"Chceme být církví, která staví na Bibli, rozvíjí vřelé vztahy,
nadšeně uctívá Boha a vytrvale svědčí lidem o Ježíši Kristu - slovy i životem.
"

"We want to be a church that stands and builds on the Bible, cultivates good and deep relationships, worships God with delight and enthusiasm and bears wittness of the Lord Jesus persistently both in words and works."
Kde, Kdo, Kdy?
Kázání v mp3
Svědectví v mp3
Historie sboru
Kázání etc.
Fotogalerie
Odkazy jinam
Ke stažení-download
Program Theophilos
Mládež - vlastní stránky
Sborová knihovna
Kazatel
Ostatní
Bible
B Ř E Z E N,   D U B E N    2 0 1 7
POZVÁNÍ K VELIKONOCŮM
Bulletin 3-4/17 (předchozí)

“Ježíš zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, nadále nežili pro sebe, ale pro toho, který za ně zemřel a vstal z mrtvých.”

Milí přátelé,
31. října 2017 si připomeneme 500 let od chvíle, kdy reformátor Martin Luther přibil na dveře wittenbergského kostela svých 95 thesí proti tzv. odpustkům.
“...duše nemá žádnou jinou věc ani na nebi, ani na zemi, v níž by mohla žít, být zbožná, svobodná a křesťanská, než svaté Evangelium, slovo Boží zvěstované Kristem. Jak sám říká v Janovi 11 : „Já jsem vzkříšení a život, kdo ve mne věří, bude žít navěky. A dále Jan 14 :“Já jsem ta cesta, pravda i život. A dále Matouš 4 : „Nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.“ A tak nyní musíme být přesvědčeni, že duše může postrádat všechny věci kromě slova Božího a beze slova Božího jí žádná věc neprospěje…“ (z Martin Luther: O svobodě křesťanské, 1520)
Přeji vám všem požehnaný čas přípravy na svátky velikonoc!
Váš Tomáš Holubec

Pozvánka na letní rekreaci v Krkonoších pro seniory.
Neděle 26. března od 9,30 slouží mládež, moderuje Galina Babarika

Čtvrtek 30. března od 18,30 biblická hodina: Tomáš Holubec

Neděle 2. dubna od 9,30 Kázání: Zdeněk Holubec, moderuje René Malík

Čtvrtek 6. dubna od 18,30 biblická hodina: Tomáš Holubec

Květná neděle 9. dubna od 9,30 Kázání: Tomáš Holubec, moderuje Ondra Schütze

Velký pátek 14. dubna od 18,30 Kázání a Večeře Páně: Tomáš Holubec, moderuje René Malík

Velikonoční neděle 16. dubna od 9,30 Kázání a Večeře Páně: Tomáš Holubec, moderuje Tomáš Štěpánek

Čtvrtek 20. dubna od 18,30 biblická hodina: Galina Babarika

Neděle 23. dubna od 9,30 Kázání: Tomáš Holubec, moderuje Galina Babarika

Čtvrtek 27. dubna od 18,30 biblická hodina: Tomáš Holubec

Neděle 30. dubna od 9,30 Kázání: Pavel Král, moderuje Tomáš Holubec


Po každém nedělním shromáždění zveme do kavárny (kakao, káva, čaj) v přízemí, děti na prolézačky na dvorku! Po nedělní bohoslužbě vždy také nabízí staršovstvo přímluvné modlitby všem potřebným.

Možnosti parkování v okolí modlitebny sboru.
Legoprojekt opět plánován na jaro 2017!
LEGOPROJEKT ve fotogalerii
(stavba legového městečka pro děti proběhla v CB Karlovy Vary ve dnech 30.5. až 1.6.2013)
a na přelomu říjen/listopad 2014...

Kalendář celocírkevních akcí
Teen Challenge,
služba pro závislé, zejména na drogách, funguje u nás ve formě poradny - kontaktního střediska.

Awana - dětský klub 
Novoroční verše 2017


  • Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele.
  • Za základní měřítko víry, učení a života, považujeme Bibli - Boží Slovo.
  • Chceme být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky.
  • Vidíme svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.

Odladěno pod WinXP, v MSIE 8, rozl. 1280x1024. Poslední úpravy stránek: březen 2017 © CB-KV
Napsat správci stránek:  petr.cbkv@wo.cz
TOPlist