Diakonie Církve bratrské

Sbírka na Diakonii

Výtěžek sbírky na DCB v roce 2017

Sbírka na Diakonii Církve bratrské pro rok 2017 vynesla po obdržení všech částek ze sborů celkově 517.746,- Kč do 31.12.2017 a v roce 2018 jsme obdrželi ještě částku 32.508,-Kč. Celkový výtěžek Sbírky na Diakonii CB činil za rok 2017 částku 550.254,-Kč. Velmi děkujeme všem dárcům.

 

Čerpání ze sbírky:

 • Fond rozvoje DCB – částka 52.000,-
 • Projekt Ukrajina – částka 32.858,-
 • Centrum denních služeb Černý Most – částka 74.000,-
 • Osobní asistence Černý Most – částka 15.000,-
 • Chráněné bydlení Černý Most – částka 91.000,-
 • Nerozdělené prostředky – částka ve výši 285.396,-

Nerozdělené prostředky budou použity v roce 2018.

 


Výtěžek sbírky na DCB v roce 2016:

Sbírka na Diakonii Církve bratrské pro rok 2016 vynesla po obdržení všech částek ze sborů celkově 724.770,- Kč. Velmi děkujeme všem dárcům.

 

Čerpání ze sbírky:

 • Fond rozvoje DCB – částka 72.000,-
 • Chráněné bydlení na Xaverově – částka 101.000,-
 • Centrum denních služeb Černý Most – částka 116.000,-
 • Osobní asistence Černý Most – částka 65.000,-
 • Chráněné bydlení Černý Most – částka 338.000,-
 • Nerozdělené prostředky – částka ve výši 32.770,-

 


Výtěžek sbírky na DCB v roce 2015:

Sbírka na Diakonii Církve bratrské pro rok 2015 vynesla po obdržení všech částek ze sborů celkově 481.406,- Kč.

 

Čerpání ze sbírky:

 • Fond rozvoje DCB – částka 49.000,-
 • Ostatní prostředky byly spořeny na účtu DCB pro pokrytí nákladů příštích období (zejména investičního charakteru)