tel.: 353 224 249  E-mail: karlovy.vary@cb.cz Bulharská 29 A, Karlovy Vary, 360 01 http://www.cb.cz/karlovy.vary/
"Chceme být církví, která staví na Bibli, rozvíjí vřelé vztahy,
nadšeně uctívá Boha a vytrvale svědčí lidem o Ježíši Kristu - slovy i životem.
"

"We want to be a church that stands and builds on the Bible, cultivates good and deep relationships, worships God with delight and enthusiasm and bears wittness of the Lord Jesus persistently both in words and works."
Kde, Kdo, Kdy?
Kázání v mp3
Svědectví v mp3
Historie sboru
Kázání etc.
Fotogalerie
Odkazy jinam
Ke stažení-download
Program Theophilos
Mládež-vlastní stránky
Sborová knihovna
Kazatel
Ostatní
Bible
Č E R V E N E C, S R P E N    2 0 1 6
Bulletin 7/8 - 2016 (předchozí)

Milí přátelé, bratři a sestry!
        Nechť Vás všechny - v čase dovolených a prázdnin - provází, proměňuje a používá Boží láska. Bez ní jsme ztraceni v bludišti světa i na věčnosti…
Váš Tomáš Holubec, pastor sboru

        “Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
        Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.
        A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
        Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
        Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.
        Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. Proroctví - to pomine; jazyky - ty ustanou; poznání - to bude překonáno.
        A tak zůstává víra, naděje, láska - ale největší z té trojice je láska.” (1. list Kor. 13:1 - 8 a 13)
Biblické hodiny přes prázdniny NEJSOU!

Neděle 21. srpna od 9,30 Kázání a Večeře Páně: Tomáš Holubec, moderuje Tomáš Štěpánek

Neděle 28. srpna od 9,30 Kázání: kaz. Míla Kloubek, moderuje Ondřej Schütze

Neděle 4. září od 9,30 Kázání: René Malík, moderuje Galina Babarika

Čtvrtek 8. září od 18,30 biblická hodina: Tomáš Holubec

Neděle 11. září od 9,30 Kázání: Tomáš Holubec, moderuje Ruda Kocourek, Zahájení školního roku
Pozvání ke sborovému výletu do Botanické zahrady v Bečově v sobotu 17. září, vlak jede ráno v 10:55 a zpátky v 17:21. Cena zpáteční jízdenky je 56,- Kč a vstupné do zahrady 50,-Kč. Kdo si nevezme jídlo s sebou, může využít místní bufet. Lze využít i místní atrakce - lodičky, skály, altánky atd. Možno pozvat i přátele.
Letáček a informace o botanické zahradě.
Novoroční verše 2016

Po každém nedělním shromáždění zveme do kavárny (kakao, káva, čaj) v přízemí, děti na prolézačky na dvorku! Po nedělní bohoslužbě vždy také nabízí staršovstvo přímluvné modlitby všem potřebným.
léto :-)

Možnosti parkování v okolí modlitebny sboru.
LEGOPROJEKT ve fotogalerii
(stavba legového městečka pro děti proběhla v CB Karlovy Vary ve dnech 30.5. až 1.6.2013)
Legoprojekt se opět uskutečnil na přelomu říjen/listopad 2014...(29.10. až 2.11.)
Kalendář celocírkevních akcí
Teen Challenge,
služba pro závislé, zejména na drogách, funguje u nás ve formě poradny - kontaktního střediska.

Awana - dětský klub 

  • Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele.
  • Za základní měřítko víry, učení a života, považujeme Bibli - Boží Slovo.
  • Chceme být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky.
  • Vidíme svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.

nahoru Odladěno pod WinXP, v MSIE 8, rozl. 1280x1024. Poslední úpravy stránek: srpen 2016 © CB-KV
Napsat správci stránek:  petr.cbkv@wo.cz
TOPlist