"Chceme být církví, která staví na Bibli, rozvíjí vřelé vztahy,
nadšeně uctívá Boha a vytrvale svědčí lidem o Ježíši Kristu - slovy i životem.
"

"We want to be a church that stands and builds on the Bible, cultivates good and deep relationships, worships God with delight and enthusiasm and bears wittness of the Lord Jesus persistently both in words and works."
Kde, Kdo, Kdy?
Kázání v mp3
Svědectví v mp3
Historie sboru
Kázání etc.
Fotogalerie
Odkazy jinam
Ke stažení-download
Program Theophilos
Mládež - vlastní stránky
Sborová knihovna
Kazatel
Ostatní
Bible
Z Á Ř Í   2 0 1 8
Bulletin 9/18 (předchozí)

„Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův“ (List Galatským 6:2)


Neděle 23. září od 9,30 Kázání: Tomáš Holubec, moderuje Ondra Schütze
od 19,00 Film "Zrození hrdiny" v naší kavárně
Čtvrtek 27. září od 18,30 biblické vyučování: Tomáš Holubec
Neděle 30. září od 9,30 Kázání: kaz. Jiří Bort (CB Praha - J.Město), moderuje Tomáš Holubec

Čtvrtek 4. října od 18,30 biblické vyučování: Tomáš Holubec
Neděle 7. října od 9,30 Kázání: Tomáš Holubec, moderuje Tomáš Štěpánek
Setkání a rozloučení s br. Fr. Uttlem
od 17,00 Večer chval a modliteb

Sjezd dorostů CB v celé ČR! 26.10. až 29.10. v Praze: sjezddorostu.cz
Fotografie z křestního dne v Botanické zahradě v Bečově n.T. (z neděle 24. června)

Pastýřský dopis předsedy rady CB z června 2018.
přečtěte si: Sen pro Církev bratrskou (Rada CB v prosinci 2017)
Po každém nedělním shromáždění zveme do kavárny (kakao, káva, čaj) v přízemí, děti na prolézačky na dvorku! Po nedělní bohoslužbě vždy také nabízí staršovstvo přímluvné modlitby všem potřebným.

Novoroční verše 2018

Možnosti parkování v okolí modlitebny sboru.
Legoprojekt opět plánován...
LEGOPROJEKT ve fotogalerii
(stavba legového městečka pro děti proběhla v CB Karlovy Vary ve dnech 30.5. až 1.6.2013)
a na přelomu říjen/listopad 2014...

Kalendář celocírkevních akcí
Teen Challenge,
služba pro závislé, zejména na drogách, funguje u nás ve formě poradny - kontaktního střediska.

Awana - dětský klub 

  • Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele.
  • Za základní měřítko víry, učení a života, považujeme Bibli - Boží Slovo.
  • Chceme být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky.
  • Vidíme svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.

Odladěno pod Win 7, v Google Chrome, rozl. 1280x1024. Poslední úpravy stránek: září 2018 © CB-KV
Napsat správci stránek:  petr.cbkv@wo.cz
TOPlist