Kdo jsme ?

Církev bratrská patří mezi křesťanské církve, které navazují na českou i světovou reformaci.
Sbory Církve bratrské přijímají Bibli za měřítko víry, učení i života a chtějí být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky.

Své poslání vidíme ve sdílení víry a naděje v Ježíši Kristu, v budování společenství lidí všech generací a v praktické pomoci potřebným. Sbor Církve bratrské v Benátkách nad Jizerou byl založen v roce 1926.

Novinky v našem sboru a na webu

Verše pro sbor na rok 2016.

Akce v našem okolí

Nedělní bohoslužby

Na našich bohoslužbách chceme vystoupit z uspěchanosti denno-denních starostí, lépe porozumět životu skrze výklad biblického textu a společně se modlit za problémy jednotlivců i celé společnosti. Každý je mezi námi vítán.

Kdy: každou neděli od 9:30
Kde: Dražická 387, Benátky nad Jizerou

Po úvodní části bohoslužeb je pro děti zhruba od 3 let připraven dětský program.

V Jako doma pořádáme

  • Klub seniorů - setkání dříve narozených v Jako doma v ul. Dražická 387 - společné zamýšlení nad verši z Bible, fotografie z cest, káva a koláče.
  • Setkání maminek nad duchovními tématy jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek od 9:30 hodin dopoledne.
    Kontaktní tel: 603 704 525.
  • Herna pro maminky s dětmi, každý pátek, a za pěkného počasí venku na zahradě.
    Kontaktní tel: 777 254 399.

Předmanželská příprava

V době 50% rozvedených manželství chceme nabídnout přípravu na toto klíčové rozhodnutí pro život. Jde o 3 až 5 neformálních setkání, které mohou pomoci v budování vztahu.

Domácí skupinky

Setkání v rodinném kruhu u Bible, společné modlitby a diskuze o radostech i starostech každého z nás.

Poradenské rozhovory

Každý potřebujeme v náročných životních situacích oporu. Může se však stát, že ji v našem okolí nenajdeme. Rádi s vámi popovídáme na jakékoli vaše životní téma.

Kde nás najdete ?

Ulice Dražická 387, Benátky nad Jizerou

Kontakt:
vikář Jiří Serbus (tel.: 608 129 399; email: jiri.serbus@cb.cz)
místopředseda staršovstva David Smik (tel.: 731 190 812; email: david.smik@fbe.cz)

(IČ: 265 20 052)
bankovní účet sboru: 200 017 5176 / 2010

    Kontakt : benatky@cb.cz   Design by jindrak