"Chceme být církví, která staví na Bibli, rozvíjí vřelé vztahy,
nadšeně uctívá Boha a vytrvale svědčí lidem o Ježíši Kristu - slovy i životem.
"

"We want to be a church that stands and builds on the Bible, cultivates good and deep relationships, worships God with delight and enthusiasm and bears wittness of the Lord Jesus persistently both in words and works."
Kde, Kdo, Kdy?
Kázání v mp3
Svědectví v mp3
Historie sboru
Kázání etc.
Fotogalerie
Odkazy jinam
Ke stažení-download
Program Theophilos
Mládež - vlastní stránky
Sborová knihovna
Kazatel
Ostatní
Bible
L E D E N    2 0 1 7
Bulletin 1/17 (předchozí)

„Moje ovce slyší můj hlas,
já je znám, jdou za mnou
a já jim dávám věčný život:
nezahynou navěky
a nikdo je z mé ruky nevyrve.
Můj Otec, který mi je dal, je větší
nade všecky,
a nikdo je nemůže vyrvat
z Otcovy ruky.“


Podporujeme snahu o propuštění Petra Jaška (člen CB), misionáře uvězněného v Súdánu: ZACHRAŇME PETRA JAŠKA
Čtvrtek 19. ledna od 18,30 biblická hodina: Tomáš Holubec

Neděle 22. ledna od 9,30 Kázání: Galina Babarika, moderuje Radek Kačír

Čtvrtek 26. ledna od 18,30 biblická hodina: Tomáš Holubec

Neděle 29. ledna od 9,30 Kázání: Tomáš Holubec, moderuje Ruda Kocourek

Čtvrtek 2. února od 18,30 biblická hodina: Tomáš Holubec

Neděle 5. února od 9,30 Kázání: Tomáš Holubec, moderuje Ondra Schütze

Po každém nedělním shromáždění zveme do kavárny (kakao, káva, čaj) v přízemí, děti na prolézačky na dvorku! Po nedělní bohoslužbě vždy také nabízí staršovstvo přímluvné modlitby všem potřebným.

Možnosti parkování v okolí modlitebny sboru.
LEGOPROJEKT ve fotogalerii
(stavba legového městečka pro děti proběhla v CB Karlovy Vary ve dnech 30.5. až 1.6.2013)
Legoprojekt se opět uskutečnil na přelomu říjen/listopad 2014...(29.10. až 2.11.)
Kalendář celocírkevních akcí
Teen Challenge,
služba pro závislé, zejména na drogách, funguje u nás ve formě poradny - kontaktního střediska.

Awana - dětský klub 
Novoroční verše 2017


  • Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele.
  • Za základní měřítko víry, učení a života, považujeme Bibli - Boží Slovo.
  • Chceme být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky.
  • Vidíme svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.

Odladěno pod WinXP, v MSIE 8, rozl. 1280x1024. Poslední úpravy stránek: leden 2017 © CB-KV
Napsat správci stránek:  petr.cbkv@wo.cz
TOPlist