tel.: 353 224 249  E-mail: karlovy.vary@cb.cz Bulharská 29 A, Karlovy Vary, 360 01 http://www.cb.cz/karlovy.vary/
"Chceme být církví, která staví na Bibli, rozvíjí vřelé vztahy,
nadšeně uctívá Boha a vytrvale svědčí lidem o Ježíši Kristu - slovy i životem.
"

"We want to be a church that stands and builds on the Bible, cultivates good and deep relationships, worships God with delight and enthusiasm and bears wittness of the Lord Jesus persistently both in words and works."
Kde, Kdo, Kdy?
Kázání v mp3
Svědectví v mp3
Historie sboru
Kázání etc.
Fotogalerie
Odkazy jinam
Ke stažení-download
Program Theophilos
Mládež-vlastní stránky
Sborová knihovna
Kazatel
Ostatní
Bible
Z Á Ř Í,  Ř Í J E N    2 0 1 6
Bulletin 9/10 (předchozí)

„Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími" (Matouš 5:9)

Pane, učiň mne nástrojem svého pokoje.
Kde je nenávist, ať přináším lásku,
kde je křivda, ať přináším odpuštění,
kde je nesvár, ať přináším jednotu,
kde je pochybnost, ať přináším víru,
kde je blud, ať přináším pravdu,
kde je zoufalství, tam ať přináším naději,
kde je smutek, ať přináším radost,
kde jsou temnoty, ať přináším světlo.
Pane, dej, ať nechci tolik být utěšován, jako spíše utěšovat,
být chápán, jako spíše chápat, být milován, jako spíše milovat.
Neboť tak jest: kdo dává, ten přijímá,
kdo odpouští, tomu bude odpuštěno,
kdo umírá, ten povstává k věčnému životu.“
Modlitba Františka z Assisi (1182-1226)

Neděle 23. října od 9,30 Kázání: Zdeněk Holubec (Plzeň), moderuje René Malík
od 17,00 Večer modliteb, chval a svědectví (velký sál)
Čtvrtek 27. října od 18,30 biblická hodinka: Ruda Kocourek

Neděle 30. října od 9,30 Kázání: Milan Let (CB Most), moderuje Radek Kačír

Čtvrtek 3. listopadu od 18,30 biblická hodinka: Tomáš Štěpánek

Neděle 6. listopadu od 9,30 Kázání: Zdeněk Kocanda (CB Plzeň), moderuje Tomáš Štěpánek, Neděle dobré zprávy

Čtvrtek 10. listopadu od 18,30 biblická hodinka: Galina Babarika

Neděle 13. listopadu od 9,30 Kázání: Mojmír Kallus (KS Praha) na téma "Jak porozumět Božím trendům"

Po každém nedělním shromáždění zveme do kavárny (kakao, káva, čaj) v přízemí, děti na prolézačky na dvorku! Po nedělní bohoslužbě vždy také nabízí staršovstvo přímluvné modlitby všem potřebným.
podzim

Možnosti parkování v okolí modlitebny sboru.
LEGOPROJEKT ve fotogalerii
(stavba legového městečka pro děti proběhla v CB Karlovy Vary ve dnech 30.5. až 1.6.2013)
Legoprojekt se opět uskutečnil na přelomu říjen/listopad 2014...(29.10. až 2.11.)
Kalendář celocírkevních akcí
Teen Challenge,
služba pro závislé, zejména na drogách, funguje u nás ve formě poradny - kontaktního střediska.

Awana - dětský klub 
Novoroční verše 2016


  • Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele.
  • Za základní měřítko víry, učení a života, považujeme Bibli - Boží Slovo.
  • Chceme být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky.
  • Vidíme svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.

nahoru Odladěno pod WinXP, v MSIE 8, rozl. 1280x1024. Poslední úpravy stránek: říjen 2016 © CB-KV
Napsat správci stránek:  petr.cbkv@wo.cz
TOPlist