"Chceme být církví, která staví na Bibli, rozvíjí vřelé vztahy,
nadšeně uctívá Boha a vytrvale svědčí lidem o Ježíši Kristu - slovy i životem.
"

"We want to be a church that stands and builds on the Bible, cultivates good and deep relationships, worships God with delight and enthusiasm and bears wittness of the Lord Jesus persistently both in words and works."

Kde, Kdo, Kdy?
Kázání v mp3
Svědectví v mp3
Historie sboru
Kázání etc.
Fotogalerie
Odkazy jinam
Ke stažení-download
Program Theophilos
Mládež - vlastní stránky
Sborová knihovna
Kazatel
Ostatní
Bible
L E D E N   2 0 2 0
Bulletin 1/20 (předchozí)

Milí přátelé, sestry a bratři,
        v Jakubově listě čteme: "Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono." (Jakubův list 4:15)
S takovouto nadějí i zvědavostí nakukujeme do nového roku… Existuje k tomu dobrá rada: „Modli se, jakoby všechno záleželo na Bohu a pracuj, jako by všechno záleželo na tobě.“
Přeju vám všem nové požehnání, povzbuzení, potěšení i napomenutí, a Boží slovo do vaší situace. Kéž Pán povzbudí naši víru, posílí naši lásku a upevní naši naději!
Váš Tomáš Holubec, pastor sboru


Čtvrtek 16. ledna od 18,30 biblická hodina: Tomáš Holubec
Neděle 19. ledna od 9,30 Kázání a Večeře Páně: Tomáš Holubec, moderuje: Ondřej Schütze
Společný oběd a setkání u Přesýpacích hodin, téma: "Novoroční předsevzetí"
Putovní biblická, čtvrtek 23. ledna od 19,00 u Sedláčkových v Doubí (ul. K Přehradě), každý je zván...
Neděle 26. ledna od 9,30 Kázání: Tomáš Holubec, moderuje: Galina Babarika
Požehnání Rebeky S.
Ihned po shromáždění bude krátké, informační členské shromáždění

Čtvrtek 30. ledna od 18,30 biblická hodina: Tomáš Holubec
Neděle 2. února od 9,30 Kázání: Zdeněk Šplíchal (Plzeň), moderuje: Tomáš Holubec


Po každém nedělním shromáždění zveme do kavárny (kakao, káva, čaj) v přízemí, děti na prolézačky na dvorku! Po nedělní bohoslužbě vždy také nabízí staršovstvo přímluvné modlitby všem potřebným.

Možnosti parkování v okolí modlitebny sboru.
Novoroční verše pro r. 2020

LEGOPROJEKT ve fotogalerii
(stavba legového městečka pro děti proběhla v CB Karlovy Vary ve dnech 30.5. až 1.6.2013)
a na přelomu říjen/listopad 2014...

Kalendář celocírkevních akcí
Teen Challenge,
služba pro závislé, zejména na drogách, funguje u nás ve formě poradny - kontaktního střediska.

Bezplatná dluhová poradna v CB Karlovy Vary

  • Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele.
  • Za základní měřítko víry, učení a života, považujeme Bibli - Boží Slovo.
  • Chceme být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky.
  • Vidíme svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.

Odladěno pod Win 7, v Google Chrome, rozl. 1280x1024. Poslední aktualizace stránek: leden 2020 © CB-KV
Napsat správci stránek:  petr.cbkv@wo.cz
TOPlist