Akce

Pilotními projekty Odboru mládeže jsou Studna, Houba a Sjezd mládeže – Brodfest. Mimo to spolupracujeme s některými misijními organizacemi na společných evangelizačních projektech, o kterých vás chceme na těchto stránkách informovat. Uvědomujeme si, že každé organizaci, včetně Odboru mládeže, hrozí nebezpečí zdůvodňovat si akcemi svoji existenci. Proto si chceme klást neustále otázku, zda akce, které organizujeme skutečně slouží naší vizi a zároveň naší touze – konkrétně pomáhat sborům vychovat lidi, kteří budou následovníky Krista, kteří budou jako křesťané schopni obstát v tlaku doby, a kteří budou oporou v místních sborech.

Jako Odbor se držíme zásady, že to, co děláme, má sloužit těm, kdo o naší práci stojí. Jinými slovy řečeno: je nám jasné, že naší nabídky nevyužijí všechny mládeže a sbory. Zároveň si vážíme, že těch, kteří o to, co děláme, stojí, je dost. Budeme velmi vděční za jakoukoli vaší zpětnou vazbu na cokoli, co organizujeme. Bez toho se jen těžko pohneme vpřed a zároveň nám bude hrozit, že dříve či později ztratíme soudnost.

Houba

... aneb nasávání jinak

Houba je regionální projekt, který v současnosti probíhá ve všech regionech Čech a Moravy. Cílem Houby je vyučování na nejrůznější „horká témata“, dále možnost poznání se napříč mládežemi a nakonec sdílení informací a nápadů.

Aktuálně přemýšlíme jakým způsobem tuto akci posunout dále. Nyní je nosným pilířem těchto akcí vyučování, které je jistě důležité a inspirativní, nicméně někdy to může být málo. Hledáme tedy cesty jakým způsobem Houby "oživit". Může se jednat o použití jiné formy vyučování (např. výběr ze seminářů), více prostoru pro jiné aktivity, hry, workshopy, zařazení večeru chval atp.

V některých regionech fungují tzv. Týmové Houby, které jsou určené pro vedoucí a jejich týmy z daného regionu. Setkání je většinou celý víkend a kromě vyučování zaměřené právě pro vedoucí je zde i více prostoru pro čas týmu, sdílení vedoucích či plánování společných aktivit. Rádi bychom tento typ akce postupně rozjeli ve všech regionech. Uvědomujeme si že čas je vzácný a je spousta různých aktivit a akcí - je však velmi důležité někdy se také zastavit, nadechnout a načerpat nové síly.

Aktuálně:

 • 19. - 20. 02. 2016 - jihomoravská Houba v Letovicích, téma VEĎ JAKO JEŽÍŠ; (Mark Gold, USA)
 • 04. - 05. 03. 2016 - východočeská Houba v Náchodě, téma STRACH; (Daniel Kvasnička, David Beňa)
 • 18. - 20. 03. 2016 - jizerská Houba, TÁHNI A VZRŮSTEJ! - Služba druhým jako předpoklad duchovního růstu; ()

Flashback aneb ohlédnutí zpět:

 • 22. - 23. 01. 2016 - východočeská Houba v Hradci Králové, téma DŮVĚRYHODNÁ BIBLE; (Viktor Ber)
 • 06. - 07. 03. 2015 - východočeská Houba v Havlíčkové Brodě, téma KONEČNÁ? VYSTUPOVAT!; (Samuel Jindra)
 • 16. - 17. 01. 2015 - východočeská Houba v Pardubicích, téma VELMI KŘEHKÉ VZTAHY; (M. a R. Touškovi, J. a J. Valešovi)
 • 14. - 15. 11. 2014 - východočeská Houba v Hradci Králové, téma TLAK DOBY; (Martin Ševčík a Pavel Hošek)
 • 31. 10. - 01. 11. 2014 - Jihomoravská Houba v Letovicích, téma Krása a prokletí, radost a bolest, láska a nenávist aneb o sexu (trochu) jinak!; (David Novák)
 • 25. - 27. 04. 2014 - Houba v Táboře
 • 04. - 05. 04. 2014 - Houba na Vsetíně, téma MYSLET JINAK; (Bedřich Smola)
 • 21. - 22. 03. 2014 - Houba v Náchodě, téma KDYŽ JE ZATAŽENO; (Viktor Glier a Roman Toušek)
 • 21. - 23. 03. 2014 - Houba v Benátkách nad Jizerou, téma NEBE A KUDY?; (Petr Šimmer a Matěj Hájek)
 • 24. - 25. 01. 2014 - Houba Pardubice, ŽIVÁ VÍRA
 • 26. - 28. 04. 2013 - Týmová Houba Praha a severní čechy
 • 12. - 14. 04. 2013 - Týmová Houba Východní Čechy (určeno vedoucím a týmům vedení mládeže)
 • 15. - 16. 03. 2013 - Houba Hradec Králové, Na virtuální vlně (Jakub Limr)
 • 25. - 26. 01. 2013 - Houba Pardubice, (Ne)jistý křesťan v (ne)jisté době (David Novák)
 • 30. 11. - 02. 12. 2012 - Houba Tábor, Vztahy (David Novák) a Modlitba (Petr Tuček)
 • 23. - 25. 11. 2012 - Houba Praha, Sexualita (Marek Macák, Jiří Unger, Andrea Matoušková, Petr Tuček, Tomáš Grulich, David Novák a další)
 • 23. - 24. 11. 2012 - Houba Hradec Králové, Náboženství a sekty (Pavel Hošek)
 • 05. - 06. 10. 2012 - Houba Hrádek, Identita (David Novák a Jiří Jedlička)