"Chceme být církví, která staví na Bibli, rozvíjí vřelé vztahy,
nadšeně uctívá Boha a vytrvale svědčí lidem o Ježíši Kristu - slovy i životem.
"

"We want to be a church that stands and builds on the Bible, cultivates good and deep relationships, worships God with delight and enthusiasm and bears wittness of the Lord Jesus persistently both in words and works."
Kde, Kdo, Kdy?
Kázání v mp3
Svědectví v mp3
Historie sboru
Kázání etc.
Fotogalerie
Odkazy jinam
Ke stažení-download
Program Theophilos
Mládež - vlastní stránky
Sborová knihovna
Kazatel
Ostatní
Bible
D U B E N   2 0 1 9
Bulletin 4/19 (předchozí)

“Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný.” Milí přátelé,
        když jsem jako mladík šel studovat teologii do ciziny, řekl mi můj dědeček: „a dej si pozor tam, kde se nemluví o krvi Božího beránka.“ Bylo tolik pokusů, humanizovat Pána Boha a retušovat Bibli. Ulomit hroty. Přeci Bůh nemůže chtít smrt nevinného, tvrdí někteří. Ježíšovo učení přitahuje a jeho život inspiruje, ale ukřižování a vzkříšení je dodnes trochu tabu. Blíží se velikonoce a my zase budeme zpívat tu starou dobrou písničku o tom, že největší požehnání přišlo na svět skrze utrpení Božího beránka.
        Smrt a vzkříšení Pána Ježíše přesahuje naše chápání. Existuje snad větší paradox Boží lásky a milosrdenství než nezákonné odsouzení (křiví svědkové proti Ježíši) k „zákonnému“ trestu (nebylo jiné cesty spásy), prolitím nevinné krve?
        Přeju vám novou velikonoční radost a úžas nad Boží láskou, která neváhala dát světu to nejdražší, co měla...aby tak vzala na sebe naše hříchy.
Váš Tomáš Holubec, pastor sboru


Pátek 19. dubna od 9,00 ráno: Modlitební procházka nad KV, organizuje Ruda Kocourek, sraz v Bulharské...
Velký pátek 19. dubna od 18,30 Kázání a Večeře Páně: kaz. Míla Kloubek, moderuje: Tomáš Holubec

Velikonoční neděle 21. dubna od 9,30 Kázání: Tomáš Holubec, moderuje: Galina Babarika

Putovní biblická, čtvrtek 25. dubna od 19,00 u Sedláčkových v Doubí (ul. K Přehradě), každý je zván...
Neděle 28. dubna od 9,30 Kázání: Tomáš Holubec, moderuje: Ondřej Schütze

Čtvrtek 2. května od 18,30 rozhovory nad Biblí: Tomáš Holubec

Bezplatná dluhová poradna v CB Karlovy Vary
Po každém nedělním shromáždění zveme do kavárny (kakao, káva, čaj) v přízemí, děti na prolézačky na dvorku! Po nedělní bohoslužbě vždy také nabízí staršovstvo přímluvné modlitby všem potřebným.


Novoroční verše 2019

Možnosti parkování v okolí modlitebny sboru.
Legoprojekt opět plánován...
LEGOPROJEKT ve fotogalerii
(stavba legového městečka pro děti proběhla v CB Karlovy Vary ve dnech 30.5. až 1.6.2013)
a na přelomu říjen/listopad 2014...

Kalendář celocírkevních akcí
Teen Challenge,
služba pro závislé, zejména na drogách, funguje u nás ve formě poradny - kontaktního střediska.

  • Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele.
  • Za základní měřítko víry, učení a života, považujeme Bibli - Boží Slovo.
  • Chceme být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky.
  • Vidíme svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.

Odladěno pod Win 7, v Google Chrome, rozl. 1280x1024. Poslední aktualizace stránek: duben 2019 © CB-KV
Napsat správci stránek:  petr.cbkv@wo.cz
TOPlist