"Chceme být církví, která staví na Bibli, rozvíjí vřelé vztahy,
nadšeně uctívá Boha a vytrvale svědčí lidem o Ježíši Kristu - slovy i životem.
"

"We want to be a church that stands and builds on the Bible, cultivates good and deep relationships, worships God with delight and enthusiasm and bears wittness of the Lord Jesus persistently both in words and works."
Kde, Kdo, Kdy?
Kázání v mp3
Svědectví v mp3
Historie sboru
Kázání etc.
Fotogalerie
Odkazy jinam
Ke stažení-download
Program Theophilos
Mládež - vlastní stránky
Sborová knihovna
Kazatel
Ostatní
Bible
L I S T O P A D, P R O S I N E C   2 0 1 7
Bulletin 11-12/17 (předchozí)

Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ (Jan 8:12)

Milí přátelé, bratři a sestry,
        tak zas po roce se rychle přibližuje doba adventu a vánoc. Jako nám utíká čas v kalendáři, tak podobně si často ani nevšimneme, jak jsme se vzdálili od Boha. Jak nám uteklo srdce jinam. Jsme pohlceni starostmi, prací, zábavou a pečováním o mnoho věcí. Někdy naopak už vůbec nevidíme, zapomínáme, jak je nám Pán Bůh vlastně blízko.
Letos se zase mezi křesťany po delší odmlce zase víc mluvilo o druhém příchodu Pána Ježíše a o tzv. vytržení církve. To nám připomíná, že máme být každý den vnitřně připravení na to, že Pán znovu na svět příjde. Dokázali bychom všechno pustit z rukou a jít mu naproti? Měli bychom z toho radost?

S přáním Kristova světla do všech našich starostí a bolestí, do všech tužeb a snů, ale i tmavých koutů duše,
Váš Tomáš Holubec

POZVÁNKA na dětskou vánoční bohoslužbu (neděle, 17.12. od 16,00)
1. adventní neděle 3. prosince od 9,30 Kázání: Tomáš Holubec, moderuje Radek Kačír

Čtvrtek 7. prosince od 18,30 biblická hodina: Tomáš Holubec
2. adventní neděle 10. prosince od 9,30 Kázání a Večeře Páně: Tomáš Holubec, moderuje Ondra Schütze
Sbírka na Evangelikální teolog. seminář
Čtvrtek 14. prosince od 18,30 biblická hodina: Tomáš Holubec
3. adventní neděle 17. prosince od 16,00 Dětská vánoční bohoslužba, moderuje Tomáš Holubec, (pozvánka)
Loutkové divadlo BUBEC (hra Noemova archa)
Vánoční poselství
Vystoupení malé besídky
Rozdávání dárečků dětem
Pozvání do kavárny na svařák a vánoční perníčky

Čtvrtek 21. prosince od 18,30 biblická hodina: Tomáš Holubec
4. adventní neděle 24. prosince od 9,30 Kázání: Tomáš Holubec, moderuje Tomáš Štěpánek
Boží hod vánoční, pondělí, 25. prosince od 9,30
Ukončení roku 2017, neděle, 31. prosince od 9,30
Společný oběd formou "co kdo přinese", po obědě posezení u kávy, písně, svědectví, novoroční verše 2018...
Novoroční bohoslužba 2018, neděle, 7. ledna od 9,30
Kázání: Tomáš Holubec, moderuje René Malík
Čtvrtek 11. ledna od 18,30 biblická hodina: Tomáš Holubec

Informace (předplatné) - časopis Brána
Bulletin Diakonie CB, zacílený na projekt potravinové a materiální pomoci.

Po každém nedělním shromáždění zveme do kavárny (kakao, káva, čaj) v přízemí, děti na prolézačky na dvorku! Po nedělní bohoslužbě vždy také nabízí staršovstvo přímluvné modlitby všem potřebným.

Možnosti parkování v okolí modlitebny sboru.
Legoprojekt opět plánován...
LEGOPROJEKT ve fotogalerii
(stavba legového městečka pro děti proběhla v CB Karlovy Vary ve dnech 30.5. až 1.6.2013)
a na přelomu říjen/listopad 2014...

Kalendář celocírkevních akcí
Teen Challenge,
služba pro závislé, zejména na drogách, funguje u nás ve formě poradny - kontaktního střediska.

Awana - dětský klub 
Novoroční verše 2017


  • Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele.
  • Za základní měřítko víry, učení a života, považujeme Bibli - Boží Slovo.
  • Chceme být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky.
  • Vidíme svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.

Odladěno pod WinXP, v Google Chrome, rozl. 1280x1024. Poslední úpravy stránek: prosinec 2017 © CB-KV
Napsat správci stránek:  petr.cbkv@wo.cz
TOPlist