"Chceme být církví, která staví na Bibli, rozvíjí vřelé vztahy,
nadšeně uctívá Boha a vytrvale svědčí lidem o Ježíši Kristu - slovy i životem.
"

"We want to be a church that stands and builds on the Bible, cultivates good and deep relationships, worships God with delight and enthusiasm and bears wittness of the Lord Jesus persistently both in words and works."
Kde, Kdo, Kdy?
Kázání v mp3
Svědectví v mp3
Historie sboru
Kázání etc.
Fotogalerie
Odkazy jinam
Ke stažení-download
Program Theophilos
Mládež - vlastní stránky
Sborová knihovna
Kazatel
Ostatní
Bible
L É T O   2 0 1 7
Bulletin 7-8/17 (předchozí)

„Ti, kteří se vydávají na lodích na moře, kdo konají dílo na nesmírných vodách, spatřili Hospodinovy skutky, jeho divy na hlubině." Milí přátelé,
        každý rok v červenci se připomínají historické milníky křesťanství v naší zemi: Cyril a Metoděj 5.7., a Jan Hus 6.7. (letos 602 let od jeho upálení v Kostnici, poblíž německo-švýcarské hranice).
Z Husova kázání o podobenství o svatbě: "A slove láska rúcho svatebnie proto, že Kristus z veliké lásky chtěl sě vtěliti, a tu svatbu připraviti.
A druhé proto, neb láska přikrývá mnoho hřiechóv, ne tak aby byli skryti, ale aby pro ně svatebný člověk netrpěl hanby.
Třetie proto, že chrání od věčné zimy; a čtvrté proto, že okrašluje svatebníka. Protož pilni máme býti, abychom láskú byli odieni."


Přeji vám všem, abyste načerpali občerstvení pro duši a odpočinek pro tělo z pramene Kristovy lásky a s novou radostí a sílou se vrátili (bezpečně) také ze všech letních cest!
Váš Tomáš Holubec

Čtvrteční biblické hodiny přes prázdniny nejsou!
Neděle 13. srpna od 9,30 Kázání a Večeře Páně: Tomáš Holubec, moderuje Ondra Schütze

Neděle 20. srpna od 9,30 Kázání: Zdeněk Holubec (Plzeň), moderuje René Malík

Neděle 27. srpna od 9,30 Kázání: Ondra Schütze, moderuje Tomáš Štěpánek

Neděle 3. září od 9,30 Kázání: Tomáš Holubec, moderuje Ondra Schütze
Členský slib Kája H. a Ema N.
Čtvrtek 7. září od 18,30 biblická hodina: Tomáš Holubec
Neděle 10. září od 9,30 Kázání: Pavel Král, moderuje Ruda Kocourek
Zahájení školního roku
Sborová dovolená Šumava: 5. až 12.8.
Bulletin Diakonie CB, zacílený na projekt potravinové a materiální pomoci.

Po každém nedělním shromáždění zveme do kavárny (kakao, káva, čaj) v přízemí, děti na prolézačky na dvorku! Po nedělní bohoslužbě vždy také nabízí staršovstvo přímluvné modlitby všem potřebným.

Možnosti parkování v okolí modlitebny sboru.
Legoprojekt opět plánován na r. 2017!
LEGOPROJEKT ve fotogalerii
(stavba legového městečka pro děti proběhla v CB Karlovy Vary ve dnech 30.5. až 1.6.2013)
a na přelomu říjen/listopad 2014...

Kalendář celocírkevních akcí
Teen Challenge,
služba pro závislé, zejména na drogách, funguje u nás ve formě poradny - kontaktního střediska.

Awana - dětský klub 
Novoroční verše 2017


  • Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele.
  • Za základní měřítko víry, učení a života, považujeme Bibli - Boží Slovo.
  • Chceme být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky.
  • Vidíme svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.

Odladěno pod WinXP, v MSIE 8, rozl. 1280x1024. Poslední úpravy stránek: srpen 2017 © CB-KV
Napsat správci stránek:  petr.cbkv@wo.cz
TOPlist