Stavba legového městečka dětmi od 6 do 12 let

Chtěli byste, abychom měli v ČR vlastní kostičky Lega® pro Legoprojekt

Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
Návštěvníkikona řazeníHlasovat
81.92.147.118ANO
94.112.173.100ANO
77.104.214.2NEVÍM
90.176.75.169ANO
213.19.59.38ANO
88.103.122.47NE
85.207.248.133ANO
95.102.218.98ANO
80.188.236.213ANO
90.180.253.118NE
62.209.222.66ANO
89.176.64.193ANO
193.86.163.166NEVÍM
88.101.150.106ANO
82.150.166.16ANO
94.112.58.39ANO
77.104.253.5ANO
90.177.194.214NEVÍM
213.226.254.22ANO
89.102.38.137ANO