"Chceme být církví, která staví na Bibli, rozvíjí vřelé vztahy,
nadšeně uctívá Boha a vytrvale svědčí lidem o Ježíši Kristu - slovy i životem.
"

"We want to be a church that stands and builds on the Bible, cultivates good and deep relationships, worships God with delight and enthusiasm and bears wittness of the Lord Jesus persistently both in words and works."
Kde, Kdo, Kdy?
Kázání v mp3
Svědectví v mp3
Historie sboru
Kázání etc.
Fotogalerie
Odkazy jinam
Ke stažení-download
Program Theophilos
Mládež - vlastní stránky
Sborová knihovna
Kazatel
Ostatní
Bible
P O Z V Á N Í   K   A D V E N T U   2 0 1 8
Bulletin 12/18 (předchozí)

„Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.
Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království.“
(Izaiáš 9:5-6)


Adventní nedělní sbírky 2018 v našem sboru
Čtvrtek 6. prosince od 18,30 Biblická hodina: Tomáš Holubec
2. adventní neděle - Ježíš je Boží syn
9. prosince
od 9,30 Kázání: Tomáš Holubec, moderuje René Malík
Adventní sbírka "Krmte hladové"
Putovní biblická, čtvrtek 13. prosince od 19,00 u sestry Žalské (ul. Moskevská), každý je zván...
3. adventní neděle - Pán Ježíš jako Boží beránek
16. prosince
od 9,30 Kázání a Večeře Páně: Tomáš Holubec, moderuje Filip Sedláček
Adventní sbírka "Na sedačku pro Aničku"
Čtvrtek 20. prosince od 18,30 Biblická hodina: Tomáš Holubec
4. adventní neděle - Rodinná vánoční bohoslužba
23. prosince
od 9,30 Dětské vystoupení, koledy, ván. poselství, dárky, kavárna s cukrovím...
Adventní sbírka "Na Bibli ve znakovém jazyce"
Boží hod vánoční, úterý 25. prosince od 9,30 Kázání: Miloslav Kloubek, moderuje: Tomáš Holubec

Neděle 30. prosince od 9,30 Kázání: Tomáš Holubec
Sborový oběd formou "co kdo přinese, to sníme společně" :-)
od 13,00 Ukončení r. 2018: vděčnost, modlitby, svědectví a losování novoročních hesel 2019...
Neděle 6. ledna 2019 od 9,30 Novoroční bohoslužba

Po každém nedělním shromáždění zveme do kavárny (kakao, káva, čaj) v přízemí, děti na prolézačky na dvorku! Po nedělní bohoslužbě vždy také nabízí staršovstvo přímluvné modlitby všem potřebným.

Novoroční verše 2018

Možnosti parkování v okolí modlitebny sboru.
Legoprojekt opět plánován...
LEGOPROJEKT ve fotogalerii
(stavba legového městečka pro děti proběhla v CB Karlovy Vary ve dnech 30.5. až 1.6.2013)
a na přelomu říjen/listopad 2014...

Kalendář celocírkevních akcí
Teen Challenge,
služba pro závislé, zejména na drogách, funguje u nás ve formě poradny - kontaktního střediska.

Awana - dětský klub 

  • Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele.
  • Za základní měřítko víry, učení a života, považujeme Bibli - Boží Slovo.
  • Chceme být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky.
  • Vidíme svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.

Odladěno pod Win 7, v Google Chrome, rozl. 1280x1024. Poslední úpravy stránek: prosinec 2018 © CB-KV
Napsat správci stránek:  petr.cbkv@wo.cz
TOPlist