Náš sbor je součástí Církve bratrské, která v České republice sdružuje téměř 10.000 křesťanů. Jsme protestanti, to znamená, že se hlásíme k odkazu světové a české reformace. Věříme, že Ježíš Kristus je Boží Syn, který se stal člověkem, zemřel na kříži za naše hříchy a vstal z mrtvých. Věříme, že vírou v Ježíše Krista jsme znovuzrozeni a zachráněni. Věříme, že církev je Boží společenství věřících. Věříme v aktivní působení Ducha svatého v našich životech. Normou pro naši víru je Bible.

Pokud máte zájem, neváhejte mezi nás přijít nebo nás kontaktovat. Boží Slovo, Boží společenství a Boží láska je tu i pro Vás.