"Chceme být církví, která staví na Bibli, rozvíjí vřelé vztahy,
nadšeně uctívá Boha a vytrvale svědčí lidem o Ježíši Kristu - slovy i životem.
"

"We want to be a church that stands and builds on the Bible, cultivates good and deep relationships, worships God with delight and enthusiasm and bears wittness of the Lord Jesus persistently both in words and works."
Kde, Kdo, Kdy?
Kázání v mp3
Svědectví v mp3
Historie sboru
Kázání etc.
Fotogalerie
Odkazy jinam
Ke stažení-download
Program Theophilos
Mládež - vlastní stránky
Sborová knihovna
Kazatel
Ostatní
Bible
Ř Í J E N, L I S T O P A D   2 0 1 8
Bulletin 10-11/18 (předchozí)

„Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím.“ (Dopis Židům 11:1-2)Čtvrtek 15. listopadu od 18,30 Setkání nad Biblí: Tomáš Holubec
Neděle 18. listopadu od 9,30 Kázání: Pavel Král, moderuje Ondra Schütze

Putovní biblická, čtvrtek 22. listopadu od 19,00 u Zuzky N. v Nové Roli (ul. Tovární 32), každý je zván...
Neděle 25. listopadu od 9,30 Kázání: Olga Gebauerová (Arm. spásy), moderuje Tomáš Štěpánek
Celocírkevní sbírka na Diakonii CB - info
Čtvrtek 29. listopadu od 18,30 Setkání nad Biblí: Tomáš Holubec

Fotografie z křestního dne v Botanické zahradě v Bečově n.T. (z neděle 24. června)
Pastýřský dopis předsedy rady CB z června 2018.
přečtěte si: Sen pro Církev bratrskou (Rada CB v prosinci 2017)
Po každém nedělním shromáždění zveme do kavárny (kakao, káva, čaj) v přízemí, děti na prolézačky na dvorku! Po nedělní bohoslužbě vždy také nabízí staršovstvo přímluvné modlitby všem potřebným.

Novoroční verše 2018

Možnosti parkování v okolí modlitebny sboru.
Legoprojekt opět plánován...
LEGOPROJEKT ve fotogalerii
(stavba legového městečka pro děti proběhla v CB Karlovy Vary ve dnech 30.5. až 1.6.2013)
a na přelomu říjen/listopad 2014...

Kalendář celocírkevních akcí
Teen Challenge,
služba pro závislé, zejména na drogách, funguje u nás ve formě poradny - kontaktního střediska.

Awana - dětský klub 

  • Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele.
  • Za základní měřítko víry, učení a života, považujeme Bibli - Boží Slovo.
  • Chceme být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky.
  • Vidíme svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.

Odladěno pod Win 7, v Google Chrome, rozl. 1280x1024. Poslední úpravy stránek: listopad 2018 © CB-KV
Napsat správci stránek:  petr.cbkv@wo.cz
TOPlist