David Novák

Jsem 20 let ženatý a mám dva syny, kteří jsou na základní škole. V současné době jsem kazatelem na Praze 13. Dlouhou dobu jsem pracoval s mládeží a mládež asi navždy bude moje srdeční záležitost. Nevyrůstal jsem v době facebooku a mobilů, ale základní potřeby se nemění. I proto myslím, že lze s mládeží pracovat tak dlouho, dokud člověk nezestárne vnitřně. K mým celoživotním koníčkům patří sport, který provozuji celkem aktivně, ale i pasivně. Jsem obklopen skvělými spolupracovníky a to mi umožňuje věnovat se oblastem, ve kterých vidím svoje obdarování.

Davidův blog

Stránky sboru Praha 13

Kontakt: david.novak(at)cb.cz

Vize

Chceme pomoci sborům vychovávat křesťany, kteří budou následovat Krista a ovlivňovat svoje okolí.

Inspirace
Přinášet nové impulzy a důrazy do mládežnické služby.
Růst
Pomáhat sborům ve výchově služebníků s mládeží.
Identita
Pomoci mládežníkům začlenit se do místních společenství CB.
Otevřenost
Vytvářet prostředí ke spolupráci mezi mládežemi sborů a s organizacemi.
Podpora
Individuálně pečovat o vedoucí mládeží.

 

Jako Odbor mládeže bychom neradi působili jako "parta funkcionářů". Chceme být v terénu, v rozhovoru s mládežníky. Tento kontakt si chceme udržovat a uvítáme jakékoli vaše pozvání na mládež, společnou akci – prostě tam, kde si myslíte, že bychom mohli být přínosem. 
Mládežnické "organizace" se kterými spolupracujeme jsou nebo v minulosti byly především KAM, Atleti v Akci či festival United. Není třeba se vůči žádné z organizací vymezovat, na druhou stranu bychom nerad s nějakou organizací splynuly. Cesta dopředu není skrze kritiku druhých, ale tím, že máme cestu a cíl a máme svobodu přizvat si ke spolupráci koho potřebujeme.

Členové odboru

  • Vše
  • Odbor Mládeže
  • Výchozí
  • Náhodně

Vize odboru

vize odbor