"Chceme být církví, která staví na Bibli, rozvíjí vřelé vztahy,
nadšeně uctívá Boha a vytrvale svědčí lidem o Ježíši Kristu - slovy i životem.
"

"We want to be a church that stands and builds on the Bible, cultivates good and deep relationships, worships God with delight and enthusiasm and bears wittness of the Lord Jesus persistently both in words and works."
Kde, Kdo, Kdy?
Kázání v mp3
Svědectví v mp3
Historie sboru
Kázání etc.
Fotogalerie
Odkazy jinam
Ke stažení-download
Program Theophilos
Mládež - vlastní stránky
Sborová knihovna
Kazatel
Ostatní
Bible
L É T O   2 0 1 9
Bulletin 7-8/19 (předchozí)

Milí přátelé,
        pokud si odmyslíme současná vedra, a nepotká nás během prázdnin a dovolených úraz, zbytečný stres nebo jiné nemilé překvapení, máme naději na odpočinek a relax. Přeju vám všem, abyste obnovili síly fyzické i duševní a "dobili baterky" před novým školním rokem.
        Nicméně to samo nestačí. Naše víra se také potřebuje obnovovat. Je-li ponechána samovolnému vývoji, vytrácí se z ní život a radost. Potřebujeme čas od času znovu restartovat svoji lásku k Pánu Bohu a k lidem, vztahy v rodině, manželství, v práci i církvi. Když něco na zahradě vadne, je třeba okopat, vyplít, prořezat, více zalévat atd. Potřebujeme obnovit své manželské smlouvy, křestní sliby, ochotné srdce ke všem bližním.
        Apoštol Petr píše: "A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ." (1.list Petrův 5:10)

Někdy procházíme únavou, zevšedněním života nebo pouští zkoušky. Čekáme vláhu a nové duchovní "jaro". Když Pán Bůh obnovuje svůj lid, je to jako když rozkvete zahrada všemi barvami a zavoní směsicí omamných vůní.
S přáním nových začátků
váš Tomáš Holubec, pastor sboru


Čtvrteční biblické hodiny přes prázdniny NEJSOU!

Neděle 21. července od 9,30 Kázání a Večeře Páně: Tomáš Holubec, moderuje: Filip Sedláček

Neděle 28. července od 9,30 Kázání: Tomáš Holubec, moderuje: Ondřej Schütze

Neděle 4. srpna od 9,30 Kázání: Tomáš Holubec, moderuje: René Malík

Neděle 11. srpna od 9,30 Slovo: Ondřej Schütze

Neděle 18. srpna od 9,30 Slovo: Pavel Král, moderuje: Tomáš Štěpánek

Neděle 25. srpna od 9,30 Kázání a Večeře Páně: Tomáš Holubec, moderuje: Galina Babarika

Neděle 1. září od 9,30 Kázání: Tomáš Holubec, moderuje: Ondřej Schütze
Zahájení školního roku, Propuštění dětí z besídky, Členský slib složí Pavla J.
Čtvrtek 5. září od 18,30 biblická hodina: Tomáš Holubec

Po každém nedělním shromáždění zveme do kavárny (kakao, káva, čaj) v přízemí, děti na prolézačky na dvorku! Po nedělní bohoslužbě vždy také nabízí staršovstvo přímluvné modlitby všem potřebným.


Novoroční verše 2019

Možnosti parkování v okolí modlitebny sboru.
Legoprojekt opět plánován...
ve formě tzv. LEGOPÁRTY na sobotu 28.září!
LEGOPROJEKT ve fotogalerii
(stavba legového městečka pro děti proběhla v CB Karlovy Vary ve dnech 30.5. až 1.6.2013)
a na přelomu říjen/listopad 2014...

Kalendář celocírkevních akcí
Teen Challenge,
služba pro závislé, zejména na drogách, funguje u nás ve formě poradny - kontaktního střediska.

Bezplatná dluhová poradna v CB Karlovy Vary

  • Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele.
  • Za základní měřítko víry, učení a života, považujeme Bibli - Boží Slovo.
  • Chceme být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky.
  • Vidíme svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.

Odladěno pod Win 7, v Google Chrome, rozl. 1280x1024. Poslední aktualizace stránek: červenec 2019 © CB-KV
Napsat správci stránek:  petr.cbkv@wo.cz
TOPlist