Monika Kučerová

Narodila jsem se mamince a tatínkovi několik měsíců po sametové revoluci jako prvorozená dcera. Od malička mám trvalé bydliště nedaleko polských hranic v Náchodě. Bydlím v rodinném domě, který postavili moji rodiče. Mám o patnáct měsíců mladší sestru a o sedmdesát šest měsíců mladšího bráchu. Pokud bych měla pokračovat výčtem svých příbuzných, nedočkali byste se konce toho „vyprávění“… :)

Od malička mě vodili do náchodské Církve bratrské, kde jsem nyní členkou. Jsem v týmu mládeže a občas fušuju do práce chválící skupinky. Prvních pět let povinné školní docházky jsem absolvovala na náchodské základní škole, další čtyři roky jsem studovala tamtéž jen ve třídě s matematickým zaměřením. Poté jsem navštěvovala budovu vedle, čtyřleté Jiráskovo gymnázium. Nyní jsem studentkou na Univerzitě Palackého, obor Logopedie. Absolvovala jsem první i druhý cyklus Studny, který mě nemálo ovlivnil.

Můj život prochází neustálými změnami. Tou hodně zásadní bylo moje obrácení v roce 2004, ke kterému přispěl poslední dorostový tábor a křest v roce 2007. Víra mých rodičů pro mě v dětství byla trestem, protože jsem se nemohla v neděli ráno dívat na pohádky jako všichni moji kamarádi, ale musela jsem čas trávit v tichosti ve shromáždění. Postupem času, jsem začala do shromáždění chodit za svými kamarády, na Barevné náboženství a později do dorostu. Po svém obrácení jsem začala do shromáždění chodit kvůli Božímu slovu a až na druhé místo se posunuly další sborové aktivity. Tím, že jsem se nechala pokřtít, stala se členkou CBčka a vyznala veřejně svoji víru, se nevyřešily všechny problémy, nepřestaly mě potkávat krize nebo jsem nepřestala občas utíkat od Pána, ale mám jistotu v tom, že tu je pro mě někdo, kdo mě zná. Jsem stále hříšník, ale vím, že: „Mě má rád Bůh, a já ho též!“.

Mám ráda špagety a pizzu, ráda si smlsnu na maminčiných dobrotách. Jezdím na in-line bruslích, v zimě chodím bruslit na zimní stadion, plavu a občas provětrám svůj bicykl. Nemám ráda koprovku a dršťkovou polévku, mám strach z nádražních hal a prázdných vlaků, když je venku tma. Nemusím denně chodit do obchodů a hledat nové módní trendy, jít na nákup je pro mě dokonce občas utrpení, tím se asi liším od většiny „normálních“ žen … :)

A co bych si přála? Chtěla bych, aby práce Odboru měla smysl. Chtěla bych, abychom s Odborem zvládali všechno dotáhnout tak, aby to mělo užitek. Chtěla bych, aby spousta lidí věděla, že je má Pán Ježíš rád, a že zemřel i za ně. Chtěla bych, aby si Pán Bůh vedl veškeré naše snažení a my (já) ho dokázali (/a) poslouchat a řídit se Jeho plánem.

 

kontakt: monca.kucerova(at)gmail.com

 

Vize

Chceme pomoci sborům vychovávat křesťany, kteří budou následovat Krista a ovlivňovat svoje okolí.

Inspirace
Přinášet nové impulzy a důrazy do mládežnické služby.
Růst
Pomáhat sborům ve výchově služebníků s mládeží.
Identita
Pomoci mládežníkům začlenit se do místních společenství CB.
Otevřenost
Vytvářet prostředí ke spolupráci mezi mládežemi sborů a s organizacemi.
Podpora
Individuálně pečovat o vedoucí mládeží.

 

Jako Odbor mládeže bychom neradi působili jako "parta funkcionářů". Chceme být v terénu, v rozhovoru s mládežníky. Tento kontakt si chceme udržovat a uvítáme jakékoli vaše pozvání na mládež, společnou akci – prostě tam, kde si myslíte, že bychom mohli být přínosem. 
Mládežnické "organizace" se kterými spolupracujeme jsou nebo v minulosti byly především KAM, Atleti v Akci či festival United. Není třeba se vůči žádné z organizací vymezovat, na druhou stranu bychom nerad s nějakou organizací splynuly. Cesta dopředu není skrze kritiku druhých, ale tím, že máme cestu a cíl a máme svobodu přizvat si ke spolupráci koho potřebujeme.

Členové odboru

  • Vše
  • Odbor Mládeže
  • Výchozí
  • Náhodně

Vize odboru

vize odbor