tel.: 353 224 249  E-mail: karlovy.vary@cb.cz Bulharská 29 A, Karlovy Vary, 360 01 http://www.cb.cz/karlovy.vary/
"Chceme být církví, která staví na Bibli, rozvíjí vřelé vztahy,
nadšeně uctívá Boha a vytrvale svědčí lidem o Ježíši Kristu - slovy i životem.
"

"We want to be a church that stands and builds on the Bible, cultivates good and deep relationships, worships God with delight and enthusiasm and bears wittness of the Lord Jesus persistently both in words and works."
Kde, Kdo, Kdy?
Kázání v mp3
Svědectví v mp3
Historie sboru
Kázání etc.
Fotogalerie
Odkazy jinam
Ke stažení-download
Program Theophilos
Mládež-vlastní stránky
Sborová knihovna
Kazatel
Ostatní
Bible
Č E R V E N     2 0 1 6
Bulletin 6 - 2016

Ze zprávy předsedy RCB D. Fajfra pro výroční konferenci CB:

        „Rok uběhl jako voda a jsme tu opět jako delegáti sborů naší církve, abychom společně Pánu Bohu poděkovali za vše, co se z Boží milosti podařilo vykonat. Jak patrno z konferenční brožury...
…Vycházím z vizitačních zpráv, z návštěv sborů a staršovstev a také z posledních dvou pastorálek. Nejvíce mně vynikly tři oblasti ze života Církve bratrské:
1. Nedostatek kandidátů pro volby do staršovstva, 2. Střídání kazatelů na sborech, 3. Jazyk naší víry...
...Jaké jsou příčiny, že členové sboru nechtějí kandidovat do staršovstva? Je to jen běžný problém, který se časem sám vyřeší, nebo se za tím skrývá něco hlubšího? Nemyslím si, že odpověď zní: „nejsou lidi“.
... Jedna z příčin, která rozděluje nejen sbor, ale i Krista (!), spočívá v tom, že členové sboru začnou upřednostňovat člověka. Vážou se na některé, třeba i výjimečné služebníky, přestože tito duchovní vůdcové mnohdy o to sami nestojí. Touto člověčinou se snižuje obdarování a povolání jiných služebníků.
… Musím se přiznat, že mě překvapil kritický postoj některých z nás na loňské pastorální konferenci k výpovědi jednoho z našich kolegů, sdílejícího svůj životní příběh. Ano, nebyla to klasická kázání, jak bylo inzerováno, ani úplně běžná náplň pastorálky, jak jsme zvyklí…“

Čtvrtek 9. června od 18,30 Setkání nad Biblí: Tomáš Holubec

Neděle 12. června od 9,30 Kázání: Tomáš Štěpánek, moderuje Galina Babarika

Čtvrtek 16. června od 18,30 Setkání nad Biblí: Tomáš Holubec

Neděle 19. června od 9,30 Kázání a Večeře Páně: Tomáš Holubec, moderuje René Malík
Po shromáždění bude krátká členská schůze
od 17,00 Večer modliteb a chval
Čtvrtek 23. června od 18,30 Setkání nad Biblí: Tomáš Holubec

Neděle 26. června
Shromáždění v Bulharské N E B U D E !
od 10,00 KŘESTNÍ DEN s obědem v kempu "Dětský ráj Svatošky" pozvánka
Čtvrtek 30. června od 18,30 Setkání nad Biblí: Tomáš Holubec

Neděle 3. července od 9,30 Kázání: Tomáš Holubec, moderuje Ondra Schütze

Novoroční verše 2016

Po každém nedělním shromáždění zveme do kavárny (kakao, káva, čaj) v přízemí, děti na prolézačky na dvorku! Po nedělní bohoslužbě vždy také nabízí staršovstvo přímluvné modlitby všem potřebným.
léto :-)

Možnosti parkování v okolí modlitebny sboru.
LEGOPROJEKT ve fotogalerii
(stavba legového městečka pro děti proběhla v CB Karlovy Vary ve dnech 30.5. až 1.6.2013)
Legoprojekt se opět uskutečnil na přelomu říjen/listopad 2014...(29.10. až 2.11.)
Kalendář celocírkevních akcí
Teen Challenge,
služba pro závislé, zejména na drogách, funguje u nás ve formě poradny - kontaktního střediska.

Awana - dětský klub 

  • Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele.
  • Za základní měřítko víry, učení a života, považujeme Bibli - Boží Slovo.
  • Chceme být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky.
  • Vidíme svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.

nahoru Odladěno pod WinXP, v MSIE 8, rozl. 1280x1024. Poslední úpravy stránek: červen 2016 © CB-KV
Napsat správci stránek:  petr.cbkv@wo.cz
TOPlist