"Chceme být církví, která staví na Bibli, rozvíjí vřelé vztahy,
nadšeně uctívá Boha a vytrvale svědčí lidem o Ježíši Kristu - slovy i životem.
"

"We want to be a church that stands and builds on the Bible, cultivates good and deep relationships, worships God with delight and enthusiasm and bears wittness of the Lord Jesus persistently both in words and works."
Kde, Kdo, Kdy?
Kázání v mp3
Svědectví v mp3
Historie sboru
Kázání etc.
Fotogalerie
Odkazy jinam
Ke stažení-download
Program Theophilos
Mládež - vlastní stránky
Sborová knihovna
Kazatel
Ostatní
Bible
Č E R V E N   2 0 1 7
Bulletin 6/17 (předchozí)

“Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás." Milí přátelé,
        před týdnem jsme si připomněli svátky Letnic, vylití Ducha svatého na církev v Jeruzalémě. Obraz hliněné nádoby na nás sedí, protože zvýrazňuje nádheru pokladu uvnitř. Boží sláva, která prosvítá skrz obyčejnou hlínu… O naší “hliněnosti” nás nikdo nemusí přesvědčovat…, narážíme na ni denně a počítáme s ní i na konec pozemského života. Hliněnost nádoby ovšem nevadí! Naopak - na čem jedině záleží je, aby byla čistá a prázdná pro Boží požehnání - kdy už nechceme žít z vlastních sil a jen pro své cíle, a toužíme po Bohu jako “laň po bystré vodě” (Žalm 42:2) Modlíme se v těch dnech a týdnech za br. Uttla a s. Dvorskou, nezapomeňme na ně. Inspirujme se myšlenkou matky Terezy: ”Nikdy si doopravdy neuvědomíš, že Ježíš je všechno, co potřebuješ, dokud Ježíš nebude vším, co máš.”
Váš Tomáš Holubec

Čtvrtek 22. června od 18,30 biblická hodina: Tomáš Holubec

Pozvánka na SBOROVÝ KŘESTNÍ DEN v Bečově, v neděli 25. června 2017 od 10:00 hodin. (Shromáždění v Bulharské ulici nebude!)
Čtvrtek 29. června od 18,30 biblická hodina: Tomáš Holubec

Neděle 2. července od 9,30 Kázání: Tomáš Holubec, moderuje Ondra Schütze

Čtvrteční biblické hodiny přes prázdniny nebudou!
Tábor Awany: 30.7. až 6.8.
English camp ve Stříbrné: 14. až 21.7. (pořádá BJB Karlovy Vary)
Bulletin Diakonie CB, zacílený na projekt potravinové a materiální pomoci.
Pozvánka na letní rekreaci v Krkonoších pro seniory.

Po každém nedělním shromáždění zveme do kavárny (kakao, káva, čaj) v přízemí, děti na prolézačky na dvorku! Po nedělní bohoslužbě vždy také nabízí staršovstvo přímluvné modlitby všem potřebným.

Možnosti parkování v okolí modlitebny sboru.
Legoprojekt opět plánován na r. 2017!
LEGOPROJEKT ve fotogalerii
(stavba legového městečka pro děti proběhla v CB Karlovy Vary ve dnech 30.5. až 1.6.2013)
a na přelomu říjen/listopad 2014...

Kalendář celocírkevních akcí
Teen Challenge,
služba pro závislé, zejména na drogách, funguje u nás ve formě poradny - kontaktního střediska.

Awana - dětský klub 
Novoroční verše 2017


  • Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele.
  • Za základní měřítko víry, učení a života, považujeme Bibli - Boží Slovo.
  • Chceme být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky.
  • Vidíme svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.

Odladěno pod WinXP, v MSIE 8, rozl. 1280x1024. Poslední úpravy stránek: červen 2017 © CB-KV
Napsat správci stránek:  petr.cbkv@wo.cz
TOPlist