Akce

Pilotními projekty Odboru mládeže jsou Studna, Houba a Sjezd mládeže – Brodfest. Mimo to spolupracujeme s některými misijními organizacemi na společných evangelizačních projektech, o kterých vás chceme na těchto stránkách informovat. Uvědomujeme si, že každé organizaci, včetně Odboru mládeže, hrozí nebezpečí zdůvodňovat si akcemi svoji existenci. Proto si chceme klást neustále otázku, zda akce, které organizujeme skutečně slouží naší vizi a zároveň naší touze – konkrétně pomáhat sborům vychovat lidi, kteří budou následovníky Krista, kteří budou jako křesťané schopni obstát v tlaku doby, a kteří budou oporou v místních sborech.

Jako Odbor se držíme zásady, že to, co děláme, má sloužit těm, kdo o naší práci stojí. Jinými slovy řečeno: je nám jasné, že naší nabídky nevyužijí všechny mládeže a sbory. Zároveň si vážíme, že těch, kteří o to, co děláme, stojí, je dost. Budeme velmi vděční za jakoukoli vaší zpětnou vazbu na cokoli, co organizujeme. Bez toho se jen těžko pohneme vpřed a zároveň nám bude hrozit, že dříve či později ztratíme soudnost.

Studna+

Přijměte pozvání na projekt OM - Studna+. Pojďte se s námi na vedení podívat z jiných úhlů. Více informací na plakátku.

Přihlášky na Studnu+ najdete zde.

studna16-17