Diakonie Církve bratrské

Potravinová a materiální pomoc

FEAD_MPSV_RGB

Diakonie Církve bratrské se od října 2016 zapojila do projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“, registrační číslo projektu CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008. Projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR.

 +

Do projektu se spolu s námi zapojily některé sbory Církve bratrské a většina Poboček Diakonie Církve bratrské. Vytvořili jsme tak distribuční síť, která díky mnohým dobrovolníkům může pomáhat konkrétním osobám či rodinám, které žijí na hranici chudoby.

 +

„Chudobou či sociálním vyloučením bylo v ČR dle posledních statistických dat z roku 2013 ohroženo 14,6 % populace, tj. cca 1.508 tis. osob. V mezinárodním srovnání s ostatními členskými státy EU patří ČR mezi země s nejnižším podílem populace ohrožené chudobou nebo sociálním vyloučením. Třebaže jsou rizika chudoby a sociálního vyloučení v porovnání s jinými členskými státy EU obecně relativně nízká, zvláště pak z důvodu poměrně efektivních sociálních transferů, charakteristické pro ČR je, že chudoba je předně soustředěna do určitých kategorií populace, mezi které patří především dlouhodobě nezaměstnaní, neúplné rodiny s dětmi či rodiny s více dětmi (dětí mladších 16 let ohrožených chudobou a sociálním vyloučením bylo v ČR více než 18 %).

Situaci osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením v ČR mohou lépe dokreslit právě ukazatele materiální deprivace. ČR zde s hodnotou 6,6 %, tj. cca 678,7 tis. osob, u kterých je identifikována vážná materiální deprivace, mírně zaostává za většinou zemí EU-15.“

 +

Zacílení projektu:

Pomoc v rámci tohoto projektu bude zacílena na osoby a domácnosti ohrožené chudobou a sociálním vyloučením, zejména materiálně deprivované rodiny s dětmi, osoby bez domova, osoby ohrožené ztrátou bydlení, osoby či domácnosti žijící v nevyhovujícím bydlení, např. v provizorním bydlení či přelidněném bytě, a jiné osoby ve vážné sociální nouzi.

 +

Potravinová a materiální pomoc distribuovaná v rámci projektu je určena těmto cílovým skupinám:

 • materiálně deprivované rodiny s dětmi,
 • osoby bez domova,
 • osoby ohrožené ztrátou bydlení,
 • neúplné rodiny s nízkou pracovní intenzitou,
 • další osoby ve vážné sociální nouzi.

+

Doba realizace projektu:

Zahájení realizace projektu – 1. 10. 2016

Ukončení realizace projektu – 30. 9. 2018

+

+

Celková alokace obdržených finančních prostředků:

Celková alokace

Navýšená alokace je zatím v návrhu pro MPSV a není odsouhlasená.

Režijní náklady – nájemné skladů, cestovné (rozvážení do distribučních míst), nákup drobného materiálu.

 +

+

Zatím rozdaná pomoc (za období od 1. 10. 2016 do 30. 4. 2017):

Potraviny v hodnotě 737.692,65 Kč, tj. 435,73 Kč/podpořená osoba.

Hygienické potřeby v hodnotě 346.076,78 Kč, tj. 204,42 Kč/podpořená osoba.

+

+

Vyčíslení cílové skupiny projektu:

Vyčíslení cílové skupiny

 

 

Aktuálně podpořené osoby (za období od 1. 10. 2016 do 30. 4. 2017):

Počet osob: 1.693

z toho:

 • rodin: 320
 • jednotlivců: 524
 • dětí do 15 let: 648
 • seniorů nad 65 let: 183
 • osob bez domova: 88
 • osob se ZP: 159
 • migrantů a azylantů: 44

 

Doprovodná opatření, která se v rámci projektu poskytují:

 • poskytování informací o projektu, ale i práci sborů a poboček DCB
 • finanční poradenství
 • osobní rozhovory
 • pastorační rozhovory
 • terapeutické rozhovory

 

Spolupracující subjekty zapojené v rámci projektu:

 • Sbor Církve bratrské České Budějovice – samostatná stanice Český Krumlov
 • Sbor Církve bratrské Praha 9 – Černý Most
 • Sbor Církve bratrské v Letovicích
 • Pobočka Diakonie Církve bratrské v Brně – Kounicova
 • Stanice Církve bratrské Třinec – Sosna
 • Sbor Církve bratrské v Kolíně
 • Sbor Církve bratrské v Opavě
 • Stanice Církve bratrské ve Vysokém Mýtě
 • Pobočka Diakonie Církve bratrské v Třinci
 • Pobočka Diakonie Církve bratrské v Berouně
 • Sbor Církve bratrské v Husinci
 • Sbor Církve bratrské v Plzni
 • Pobočka Diakonie Církve bratrské v Mostě
 • Sbor Církve bratrské v Benátkách nad Jizerou
 • Sbor Církve bratrské v Mladé Boleslavi
 • Sbor Církve bratrské v Horní Suché
 • Sbor Církve bratrské v Litvínově

Na všech těchto místech se tento projekt realizuje dobrovolnicky, včetně kanceláře DCB.

 

Pro projekt jsme zřídili celkem 8 meziskladů, do kterých je materiální pomoc dodávána a odtud je distribuována buď přímo podpořeným osobám, nebo do dalších sborů a poboček DCB:

kontakt1

 

Kontaktní osoba pro realizaci projektu:

Mgr. Michaela Veselá
tel. 731 604 172
e-mail: vesela@diakonie.cb.cz

 

Leták ke stažení ZDE.

+