SBOR CB --v--

Mám zájem dostávat
mesíční program na
svůj email:

Angličtina

Zpět na Aktivity

Kurzy angličtiny pro veřejnost v r. 2019/2020


Zimní semestr: 16. září 1019 - 31. ledna 2020

Rozvrh se připravuje

Ceny: KURZY 2250Kč / 15 lekcí, KLUBY 100-130Kč / lekce

Zápis kdykoliv během roku
 • Kurzy a kluby probíhají jednou týdně po dvou vyučovacích hodinách.
 • Součástí hodiny v kurzu je výuka z učebnice a krátké čtení z Bible (v angličtině).

 • Kluby Conversation Club jsou konverzační hodiny s rodilými mluvčími a  platí se pouze odchozené lekce.
 • Pro kurz/klub se můžete rozhodnout až po první lekci.
 • Kurzy se otvírají při minimálním počtu 4 studentů
 • Pro zájemce pracující na směny je možné se přihlásit pouze na polovinu kurzu.
 • Pro více informací klikněte na vybraný kurz.Učebna: KOSTELNA, CB Jižní Město, Modletická 1391/4 Praha 4 - Jižní Město - mapa

Učebna je blízko autobusové zast. Ke Kateřinkám, MHD bus 136, 213.

Informace: 732 939 162, cb.jizni.mesto@seznam.cz

Přihláška: Přihlásit se můžete on-line, nebo na místě před začátkem kurzu. Vyplněním přihlášky nám dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů (např. pro zasílání informačních e-mailů a pozvánek).

Platba za kurz: Kurzovné se platí v hotovosti, nebo převodem na účet, popř. na fakturu. (Viz Platební podmínky)

Číslo účtu:  2700505981/2010
Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla
Specifický symbol: 180917
Do textu napište: Angličtina a jméno studenta

Platební podmínky pro školní rok 2018/2019

 • Zápis do kurzu je možný v průběhu celého semestru. Kurzy probíhají jednou týdně po dvou vyučovacích hodinách.

 • Kurzy se hradí na 1 celý semestr, což zahrnuje 32 hodin (16 týdnů). Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut a stojí 75Kč. Součástí lekce je biblické čtení s diskuzí, pro pokročilejší úrovně v anglickém jazyce. 

 • Kluby se hradí po jednotlivých lekcích. Cena u klubů je 65 Kč/h, se slevou pro studenty a seniory na 50 Kč/h.

 • Student je povinen uhradit platbu za kurz v prvním týdnu výuky, kdy se přihlásil do kurzu.

 • Cena kurzu se snižuje na poměrnou část kurzovného nejdříve po 4 týdnech výuky, a to v závislosti na počtu zbývajících lekcí do konce semestru.

 • Student má nárok na vrácení kurzovného, pokud je kurz zrušen ze strany dodavatele (nenaplnění kurzu, nemoc lektora apod.). Kurz je otevřen při počtu 4 přihlášených studentů.

 • Překážky ze strany posluchače vzniklé v průběhu konání kurzu (změna pracovní doby, služební cesta, nemoc apod.) nejsou důvodem k vrácení kurzovného. Student, který již nastoupil do kurzu a nemůže v něm dále pokračovat, má nárok na vrácení maximálně 50% ze školného za zbývající počet lekcí do konce semestru.

 • Kurzovné lze převést na jinou osobu v rámci daného školního roku v případě, že student navštívil pouze 4 lekce ze semestru. Kurzovné nelze převést na další školní rok.

 • V případě nespokojenosti s úrovní kurzu je možné přejít do jiné úrovně kurzu.