"Chceme být církví, která staví na Bibli, rozvíjí vřelé vztahy,
nadšeně uctívá Boha a vytrvale svědčí lidem o Ježíši Kristu - slovy i životem.
"

"We want to be a church that stands and builds on the Bible, cultivates good and deep relationships, worships God with delight and enthusiasm and bears wittness of the Lord Jesus persistently both in words and works."

Kde, Kdo, Kdy?
Kázání v mp3
Svědectví v mp3
Historie sboru
Kázání etc.
Fotogalerie
Odkazy jinam
Ke stažení-download
Program Theophilos
Mládež - vlastní stránky
Sborová knihovna
Kazatel
Ostatní
Bible
B Ř E Z E N   2 0 2 0
(Bulletin 2/20) (předchozí)

“Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.”... (Žalmy 91)

Milé sestry a bratři,
        v souladu s rozhodnutím vlády musíme i my až do odvolání zrušit všechna setkávání v naší modlitebně v Bulharské (bez ohledu na druh setkání a počet lidí).
Děkuji vám za pochopení a spolupráci a připomenu dobrou myšlenku jednoho z představitelů církví, který tuhle napsal: "zavíráme kostely, otvírejme bibli"
Buďme opatrní, respektujme nařízení, používejme zdravý rozum, nepropadejme žádnému strachu a zůstávejme v modlitbách.
Za staršovstvo sboru, s přáním pokojných dnů a s modlitbou ze Žalmu 91
Váš Tomáš Holubec, pastor sboru


Kázání na neděli 29.3. v mp3 určené k poslechu nebo ke stažení. (br.kaz. Tomáš Holubec), kontext v Bibli:
1.Mojžíšova 41
Marek 2:21-22
Vyberte si k poslechu i z množství dalších nedělních kázání, které zazněly v naší modlitebně.
Kázání na neděli 22.3. v mp3 určené k poslechu nebo ke stažení. (br.kaz. Tomáš Holubec), kontext v Bibli:
Žalmy 103:2-11
Matouš 10:28-31
Lukáš 12:4-7
Lukáš 21:8-19

Kázání k přečtení, původně připravené na shromáždění 15.3. (br.Pavel Král)

Dopis od Kristy Gerloffové z Izraele: "V Izraeli prší atd."

Po každém nedělním shromáždění zveme do kavárny (kakao, káva, čaj) v přízemí, děti na prolézačky na dvorku! Po nedělní bohoslužbě vždy také nabízí staršovstvo přímluvné modlitby všem potřebným.

Možnosti parkování v okolí modlitebny sboru.
Novoroční verše pro r. 2020

LEGOPROJEKT ve fotogalerii
(stavba legového městečka pro děti proběhla v CB Karlovy Vary ve dnech 30.5. až 1.6.2013)
a na přelomu říjen/listopad 2014...

Kalendář celocírkevních akcí
Teen Challenge,
služba pro závislé, zejména na drogách, funguje u nás ve formě poradny - kontaktního střediska.

Bezplatná dluhová poradna v CB Karlovy Vary

  • Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele.
  • Za základní měřítko víry, učení a života, považujeme Bibli - Boží Slovo.
  • Chceme být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky.
  • Vidíme svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.

Odladěno pod Win 7, v Google Chrome, rozl. 1280x1024. Poslední aktualizace stránek: březen 2020 © CB-KV
Napsat správci stránek:  petr.cbkv@wo.cz
TOPlist