"Chceme být církví, která staví na Bibli, rozvíjí vřelé vztahy,
nadšeně uctívá Boha a vytrvale svědčí lidem o Ježíši Kristu - slovy i životem.
"

"We want to be a church that stands and builds on the Bible, cultivates good and deep relationships, worships God with delight and enthusiasm and bears wittness of the Lord Jesus persistently both in words and works."
Kde, Kdo, Kdy?
Kázání v mp3
Svědectví v mp3
Historie sboru
Kázání etc.
Fotogalerie
Odkazy jinam
Ke stažení-download
Program Theophilos
Mládež-vlastní stránky
Sborová knihovna
Kazatel
Ostatní
Bible
P R O S I N E C    2 0 1 6
Bulletin 11/12 (předchozí)
Pozvání k adventu

Milí přátelé, bratři a sestry,
        v nadcházejícím období adventu mysleme i na lidi, kteří se mají špatně. Jsou třeba na útěku, bez peněz, jídla, léků, tepla, v nebezpečí. Mnozí jsou sami, nešťastní, smutní, zahořklí. I kolem nás chodí lidé uvěznění v nečistotě hříchu, vině, bolesti či ne-odpuštění. Bez východiska a bez naděje na změnu.
“Já jsem světlo světa”, (J 8:12) vyslovil Pán Ježíš. Ale také řekl učedníkům: "Vy jste světlo světa”. (Mt 5:14)
        Všichni potřebují poznat Boží světlo, které pronikne i do jejich tmy. Tím světlem však nejsou adventní výzdoby a rituály, ani koncerty nebo krásné bohoslužby. Je jím živý Pán - Kristus. Lidé ho nepoznají bez nás, svědků o Boží lásce a spravedlnosti. Svět čeká na toto “světlo svědků”.
Jedině upřímná víra křesťanů a jejich věrohodný život, ochotný se obětovat pro druhé, je opravdovou adventní pozvánkou k Ježíši Kristu!
Váš Tomáš Holubec

Podporujeme snahu o propuštění Petra Jaška (člen CB), misionáře uvězněného v Súdánu: ZACHRAŇME PETRA JAŠKA
Čtvrtek 8. prosince od 18,30 biblická hodinka: Tomáš Holubec

3. adventní neděle, 11. prosince od 9,30 Kázání a Večeře Páně: Tomáš Holubec, moderuje Tomáš Štěpánek
sbírka na ETS (Evangel. teologický seminář)
Pozvánka na adventní promítání filmu "V hlavě" 11.12.2016 v 18,30h

Čtvrtek 15. prosince od 18,30 biblická hodinka: Tomáš Holubec

4. adventní neděle, 18. prosince od 16,00 Dětská vánoční bohoslužba
Dopolední shromáždění NEBUDE!

Čtvrtek 22. prosince od 18,30 biblická hodinka: Tomáš Holubec

Boží hod vánoční, neděle 25. prosince od 9,30 Kázání: Tomáš Holubec, moderuje Radek Kačír

Ukončení roku 2016, pátek 30. prosince od 18,30: slovo, písně, svědectví, pohoštění a losování novoročních veršů 2017...
Novoroční bohoslužba 2017, neděle 1. ledna od 16,00 kázání: Tomáš Holubec, moderuje Ondra Schütze
Dopolední shromáždění NEBUDE!

Čtvrtek 5. ledna od 18,30 biblická hodinka: Tomáš Holubec

Po každém nedělním shromáždění zveme do kavárny (kakao, káva, čaj) v přízemí, děti na prolézačky na dvorku! Po nedělní bohoslužbě vždy také nabízí staršovstvo přímluvné modlitby všem potřebným.

Možnosti parkování v okolí modlitebny sboru.
LEGOPROJEKT ve fotogalerii
(stavba legového městečka pro děti proběhla v CB Karlovy Vary ve dnech 30.5. až 1.6.2013)
Legoprojekt se opět uskutečnil na přelomu říjen/listopad 2014...(29.10. až 2.11.)
Kalendář celocírkevních akcí
Teen Challenge,
služba pro závislé, zejména na drogách, funguje u nás ve formě poradny - kontaktního střediska.

Awana - dětský klub 
Novoroční verše 2016


  • Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele.
  • Za základní měřítko víry, učení a života, považujeme Bibli - Boží Slovo.
  • Chceme být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky.
  • Vidíme svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.

Odladěno pod WinXP, v MSIE 8, rozl. 1280x1024. Poslední úpravy stránek: prosinec 2016 © CB-KV
Napsat správci stránek:  petr.cbkv@wo.cz
TOPlist