Odbor

Smyslem a cílem práce Odboru mládeže je pomoc sborům vychovat lidi, kteří budou následovníky Krista, kteří budou jako křesťané schopni obstát v tlaku doby a kteří budou oporou v místních sborech.

Je skvělé, že nezanedbatelné procento těch, kdo v CB uvěřili, se rekrutuje z řad mládeže. I díky akcím pořádaným Odborem mládeže mohli někteří prožít významná zastavení na své cestě následování Krista. Vážíme si toho, že jako Odbor mládeže můžeme prožívat důvěru od vedení církve a od sborů. Pokud tedy něco uděláme špatně, potom to určitě není proto, že nás někdo dusí. Na druhou stranu je potřeba neustále se ptát, kam a jak dál na naší společné cestě ve službě mládeži. Předpokládáme, že tuto otázku si klade hodně mládeží a lidí s mládeží pracujících, a rádi bychom byli pomocí v hledání odpovědí na tyto a mnohé další otázky. Snad v tomto pomohou i tyto stránky a vůbec vše, co Odbor mládeže dělá.

Vize

Chceme pomoci sborům vychovávat křesťany, kteří budou následovat Krista a ovlivňovat svoje okolí.

Inspirace
Přinášet nové impulzy a důrazy do mládežnické služby.
Růst
Pomáhat sborům ve výchově služebníků s mládeží.
Identita
Pomoci mládežníkům začlenit se do místních společenství CB.
Otevřenost
Vytvářet prostředí ke spolupráci mezi mládežemi sborů a s organizacemi.
Podpora
Individuálně pečovat o vedoucí mládeží.

 

Jako Odbor mládeže bychom neradi působili jako "parta funkcionářů". Chceme být v terénu, v rozhovoru s mládežníky. Tento kontakt si chceme udržovat a uvítáme jakékoli vaše pozvání na mládež, společnou akci – prostě tam, kde si myslíte, že bychom mohli být přínosem. 
Mládežnické "organizace" se kterými spolupracujeme jsou nebo v minulosti byly především KAM, Atleti v Akci či festival United. Není třeba se vůči žádné z organizací vymezovat, na druhou stranu bychom nerad s nějakou organizací splynuly. Cesta dopředu není skrze kritiku druhých, ale tím, že máme cestu a cíl a máme svobodu přizvat si ke spolupráci koho potřebujeme.

Členové odboru

  • Vše
  • Odbor Mládeže
  • Výchozí
  • Náhodně

Vize odboru

vize odbor