"Chceme být církví, která staví na Bibli, rozvíjí vřelé vztahy,
nadšeně uctívá Boha a vytrvale svědčí lidem o Ježíši Kristu - slovy i životem.
"

"We want to be a church that stands and builds on the Bible, cultivates good and deep relationships, worships God with delight and enthusiasm and bears wittness of the Lord Jesus persistently both in words and works."
Kde, Kdo, Kdy?
Kázání v mp3
Svědectví v mp3
Historie sboru
Kázání etc.
Fotogalerie
Odkazy jinam
Ke stažení-download
Program Theophilos
Mládež - vlastní stránky
Sborová knihovna
Kazatel
Ostatní
Bible
Ř Í J E N   2 0 1 7
Bulletin 10/17 (předchozí)

„Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.
To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.“
(1. Timoteovi 2:1-4)

Milí přátelé,
        za pár dní budeme volit 200 poslanců do parlamentu ČR a i když se to může zdát poněkud vzdálené a neovlivnitelné, týká se to i nás. Můžeme nadávat, stěžovat si, mít obavy, naděje, výhrady, být aktivní či pasivní. Boží slovo nám ale dává za úkol se modlit také za vrchnost. Máme nejen prosit, ale i děkovat (a vždy je těžší vidět to dobré). K modlitbě je třeba přidat i dobré skutky, které jsou svědectvím o Boží lásce, pravdě a moci. Přeju vám všem moudrost a nové příležitosti k dobrému slovu i činu mezi lidmi kolem nás.
Srdečně váš Tomáš Holubec, pastor sboru

Čtvrtek 19. října od 18,30 biblická hodina: Tomáš Holubec
Neděle 22. října od 9,30 Kázání: Tomáš Holubec, moderuje Radek Kačír

Čtvrtek 26. října od 18,30 biblická hodina: Tomáš Holubec
Neděle 29. října od 9,30 Kázání: Tomáš Holubec, moderuje Ondra Schütze

Čtvrtek 2. listopadu od 18,30 biblická hodina: Tomáš Holubec
Neděle 5. listopadu od 9,30 Kázání: Libor Trousil (CB Litvínov), moderuje Tomáš Holubec


Na neděli 19.11. od (17,00) je připravován večer chval a modliteb
Bulletin Diakonie CB, zacílený na projekt potravinové a materiální pomoci.

Po každém nedělním shromáždění zveme do kavárny (kakao, káva, čaj) v přízemí, děti na prolézačky na dvorku! Po nedělní bohoslužbě vždy také nabízí staršovstvo přímluvné modlitby všem potřebným.

Možnosti parkování v okolí modlitebny sboru.
Legoprojekt opět plánován...
LEGOPROJEKT ve fotogalerii
(stavba legového městečka pro děti proběhla v CB Karlovy Vary ve dnech 30.5. až 1.6.2013)
a na přelomu říjen/listopad 2014...

Kalendář celocírkevních akcí
Teen Challenge,
služba pro závislé, zejména na drogách, funguje u nás ve formě poradny - kontaktního střediska.

Awana - dětský klub 
Novoroční verše 2017


  • Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele.
  • Za základní měřítko víry, učení a života, považujeme Bibli - Boží Slovo.
  • Chceme být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky.
  • Vidíme svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.

Odladěno pod WinXP, v MSIE 8, rozl. 1280x1024. Poslední úpravy stránek: říjen 2017 © CB-KV
Napsat správci stránek:  petr.cbkv@wo.cz
TOPlist