Materiál pro rok 2017

Druhá kniha Mojžíšova je pro nás vedle První knihy Mojžíšovy a Žalmů asi nejznámější částí Starého zákona. Pro samotný Starý zákon a židovskou Bibli – a pro Židy –, je Exodus, lze-li to takto zjednodušeně povědět, snad i knihou nejdůležitější. Vzpomíná totiž na zrod a takříkajíc „DNA“ izraelského národa, a sice právě jakožto národa Bohem vyvedeného z otroctví a Bohem smluvně zmocněného ke svobodné bohoslužbě. Obdobně tu Hospodin vstupuje na scénu jakožto Spasitel a Zákonodárce. Mojžíš, vůdce exodu, je prorokem a učitelem, jemuž ve Starém zákoně není rovno. Kniha a události Exodu také tvoří pozadí evangelia Pána Ježíše. A více než ostatní biblické knihy byla v dějinách a je dosud velkým příběhem o naději pro všechny utlačené.

Četbou Exodu se spolu s Izraelem jakoby vydáváme na cestu z otroctví ke svobodě. V porobě biblického lidu můžeme rozpoznávat vlastní bezmoc, v jeho spáse a pověření svůj nový život v Kristu, v jeho zápasech a neposlušnosti vlastní pokušení a hřích, v dávném Hospodinově milosrdenství Kristovo odpuštění a lásku vůči nám dnes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hlavní téma ročníku 2017:

 

NA CESTĚ

s knihou Exodus

 

společně čtení Bible

 

 

úvodní slovo

 

základní informace

 

hlavní materiály

 

pro rodiny s dětmi

 

jak číst Bibli?

 

plakátek na nástěnku (*.pdf)

 
 
 

 

 
 

od středy 8. března 

do velikonoční neděle 16. dubna 2017 

 

těšíme se na společné čtení Bible