tel.: 353 224 249  E-mail: karlovy.vary@cb.cz Bulharská 29 A, Karlovy Vary, 360 01 http://www.cb.cz/karlovy.vary/
"Chceme být církví, která staví na Bibli, rozvíjí vřelé vztahy,
nadšeně uctívá Boha a vytrvale svědčí lidem o Ježíši Kristu - slovy i životem.
"

"We want to be a church that stands and builds on the Bible, cultivates good and deep relationships, worships God with delight and enthusiasm and bears wittness of the Lord Jesus persistently both in words and works."
Kde, Kdo, Kdy?
Kázání v mp3
Svědectví v mp3
Historie sboru
Kázání etc.
Fotogalerie
Odkazy jinam
Ke stažení-download
Program Theophilos
Mládež-vlastní stránky
Sborová knihovna
Kazatel
Ostatní
Bible
D U B E N,  K V Ě T E N     2 0 1 6
Bulletin 4/5 - 2016

„Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet" (Žalm 126:5)

Milí přátelé,
        na jaře se seje, aby se v létě a na podzim sklidilo. Stojí to za tu námahu a trpělivost? Zkypřit zem, zorat a pak pečlivě zasít. A nevědět, co z toho bude. Vzklíčí zrno? Bude vláha? Nepřijdou bouře, povodně nebo oheň?
Žalm 126 vyznává, že Hospodin změnil úděl svého lidu. Po zrnu trápení a smutku, strachu a beznaděje přišly klasy plné radosti. Snopy jásotu a veselí. Měli prosté, ale silné svědectví: “Hospodin s námi učinil velké věci!”
Máme stejnou zkušenost? Kypřit půdu a sít dobré zrno chce velkou morální sílu a vytrvalou víru. Kdo vydrží, když nejsou hned výsledky? Kdo tomu věří? Kdo to nevzdá? V zápase o změnu charakteru, života. V modlitbách za odloučené, nekající, nemocné? Kdo z manželů seje lásku, kde je neúcta a úctu, kde je neláska? Kdo seje evangelium slovem a životem, ač ještě stále nevidí úrodu? To zaslíbení je tu pro všechny, kdo sejí a přitom pláčou. Pláčou, ale sejí dál... Pro slzy snad ani nevidí na práci. Přijde den žní, kdy budou jásat. Kdy Pán setře každou slzu z jejich očí!
Váš Tomáš Holubec, pastor sboru

Čtvrtek 21. dubna od 18,30 Setkání nad Biblí: Galina Babarika

Neděle 24. dubna od 9,30 Kázání: kaz. Daniel Kaleta (Kladno), moderuje Ruda Kocourek

Čtvrtek 28. dubna od 18,30 Setkání nad Biblí: Ruda Kocourek

Neděle 1. května od 9,30 Kázání: kaz. Jiří Bort, moderuje René Malík
Odpolední seminář s hostem na téma "duchovní dary"
Čtvrtek 5. května od 18,30 Setkání nad Biblí: Ruda Kocourek

Neděle 8. května od 9,30 Kázání: kaz. Jan Spěváček (Sušice), moderuje Galina Babarika

Čtvrtek 12. května od 18,30 Setkání nad Biblí: Ruda Kocourek

LETNICE, Neděle dobré zprávy 15. května od 9,30 Kázání a Večeře Páně: Zdenek Šplíchal (Plzeň), moderuje Ruda Kocourek

Čtvrtek 19. května od 18,30 Setkání nad Biblí: Tomáš Holubec

Neděle 22. května od 9,30 Kázání: Tomáš Holubec, moderuje Pavel Král

Čtvrtek 26. května od 18,30 Setkání nad Biblí: Tomáš Holubec

Br. kazatel má studijní volno 4.4. až 15.5., v jeho nepřítomnosti se obracejte na staršovstvo a na moderátory bohoslužeb.
18. až 22. dubna budou opět mezi námi Martina a Geoff Hammondovi z Austinu v Texasu, USA
Novoroční verše 2016

Po každém nedělním shromáždění zveme do kavárny (kakao, káva, čaj) v přízemí, děti na prolézačky na dvorku! Po nedělní bohoslužbě vždy také nabízí staršovstvo přímluvné modlitby všem potřebným.
jaro :-)

Možnosti parkování v okolí modlitebny sboru.
LEGOPROJEKT ve fotogalerii
(stavba legového městečka pro děti proběhla v CB Karlovy Vary ve dnech 30.5. až 1.6.2013)
Legoprojekt se opět uskutečnil na přelomu říjen/listopad 2014...(29.10. až 2.11.)
Kalendář celocírkevních akcí
Teen Challenge,
služba pro závislé, zejména na drogách, funguje u nás ve formě poradny - kontaktního střediska.

Awana - dětský klub 

  • Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele.
  • Za základní měřítko víry, učení a života, považujeme Bibli - Boží Slovo.
  • Chceme být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky.
  • Vidíme svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.

nahoru Odladěno pod WinXP, v MSIE 8, rozl. 1280x1024. Poslední úpravy stránek: duben 2016 © CB-KV
Napsat správci stránek:  petr.cbkv@wo.cz
TOPlist