RODINNÁ ČTENÍ NA NEDĚLI

Na každou neděli během 40 dní s Biblí je připraven doplňující program pro rodinná setkání.

 

program pro rodiny s dětmi (*.pdf)

 

Tento společný čas nad Božím slovem je důležitý pro děti i rodiče. Rodiče získají příležitost společně se svými dětmi přemýšlet nad životem Ježíše Krista a pomocí otázek objevovat dětské přemýšlení o Spasiteli. Pro děti je to důležitý čas, během něhož objevují prostřednictvím rozhovoru s rodiči důležitost poznání Ježíše.

 

JAK ZAČÍT?

Témata postupně procházejí knihu Exodus jako program pro dospělé. Najděte si s dětmi společný čas ráno, po obědě, při svačině, večer apod. Vysvětlete dětem, že právě prožíváte zvláštní období roku, a proto si s nimi chcete přečíst příběhy o Božím jednání. Malé děti (předškoláci): Přečtěte si biblické odkazy předem a dětem pouze stručně převyprávějte obsah. Větší děti: Pokud máte také starší děti, přečtěte společně biblický úsek pro daný den (označený tučným písmem).

PŘÍBĚH

Přečtěte dětem příběh. Čtěte pomalu a zřetelně. Příběh pokaždé ilustruje téma pro daný den pomocí příhody z běžného života dětí.

OTÁZKY

Na konci každého příběhu jsou otázky. Po přečtení příběhu se zeptejte dětí na první otázku. Pokud si nebudou jisté, pomozte jim doplňujícími otázkami, nebo jim napovězte. Nechte děti, ať nad příběhem samy přemýšlejí. Jako pomoc je pro vás pod každou otázkou napsána správná odpověď. Pokud děti odpoví pouze částečně nebo vůbec, doplňte správnou odpověď. Neříkejte jim odpovědi jako opravu, ale jako váš vlastní postřeh, vaši odpověď. Postupně projděte všechny otázky.

MODLITBA

Na závěr se s dětmi modlete. Nechte děti modlit se vlastními slovy. Dbejte na to, ať je vaše vlastní modlitba dětem srozumitelná a týká se tématu, o kterém jste mluvili. Můžete se také hlasitě modlit za své děti.

BIBLICKÝ VERŠ

V hlavičce každého dne je kurzívou uveden biblický verš, který shrnuje poselství dne. Přečtěte si jej s dětmi na závěr. Můžete jej taky napsat na papír a vyvěsit během týdne na viditelném místě, aby vás celý týden provázel. Povzbuďte děti ať se verš naučí nazpaměť.

LUŠTĚNKY A PŘÍLOHY

Součástí programu pro děti jsou také luštěnky a podobné přílohy. Ty pomohou dětem věnovat se tématu 40 dní s Biblí také hravou formou. Můžete je dát dětem po společném čtení příběhu nebo kdykoli během týdne.

 

 

hlavní téma ročníku 2016:

 

PROGRAM

 

pro rodiny s dětmi

pašijních textů

 

úvodní slovo

 

základní informace

 

hlavní materiály

 

pro rodiny s dětmi

 

jak číst Bibli?

 

plakátek na nástěnku (*.pdf)

 
 
 

 

 
 

od středy 8. března 

do velikonoční neděle 16. dubna 2017 

 

těšíme se na společné čtení Bible