti ji ve chvílích, kdy tě to bude bavit i když nebude. Čti ji jako o život. Čti Bibli s někým. Nemusíte spolu sedět v jedné místnosti, ale číst si spolu přes skype, mobil… Nebo číst každý sám, ale vědět o sobě a modlit se za sebe (třeba vždy ve stejnou dobu…). Vytvoř nebo vytvořte si plán, co chcete přečíst, kdy…

 

Čti Bibli a piš

Zaveď si svůj blok či deník, kde si budeš psát své postřehy při čtení Bible. Naše paměť je tak přetížená, že na většinu věcí brzy zapomeneme. Proto si piš, čím tě Bůh oslovil a vracej se k tomu.

 

Kdo s kým a proč mluví?

Zaměř se na přímou řeč v Bibli. Ujasni si, kdo ke komu mluví. Je vyřčená věta určená pouze dané osobě nebo davu? Proč tam autor textu tuto větu dal. Není věta třeba určena spíše mně jako čtenáři? Co chtěl svou řečí vyvolat ten, kdo větu vyřknul? Chtěl urazit, vést k zamyšlení, povzbudit…? Přímá řeč v mnoha biblických příbězích nabízí prostor pro přemýšlení a hlubší domýšlení příběhů. Zvláštní pozornost si zaslouží věty s otazníkem na konci. Často takové věty vyřkne Bůh, který ví vše a ptá se člověka. Přemýšlej proč.

 

 

 

Vztahy mění život

Další možný způsob čtení biblického textu je se zaměřením na vztahy. Kdo má koho rád? Kdo koho nesnáší? Co k sobě cítí jednotlivé postavy? Proč si některé věci neřeknou přímo a proč se k sobě chovají, jak chovají. Zkus o biblických příbězích přemýšlet z hlediska vztahů. A neboj se přemýšlet i o vztahu jednotlivých postav k Bohu. I k němu přece můžeme cítit lásku ale i vztek, touhu s ním být i lhostejnost…

 

Rozpohybuj biblický text

Spolu se svými přáteli zkus některé biblické příběhy zahrát a potom si povídejte o dojmech, které to ve vás vyvolalo. Nejde o to hrát legrační scénky, ale vžít se do textu a zažít něco z toho, co prožívali biblické postavy. Zkus se cítit tak, jak se cítil Abrahám, když držel nůž nad svým synem, Jákob, když podváděl svého otce, Petr, když mu Ježíš myl nohy… Povídejte si o svých pocitech, prohoďte si role a prožijte příběh vícekrát z různých pohledů.

 

Nepleťme si pojmy s dojmy

Zkus po přečtení příběhu nebo kapitoly v Bibli najít jednu větu nebo jedno slovo, které by nějak vystihovalo nebo bylo charakteristické pro tu část textu. Přemýšlej proč právě toto je charakteristické pro tento text. Další možností je udělat si malý průzkum slov. Jaké slovo se nejčastěji objevuje v daném textu. Proč? Jaký vztah má hlavní postava příběhu k tomuto pojmu? Jaký vztah má k němu Bůh?

 

Změň úhel pohledu

Většina biblických příběhů je vyprávěna z pohledu čtenáře či nestranného pozorovatele. Zkus příběh číst znovu a dívej se na něj očima jedné z postav. Neboj se ani negativních biblických postav a převyprávěj příběhy, tak jak je asi viděli Kain, Jidáš, Saul, Jezábel… Nejde o to obhajovat jejich jednání, ale pochopit jejich jednání a poučit se.

 

Statistika nuda je, má však cenné údaje

Nemusí jít třeba nutně o statistiku, ale použít schéma, náčrt i statistiku při četbě Bible může být cenné. Namaluj si na papír postavy v textu. Nakresli si, jaké mají vzájemně vztahy. Zakresli pohyb v textu – kdo kam jde, co kdo kam nese… Připiš k jednotlivým osobám, co řekli nebo co je pro ně charakteristické. Možná jen opotřebuješ tužku, ale možná pochopíš věci do té doby nesrozumitelné.

 

Pořád to samé?

Bible je jedna, ale mění se. Podle toho, jak ji čteme. Čti Bibli nahlas i potichu, čti ji doma nebo v lese, čti ji v různých překladech, čti ji při poslechu hudby nebo v tichu, čti ji ve stoje nebo na kolenou. Stále budeš číst jednu Bibli, ale bude se měnit.

 

Bible a její žánry

Asi vnímáš jednotlivé žánry v Bibli a ctíš různé přístupy k nim. Víš, že poezie je něco jiného než příběh a zákon se čte jinak než proroctví. Zkus ale někdy přistupovat k textům Bible tak, jako by byly zcela jiným žánrem Bible než jsou. Zkus příběh přednášet jako poezii a v básni hledat děj, zkus proroctví přednášet s patosem a v zákoně hledat symboliku. Možná tě neosloví nic. Ale možná uvidíš text zcela jinýma očima.

 

Aktualizuj

Převyprávěj si příběhy z Bible dnešní řečí do dnešní doby. Není smyslem příběhy vulgarizovat, ale posunout v čase. Nepoužívej přirovnání s miliardáři nebo pašeráky drog, ale používej příklady ze školy, ze sboru, ze tvé party kamarádů. Posuň biblický text v čase do své situace. Nejlépe ti tato metoda poslouží, když si takové příklady napíšeš.

 

Hledej sebe

Hledej v biblickém příběhu sebe. S kým by ses ztotožnil. Jak by ses zachoval ty na místě jednotlivých postav?

 

(podle serveru www.inriroad.cz)

 

[zpět]