na hlavní stránku-logo CB na hlavní stránku-nápis CB-KV

Kazatel sboru

T.H. foto Mgr. Tomáš Holubec

      Jsem karlovarák - narodil jsem se 24. června 1966 v místní nemocnici a prožil i s dvěma sourozenci harmonické dětství v křesťanské rodině. Když mi bylo 10 let, poprvé jsem v osobní modlitbě poprosil Pána Ježíše Krista, aby vstoupil do mého života. Když mi bylo 15 let, na jednom letním táboře mládeže v Krušných horách, za hvězdné noci, jsem – tváří v tvář Boží svatosti - do skutečné hloubky uviděl, že jsem před Bohem hříšný člověk a potřebuji pokání a odpuštění. Když mi bylo 17 let a končil jsem stavební průmyslovku (tehdy SPŠK v Rybářích), začal jsem v maturitním ročníku rozpoznávat Boží povolání do služby a rozhodl se studovat teologii. V 18 letech jsem byl pokřtěn a stal se členem Církve bratrské. Po pětiletém studiu na evangelické fakultě v Praze a ročním pobytu na teologickém semináři v Ewersbachu (SRN) jsem absolvoval náhradní civilní službu v nemocnici a v r. 1991 nastoupil do kazatelské služby ve sboru v Pardubicích. Od jara 2000 jsem působil v Církvi bratrské v Havířově a v červnu 2008 jsme se s rodinou přestěhovali do K. Varů. S manželkou Barborou máme čtyři syny: Jakuba (22), Jana (20), Šimona (18) a Štěpána (12). V současné době u nás doma pečujeme o miminka v rámci PPPD (pěstounská péče na přechodnou dobu).
      Povahou jsem spíše introvert a s přibývajícími lety se snažím udržet si vnitřní rovnováhu mezi zbrklou euforií a malověrným pesimizmem. Mám rád fotbal – na všechny způsoby, rád řídím auto, chodím do přírody a do lesa, rád korzuji po městě a jen tak pozoruji život, vychutnám si dobré jídlo a pití, rád si popovídám s lidmi a občas si nahlas mluvím pro sebe (tvrdí má žena). Rád hraju šachy, ale momentálně není s kým, tak hledám partnera…
      Oslovuje mne výrok Pána Ježíše z Matoušova evangelia: „Hledejte především Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno“ Mt 6:33 . Chci se učit Pánu Bohu více důvěřovat a více se spolehnout na jeho sliby v Bibli, inspirují mne lidé, kteří nám v tom jsou autentickým vzorem.
      Věřím, že církev tu není jen pro sebe, ale především pro druhé. Když budeme hledat blaho druhých, bude i nám přidáno to ostatní. Věřím, že Kristova církev funguje jako tělo, které má mnoho částí a každý jednotlivec je stejně významný, má své důležité obdarování i svůj úkol. Máme spolu nést – docela obyčejně lidsky i hluboce duchovně - radosti i bolesti, vítězství i prohry. Máme se navzájem 3x povzbuzovat a 1x napomínat. Věřím, že Ukřižovaný a Vzkříšený Ježíš Kristus je odpovědí na všechny existenciální otázky lidského života i smrti. Nemusíme každou odpověď dostat ihned, ale jednou se dočkáme.
      Rád se s vámi seznámím – ať jste kdokoli a přicházíte odkudkoli a s čímkoli, zavolejte, napište nebo zazvoňte na zvonek v Bulharské ul. č. 29. Tisknu vám už předem ruku…


tholubec@volny.cz
mob.: 732 957 261
aktualizováno 14.6.2015

Informace o předchozím kazateli br. Janu Valešovi.

Informace o předchozím kazateli br. Pavlu Mošnerovi.

nahoru HLAVNÍ STRÁNKA