"Chceme být církví, která staví na Bibli, rozvíjí vřelé vztahy,
nadšeně uctívá Boha a vytrvale svědčí lidem o Ježíši Kristu - slovy i životem.
"

"We want to be a church that stands and builds on the Bible, cultivates good and deep relationships, worships God with delight and enthusiasm and bears wittness of the Lord Jesus persistently both in words and works."
Kde, Kdo, Kdy?
Kázání v mp3
Svědectví v mp3
Historie sboru
Kázání etc.
Fotogalerie
Odkazy jinam
Ke stažení-download
Program Theophilos
Mládež - vlastní stránky
Sborová knihovna
Kazatel
Ostatní
Bible
D U B E N  , K V Ě T E N   2 0 1 8
Bulletin 4-5/18 (předchozí)


Darujte věci pro děti v pěstounské péči: info
Toman Brod - příběh člověka, který přežil holocaust - pozvánka
Neděle 15. dubna od 9,30 Kázání a Večeře Páně: Tomáš Holubec, moderuje René Malík
Čtvrtek 19. dubna od 18,30 Rozhovor nad Biblí: Tomáš Holubec
Neděle 22. dubna od 9,30 Kázání: Ondra Schütze, moderuje Galina Babarika
Večer chval a modliteb od 17,00
Putovní biblická, úterý 24. dubna od 19,00 u Vilmy a Vaška S. v Doubí (ul. K Přehradě), každý je zván...
Čtvrtek 26. dubna od 18,30 biblická hodina NEBUDE!
Čtvrtek 26. dubna od 18,00 setkání křesťanských učitelů v Bulharské 29, (situcitelu.cz), info u Miriam V.
Neděle ETS 29. dubna od 9,30 Kázání: ředitel ETS Miloš Poborský, moderuje Tomáš Holubec
Sbírka na Evangelikální teologický seminář
Čtvrtek 3. května od 18,30 Rozhovor nad Biblí: Tomáš Holubec
Neděle 6. května od 9,30 Kázání: Tomáš Holubec, moderuje Ruda Kocourek
Čtvrtek 10. května od 18,30 Rozhovor nad Biblí: Tomáš Holubec
Neděle 13. května od 9,30 Kázání: kaz. Zdeněk Holubec (Plzeň), moderuje Tomáš Holubec
Čtvrtek 17. května od 18,30 Rozhovor nad Biblí: Ruda Kocourek
Svátek LETNIC, neděle 20. května od 9,30 Kázání a Večeře Páně: Tomáš Holubec, moderuje Filip Sedláček
Putovní biblická, čtvrtek 24. května od 19,00 u Zuzky N. v Nové Roli (ul. Tovární 32), každý je zván...
Neděle 27. května od 9,30 Kázání: Tomáš Holubec, moderuje René Malík
Čtvrtek 31. května od 18,30 Rozhovor nad Biblí: Tomáš Holubec
Neděle 3. června od 9,30 Kázání: Pavel Král, moderuje Galina Babarika

Křestní den je plánován na neděli 24. června v Botanické zahradě v Bečově od 10,00 (bohoslužba v Bulharské nebude)
přečtěte si: Sen pro Církev bratrskou (Rada CB v prosinci 2017)
Po každém nedělním shromáždění zveme do kavárny (kakao, káva, čaj) v přízemí, děti na prolézačky na dvorku! Po nedělní bohoslužbě vždy také nabízí staršovstvo přímluvné modlitby všem potřebným.

Novoroční verše 2018

Možnosti parkování v okolí modlitebny sboru.
Legoprojekt opět plánován...
LEGOPROJEKT ve fotogalerii
(stavba legového městečka pro děti proběhla v CB Karlovy Vary ve dnech 30.5. až 1.6.2013)
a na přelomu říjen/listopad 2014...

Kalendář celocírkevních akcí
Teen Challenge,
služba pro závislé, zejména na drogách, funguje u nás ve formě poradny - kontaktního střediska.

Awana - dětský klub 

  • Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele.
  • Za základní měřítko víry, učení a života, považujeme Bibli - Boží Slovo.
  • Chceme být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky.
  • Vidíme svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.

Odladěno pod Win 7, v Google Chrome, rozl. 1280x1024. Poslední úpravy stránek: duben 2018 © CB-KV
Napsat správci stránek:  petr.cbkv@wo.cz
TOPlist