„Netrapte se žádnou starostí“   Filipským 4,5

Každý máme starosti. Musíme se starat o děti, o obživu, o bydlení. Bible nehovoří, že člověk může prožít život bez starostí, ale mluví o tom, že člověk nemusí být ustaraný, sklíčený starostmi. To má na mysli i Ježíš, když říká: „Netrapte se, Bůh ví, co potřebujete“. Ustaranost je důsledek toho, že člověk vzal svůj život do svých rukou. Často se jako lidé bojíme věci pustit ze svých rukou - předat volant svého života do rukou Božích a důvěřovat mu. O tom však je víra. Nejen, že věřím v Boha ale důvěřuji tomu, kdo mi stojí nablízku, kdo je mým pánem, kdo není tak daleko, aby nedosáhl na naše problémy, aby neslyšel volání našich modliteb. K této důvěře, ze které plyne však i pokoj nás Bůh zve. A tak

„všechnu svou starost vložte na něj, protože mu na vás záleží.“ 1 Pt 5,7

Sederová večeře 2010

. . Zobrazeno: 213

Church Joomla Template

Na jaře 2010 proběhla tradiční Sederová večeře inspirovaná židovským svátkem Pesach. Každým rokem se jí účastní jak lidé ze sboru, tak naši přátelé.

Fotografie z akce najdete zde: Seder 2010

Verš pro náš sbor na rok 2017

Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem, aby to, co je chromé, docela nezchromlo, ale naopak se uzdravilo.

Židům 12,12-13

Potravinová a materiální pomoc POMPO II

Potravinová a materiální pomoc POMPO II

FEAD_MPSV_RGB

Diakonie Církve bratrské se od října 2016 zapojila do projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“, registrační číslo projektu CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008. Projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci státního rozpočtu.

plechovka

Doba realizace projektu:

Zapojení do projektu od  – 1. 11. 2016

Ukončení 1. fáze realizace projektu – 30. 9. 2018

Ukončení 2. fáze realizace projektu – 30. 9. 2020

++

Celková alokace obdržených finančních prostředků:  
přehled alokace_

Spolupracující subjekty zapojené v rámci projektu v 1. fázi projektu:   přehled subpartnerů_

Pro projekt jsme zřídili celkem 8 meziskladů, do kterých je materiální pomoc dodávána a odtud je distribuována buď přímo podpořeným osobám, nebo do dalších sborů a poboček DCB. V roce 2018 počet skladů zůstal stejný, jen se trochu změnilo jejich rozmístění. V současné době máme tedy sklady v Brně, Českém Krumlově, Kolíně, Letovicích, Opavě, Písku, Třinci a ve Vysokém Mýtě.

S

V roce 2018 jsme pokračovali v distribuci potravinové a materiální pomoci prostřednictví sborů a poboček Diakonie. Podařilo se nám pomoc rozšířit a podpořit více osob než minulý rok. Nárůst nebyl však tak vysoký. Jedním z důvodů je, že se snažíme s klienty pracovat systematicky, a to vyžaduje čas. Tudíž kapacita našich dobrovolníků je naplněna. Druhým důvodem bylo to, že tento rok poznamenala nejistota pramenící z dané politické situace po volbách. Do září 2018 nebylo jasné, zda se bude pokračovat. Vše nakonec dobře dopadlo, a již v prosinci jsme podepsali dodatek na pokračování do 30. 9. 2020.  Nově se k nám připojil sbor CB ELIM Písek, který si zároveň pod patronát vzal práci v Českém Krumlově. K datu 20. 12. 2018, kdy skončila první fáze projektu, jsme vyčerpali částku a rozdali zboží v hodnotě 13.292.000,- Kč, a tím podpořili okolo 6.000 osob, které tuto pomoc potřebují. Do další etapy nám tak zůstává 8.858.000,- Kč.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhají. Bez nich by to nebylo možné.

Kontaktní osoba pro realizaci projektu:

Ing. Dagmar Průšková
tel: 604 22 33 88
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 POMPO (1)   POMPO (2)   POMPO (3)

Leták ke stažení ZDE

Zpráva za rok 2017 ZDE

Slovo kazatele

Církev je zvláštní.

Asi by s tím souhlasil nejeden dnešní člověk. Pro řadu lidí je možná církev zvláštní tím, že se zde děje něco jiného než je obvyklé, že se zde setkávali zvláštní (věřící) lidé, že zde zaznívají jiná slova než na která jsou zvyklí. Ze zvláštních míst a věcí mají někdy lidé obavy a možná i proto mají problém překročit práh kostela či modlitebny. Sám jsem poznal církev jako místo úplně obyčejné. Místo kde jsou obyčejní lidé, kde jsou obyčejné radosti i starosti, kde se neděje mnoho věcí, které by byly „zvláštní“. Přesto bych však souhlasil, s tím, že je církev zvláštní. Avšak zvláštní v jiném slova smyslu. Církev je zvláštní ne proto, že by byla jiná. Je zvláštní proto, že zde má zvláštní - určitý úkol (asi tak jako když je vypraven zvláštní vlak, nebo vyjde k nějaké události zvláštní vydání novin). Úkolem církve je být místem pro setkání. Místem, kde se lidé mohou setkat s Bohem, ale i druhými lidmi.
Před téměř 2000 lety bylo o první církvi napsáno: „Chválili Boha a byli všemu lidu milí.“ Přál bych si, aby náš sbor byl místem, kde je Bůh centrem dění, kde však ani lidé nejsou opomíjeni a je jim zde dobře. Nechceme být sborem zvláštním - jen pro některé, ale sloužit lidem v našem městě tím, co jsme sami od Boha dostali, plnit ten zvláštní úkol, ke kterému zde církev je. 

Miloš Hejzlar