Akce

Pilotními projekty Odboru mládeže jsou Studna, Houba a Sjezd mládeže – Brodfest. Mimo to spolupracujeme s některými misijními organizacemi na společných evangelizačních projektech, o kterých vás chceme na těchto stránkách informovat. Uvědomujeme si, že každé organizaci, včetně Odboru mládeže, hrozí nebezpečí zdůvodňovat si akcemi svoji existenci. Proto si chceme klást neustále otázku, zda akce, které organizujeme skutečně slouží naší vizi a zároveň naší touze – konkrétně pomáhat sborům vychovat lidi, kteří budou následovníky Krista, kteří budou jako křesťané schopni obstát v tlaku doby, a kteří budou oporou v místních sborech.

Jako Odbor se držíme zásady, že to, co děláme, má sloužit těm, kdo o naší práci stojí. Jinými slovy řečeno: je nám jasné, že naší nabídky nevyužijí všechny mládeže a sbory. Zároveň si vážíme, že těch, kteří o to, co děláme, stojí, je dost. Budeme velmi vděční za jakoukoli vaší zpětnou vazbu na cokoli, co organizujeme. Bez toho se jen těžko pohneme vpřed a zároveň nám bude hrozit, že dříve či později ztratíme soudnost.

Studna

Právě teď máte možnost přihlásit se na další ročník vzdělávacího programu STUDNA.

Přihláška pro ročník 2016/2017 - ZDE!

studna

Cílem Studny je nabrat občerstvení a to jak duchovně, tak skrze nová společenství a odpočinek. Dále chceme in-formovat. Tedy pokusit se, aby účastníci odjížděli nejen s hlavou plnou nových informací, ale aby skrze Studnu prožili formování jak svých charakterů, tak postojů ke službě, do které je Bůh postavil.

Studna není určena pouze vedoucím mládeží, ale též těm, kdo s mládeží pracují a kteří se chtějí v této specifické oblasti služby zdokonalit. Vzhledem k tomu, že první ŠVM (dnes Studna) se konala v roce 1995, má nyní již dlouholetou tradici. Jako každá tradice, i tato má v sobě výhodu – člověk navazuje na zkušenosti z let minulých, zároveň i nevýhodu – nebezpečí, že „se to prostě dělá“ bez hlubší snahy porozumět smyslu. Nechceme dělat Studnu ze setrvačnosti, ale proto, že si uvědomujeme nutnost přípravy na výchovu mladé generace v církvi.

Každý ročník, který jsme jako Odbor mládeže mohli organizovat, pro nás znamenal veliké požehnání a to jak díky naslouchání vyučování různých pracovníků, tak díky novým vztahům, které jsme mohli navázat. Je pro nás vždy posilou a povzbuzením setkávat se a hovořit s těmi, kdo mají v životě podobné cíle, touhy a sny jako my. I díky zkušenostem minulým i díky naději se kterou se díváme dopředu se těšíme, že na Studně, na kterou se přihlásíte, společně prožijeme něco z Boží velikosti, z Jeho přítomnosti, inspiraci do služby.

Aktuálně Studna probíhá ve dvouletém cyklu - přičemž každý ročník tvoří 4 celé víkendy (zpravidla se jedná o druhé víkendy v měsících říjnu, listopadu, únoru a březnu). Program je zaměřen na osobní růst, rozvoj osobnosti i schopností potřebných ve vedení a práci s mládeží. Jsme vděčni za velký zájem z řad mládeží a uvědomujeme si závazek abychom očekávání naplnili. Studna není jen o sezení v lavicích, ale i o týmových aktivitách a osobním volném čase, který lze strávit dle libosti.


Ohlédnutí:

Studna I - ročník 2013/2014:

studna 2013-2014
Studna II - ročník 2012/2013:

 

Studna I - ročník 2011/2012: