ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE

Žalmy 91


Žalmy 91:1 Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.

Žalmy 91:2 Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."

Žalmy 91:3 Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.

Žalmy 91:4 Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.

Žalmy 91:5 Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,

Žalmy 91:6 moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.

Žalmy 91:7 Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.

Žalmy 91:8 Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.

Žalmy 91:9 Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,

Žalmy 91:10 nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.

Žalmy 91:11 On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.

Žalmy 91:12 Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;

Žalmy 91:13 po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.

Žalmy 91:14 Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno.

Žalmy 91:15 Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou,

Žalmy 91:16 dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukáži mu svoji spásu.


[INDEX] [ŽALMY]:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]