Fotogalerie akcí

 

Sborové bruslení 19.1.2013 v Novém Městě n.M.
 

Fotografie z dětského vánočního divadla "Jak jsem potkal hvězdu" 

16.12.2012 v Kině 70

 

Fotografie z Adventního koncertu v Bystrém 2.12.2012

Z dobrovolného vstupného posluchači podpořili projekt Elada celkovou částkou 13 125,- Kč. Děkujeme.

 

Fotografie ze svatby Aničky a Honzy Hochmalových

Svatba se uskutečnila v sobotu 20. října 2012 v Neratově. Fotografie jsou z dílny Jana Grulicha.

 

 

Fotografie ze svatby Pavla a Kateřiny Hejzlarových
 

Fotografie z tábora Žárovky a nedělní bohoslužby v Bystrém

Veškeré fotografie a video budou k dispozici na DVD. Zde jest malá ochutnávka. 
K posledním dvěma obrázkům: "Těch kaprů bylo fakt šest. Takže tam dva zůstali." :)

  Fotografie z první bohoslužby v Engedi 

Začíná období azylu, než postavíme novou modlitebnu.

 

Obrázky z bohoslužby na velikonoční neděli v Kině

Obrázky z křestní bohoslužby 8.4. v Bystrém

 

 

Fotografie ze svatby Petra Hojného a Jany Brandové

Dodatečně připojujeme fotografie ze svatby Anny Pavlíčkové a Jakuba Čecha

(foto Jan Grulich)

 

Fotografie z koncertu Smíšeného sboru v Bystrém 17.12.2011

(foto Jan Grulich)

 

Fotografie z vánočního divadla "Třetí hvězda" v Kině 11.12.2011

(foto Jan Grulich)

Víkendovka velké a malé besídky v Bystrém

První listopadový víkend se nesl ve znamení oveček. Děti z velké i malé besídky, jak z Bystrého, tak z Dobrušky a Rychnova, měly svoji víkendovku, během které se právě ovečkám věnovaly. Můžete se podívat na fotografie z celé akce. 

 První "OPEN-AIR" ekumenická bohoslužba v Bystrém

Neděle 18. 9. 2011 od 9:30 na sborové louce vedle modlitebny.

Navzdory deštivé předpovědi se uskutečnilo velice pěkné shromáždění. 

Můžete se podívat na několik autentických fotografií.

Vydali jsme kalendář s fotografiemi z cesty do Comida

Od 11.3. do 23.3.2011 se uskutečnila cesta čtyřčlenné skupiny z bysterského sboru do Keni (kazatel Roman Toušek, Pavel Hejzlar, Pavel Jech, Petr Hojný). Cílem byla návštěva Comida, zjištění aktuální situace a možností další podpory práce. (informace o Comidu) Děti z Comida dostaly mnoho dárků v podobě sportovního náčiní a školních pomůcek, vedení projektu byl předán i finanční dar na pokrytí akutních potřeb školy. 
Kromě Comida měla skupina možnost poznat reálný způsob života Masajů ve vesnici Sekenani u Maasai Mara a chudých lidí ve slumu Huruma v Eldoretu.

Vyplavení bysterské modlitebny

8.1.2011 praskla v modlitebně nad hlavním sálem voda a zdemolovala velkou část budovy.

Celou historii nejdramatičtějších událostí najdete na zvláštní zpravodajské stránce.

Děkujeme všem dárcům, kteří nám přispěchali na pomoc. (děkovný dopis)

V reakci na celou událost se bysterský sbor po intenzívním hledání rozhodl postavit v Bystrém novou modlitebnu, jejíž součástí bude mateřská škola.