"Chceme být církví, která staví na Bibli, rozvíjí vřelé vztahy,
nadšeně uctívá Boha a vytrvale svědčí lidem o Ježíši Kristu - slovy i životem.
"

"We want to be a church that stands and builds on the Bible, cultivates good and deep relationships, worships God with delight and enthusiasm and bears wittness of the Lord Jesus persistently both in words and works."
Kde, Kdo, Kdy?
Kázání v mp3
Svědectví v mp3
Historie sboru
Kázání etc.
Fotogalerie
Odkazy jinam
Ke stažení-download
Program Theophilos
Mládež - vlastní stránky
Sborová knihovna
Kazatel
Ostatní
Bible
Podporujeme snahu o propuštění Petra Jaška (člen CB), misionáře uvězněného v Súdánu: ZACHRAŇME PETRA JAŠKA
Ú N O R    2 0 1 7
Bulletin 2/17 (předchozí)

“Hledej blaho v Hospodinu,
dá ti vše, oč požádá tvé srdce.
Svou cestu svěř Hospodinu,
doufej v něho, on sám bude jednat.”


Národní týden manželství, 13. - 19. února v Karlových Varech, www.tydenmanzelstvi.cz
Pozvánka na Konferenci Biblického poradenství v České Třebové (23.-.25.3.): Pastorace ve sborech
Pozvánka na Seminář o vnitřním uzdravení v Rakovníku (sobota 25.2.)
Neděle 19. února od 9,30 Kázání a Večeře Páně: Tomáš Holubec, moderuje Galina Babarika
Po shromáždění setkání zájemců na téma: "Spolupráce s Texasem"
Čtvrtek 23. února od 18,30 rozhovor nad Biblí: Roman Kysela

Neděle 26. února od 9,30 Kázání: vik. Roman Kysela (CB Most), moderuje Tomáš Holubec

Čtvrtek 2. března od 18,30 biblická hodina: Tomáš Holubec

Neděle 5. března od 9,30 slouží mládež, moderuje Ondra Schütze


V neděli 19. března po sborovém obědě bude od 13,00 výroční členské shromáždění!
Po každém nedělním shromáždění zveme do kavárny (kakao, káva, čaj) v přízemí, děti na prolézačky na dvorku! Po nedělní bohoslužbě vždy také nabízí staršovstvo přímluvné modlitby všem potřebným.

Možnosti parkování v okolí modlitebny sboru.
LEGOPROJEKT ve fotogalerii
(stavba legového městečka pro děti proběhla v CB Karlovy Vary ve dnech 30.5. až 1.6.2013)
Legoprojekt se opět uskutečnil na přelomu říjen/listopad 2014...(29.10. až 2.11.)
Kalendář celocírkevních akcí
Teen Challenge,
služba pro závislé, zejména na drogách, funguje u nás ve formě poradny - kontaktního střediska.

Awana - dětský klub 
Novoroční verše 2017


  • Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele.
  • Za základní měřítko víry, učení a života, považujeme Bibli - Boží Slovo.
  • Chceme být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky.
  • Vidíme svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.

Odladěno pod WinXP, v MSIE 8, rozl. 1280x1024. Poslední úpravy stránek: únor 2017 © CB-KV
Napsat správci stránek:  petr.cbkv@wo.cz
TOPlist