"Chceme být církví, která staví na Bibli, rozvíjí vřelé vztahy,
nadšeně uctívá Boha a vytrvale svědčí lidem o Ježíši Kristu - slovy i životem.
"

"We want to be a church that stands and builds on the Bible, cultivates good and deep relationships, worships God with delight and enthusiasm and bears wittness of the Lord Jesus persistently both in words and works."
Kde, Kdo, Kdy?
Kázání v mp3
Svědectví v mp3
Historie sboru
Kázání etc.
Fotogalerie
Odkazy jinam
Ke stažení-download
Program Theophilos
Mládež - vlastní stránky
Sborová knihovna
Kazatel
Ostatní
Bible
Z Á Ř Í   2 0 1 9
Bulletin 9/19 (předchozí)

Z pastýřského listu předsedy Rady CB, br.D.Nováka v září 2019:
        „Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.“ (List Římanům 15:13)

        „...po letech služby v církvi jsem došel k závěru, že nikdy nebudeme dostatečně připraveni, nikdy nebudeme mít dostatek financí, vždy bude nedostatek služebníků, vždycky, nikdy, vždycky, nikdy… Někteří poukazováním na ona „vždycky“ a „nikdy“ říkají „smysl pro realitu“. Jistě nechceme zakrývat realitu, ale život je příliš krátký na to, abychom čekali, až jednou nastane zcela ideální situace. Pokud na ni čekáme, pak se s největší pravděpodobností nedočkáme.
Proto bych nás chtěl povzbudit, abychom někdy realitě navzdory vstoupili do nového školního roku s nadějí, že Pán církve zdroje má a ty se často ukáží až na cestě, při pohybu vpřed, kdy mu důvěřujeme a svěřujeme do jeho rukou svůj život, rodinu, službu, sbor nikoli s přáním hlavně ať se mi/nám dobře vede, ale s přáním použij si mě/nás, jak sám chceš. Chci za tebou jít, ať je realita jakákoli, protože mám naději.
S nadějí, že jako církev, sbory, rodiny a jednotlivci prožijeme požehnaný další školní rok, Váš v Kristu David Novák"
(Celé znění listu na www.cb.cz)

LEGOPÁRTY pro děti, v sobotu 28.září 2019:
plakátek/přihláška

Neděle 15. září od 9,30 Kázání a Večeře Páně: Tomáš Holubec, moderuje: René Malík

Čtvrtek 19. září od 18,30 biblická hodina: René Malík
Neděle 22. září od 9,30 Kázání: Tomáš Štěpánek, moderuje: Ondra Schütze

Čtvrtek 26. září od 18,30 biblická hodina: Tomáš Holubec
Neděle 29. září od 9,30 Kázání: br.Samuel Hejzlar (ČCE), moderuje: Pavel Král

Čtvrtek 3. října od 18,30 biblická hodina: Tomáš Holubec
Neděle 6. října od 9,30 Kázání: Tomáš Holubec, moderuje: Galina Babarika


Po každém nedělním shromáždění zveme do kavárny (kakao, káva, čaj) v přízemí, děti na prolézačky na dvorku! Po nedělní bohoslužbě vždy také nabízí staršovstvo přímluvné modlitby všem potřebným.


Novoroční verše 2019

Možnosti parkování v okolí modlitebny sboru.
Legoprojekt opět plánován...
ve formě tzv. LEGOPÁRTY na sobotu 28.září!
LEGOPROJEKT ve fotogalerii
(stavba legového městečka pro děti proběhla v CB Karlovy Vary ve dnech 30.5. až 1.6.2013)
a na přelomu říjen/listopad 2014...

Kalendář celocírkevních akcí
Teen Challenge,
služba pro závislé, zejména na drogách, funguje u nás ve formě poradny - kontaktního střediska.

Bezplatná dluhová poradna v CB Karlovy Vary

  • Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele.
  • Za základní měřítko víry, učení a života, považujeme Bibli - Boží Slovo.
  • Chceme být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky.
  • Vidíme svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.

Odladěno pod Win 7, v Google Chrome, rozl. 1280x1024. Poslední aktualizace stránek: září 2019 © CB-KV
Napsat správci stránek:  petr.cbkv@wo.cz
TOPlist