You are here

Debora

Skupinka pro ženy a dívky má v našem sboru již nějakou historii - nejprve se jednalo o skupinku maminek, ale postupem času se ukázalo potřebné scházet se společně jak mladší, tak starší. Můžeme se tak učit duchovnímu mateřství a mladší od starších přijímat moudrost po vzoru Bible. Důvodem k takovým setkáváním je potřeba vzájemného sdílení, vyučování a modliteb, pak také potřeba čerpat povzbuzení, pomoc, nový pohled na povinnosti doma, na výchovu dětí, vztah s manželem, roli ženy v tom konkrétním společenství. Můžeme se dívat na náš život z několika různých úhlů pohledu, klást si otázky, i když s mnohými otázkami a povzbuzením spíše vždy také odcházíme domů a těšíme se na další setkání. Mnohdy také oslavíme narozeniny nebo máme i společný oběd. Scházíme se ve sboru, ale také v prostředí našich domovů, abychom se lépe poznaly. Více zde...

Články, úvahy, témata: