"Chceme být církví, která staví na Bibli, rozvíjí vřelé vztahy,
nadšeně uctívá Boha a vytrvale svědčí lidem o Ježíši Kristu - slovy i životem.
"

"We want to be a church that stands and builds on the Bible, cultivates good and deep relationships, worships God with delight and enthusiasm and bears wittness of the Lord Jesus persistently both in words and works."
Kde, Kdo, Kdy?
Kázání v mp3
Svědectví v mp3
Historie sboru
Kázání etc.
Fotogalerie
Odkazy jinam
Ke stažení-download
Program Theophilos
Mládež - vlastní stránky
Sborová knihovna
Kazatel
Ostatní
Bible
K V Ě T E N, Č E R V E N   2 0 1 9
Bulletin 5-6/19 (předchozí)

Kdo jsme?
        Církev bratrská je větví křesťanské církve navazující na světovou i českou reformaci.
        Tvoří ji otevřená společenství lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého zachránce, přijímají Bibli za měřítko víry, učení i života.
        Sbory Církve bratrské vidí svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.


        Jsme menší evangelickou církví, která vznikala ve 2. polovině 19. století z duchovního probuzení mezi formálními křesťany i lidmi, kteří se k víře vůbec nehlásili. Navazujeme na starou Jednotu Bratrskou a světovou kalvínskou a lutherskou reformaci z 15. a 16. století. Náš nejstarší sbor byl založen v Bystrém, v Orlických horách v r. 1868. Svými důrazy na Bibli jakožto Boží slovo, na osobní obrácení k Pánu Ježíši Kristu a proměnu života, a na zvěstování dobré zprávy evangelia o záchraně člověka všem lidem, se řadíme mezi tzv. evangelikální denominace.

        Ukončení čtyřicetileté vlády komunistického ateizmu a obnova svobody v roce 1989 poskytly Církvi bratrské příležitost odložit vše, co jí bylo v době nesvobody vnuceno. Mohli jsme navázat na minulé generace a rozvinout novým způsobem diakonskou, evangelizační i misijní službu lidem nejen v České republice, ale i ve světě. Z původních 34 sborů v roce 1990, se dnes setkáváme v asi 75 sborech po celé ČR. Důraz klademe na službu všem generacím, a zejména na aktivity a péči o děti, dorost a mládež.

        Karlovarský sbor vznikal v poválečných letech a dnes patří do západočeského seniorátu Církve bratrské, společně s Rakovníkem, Kladnem, Plzní, Klatovy a Sušicí. Naším mottem je, že: “Chceme být církví, která staví na Bibli, rozvíjí vřelé vztahy, nadšeně uctívá Boha a vytrvale svědčí lidem o Ježíši Kristu slovy i životem.“
S přáním Božího pokoje
Tomáš Holubec, pastor sboru


Čtvrtek 13. června od 18,30 Setkání nad Biblí: Tomáš Holubec

Neděle 16. června od 9,30 Kázání a Večeře Páně: Tomáš Holubec, moderuje: Ondra Schütze

Čtvrtek 20. června od 18,30 Setkání nad Biblí: René Malík

Neděle 23. června od 10,00 SBOROVÝ KŘESTNÍ DEN v Botanické zahradě Bečov (pozvánka)
Shromáždění v Bulharské NEBUDE!

Putovní biblická, čtvrtek 27. června od 19,00 u Hedviky Ž. v KV (ul. Moskevská), každý je zván...

Po každém nedělním shromáždění zveme do kavárny (kakao, káva, čaj) v přízemí, děti na prolézačky na dvorku! Po nedělní bohoslužbě vždy také nabízí staršovstvo přímluvné modlitby všem potřebným.


Novoroční verše 2019

Možnosti parkování v okolí modlitebny sboru.
Legoprojekt opět plánován...
LEGOPROJEKT ve fotogalerii
(stavba legového městečka pro děti proběhla v CB Karlovy Vary ve dnech 30.5. až 1.6.2013)
a na přelomu říjen/listopad 2014...

Kalendář celocírkevních akcí
Teen Challenge,
služba pro závislé, zejména na drogách, funguje u nás ve formě poradny - kontaktního střediska.

Bezplatná dluhová poradna v CB Karlovy Vary

  • Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele.
  • Za základní měřítko víry, učení a života, považujeme Bibli - Boží Slovo.
  • Chceme být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky.
  • Vidíme svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.

Odladěno pod Win 7, v Google Chrome, rozl. 1280x1024. Poslední aktualizace stránek: červen 2019 © CB-KV
Napsat správci stránek:  petr.cbkv@wo.cz
TOPlist