Heřmánek – průvodce dětí, které procházejí rozvodem rodičů

Kroužek Heřmánek pomáhá dětem, jak se lépe vypořádat s rozvodem/rozchodem rodičů, se změnami v rodině, podporuje komunikaci a vztahy v rodině, ať už v průběhu či v čase po rozvodu/rozchodu rodičů. Vytváří hravý čas a bezpečný prostor pro odpočinek i vztahy v rámci menší dětské podpůrné skupiny s kvalifikovanými lektorkami. Dětem mladšího školního věku (6-12 let) umožňuje sdílet své myšlenky, přání, pocity a zkušenosti za pomoci kresby, pohybu a slova.

Jedná se o 12 setkání v pravidelný čas a den v týdnu od třetího týdne v září do prvního týdne v prosinci v klubovně CB Náchod. Zvolený den se přizpůsobuje možnostem dětí v dané skupině, délka setkání 90–120 minut, začátek v 15.30 hodin.

Ve skupině je max. 10 dětí. Kroužek neobsahuje vedení dětí ke křesťanské víře. Cena: 100Kč za 12 setkání.

Kontakt
JUDr. Dana Jirmanová, bezesporu@email.cz, 721 190 291

Maminky

Scházíme se tři až čtyři maminky, které jsme na rodičovské dovolené. Setkání probíhají v našich domácnostech zhruba jednou měsíčně, při nichž přemýšlíme nad texty z Písma, modlíme se, povzbuzujeme se, povídáme o různých tématech nejen kolem výchovy dětí, střídáme se v přípravě občerstvení a občas vyrazíme i na procházku nebo na dětská hřiště.

Kontakt
Jana Hejzlarová, janulkaD@seznam.cz, 774 982 726

Nejmladší rodiny

Nejmladší rodiny se scházejí pravidelně každou 3. neděli v měsíci. Zajímají nás témata týkající se manželství a rodiny. Sdílíme své radosti i těžkosti v osobním životě, v manželství, zaměstnání i výchově dětí. Posloužili nám také někteří ze zkušenějších a zralejších manželských párů ze sboru, za což jim i touto cestou ještě jednou děkujeme. Mimo pravidelné scházení organizujeme i krátkodobé pobyty, kde jsme se můžeme vzájemně více poznávat. Jsme vděčni Hospodinu, že nás vede a obohacuje tímto společenstvím.

Nejbližší událost: Ne 21. 6. 2020 15:00

Starší rodiny

Naše skupina převážně manželských párů se pod různým označením schází dobrých 40 let. Setkáváme se ve večerních hodinách druhý pátek v měsíci v počtu 16–20 lidí. Náplní společného času je zamyšlení – rozhovor nad Biblí. Rádi zpíváme, s humorem i vážně besedujeme o aktuálních věcech osobního i rodinného života. Vzájemné poznání dává příležitost ke konkrétní pomoci. Naše scházení bylo vždy důsledkem touhy být spolu - spolu se radovat i nést těžkosti prakticky i na modlitbách. Naše společenství je otevřené pro hosty (někteří se s námi účastní společných dovolených).

Kontakt
Jaroslav a Jana Hejzlarovi, jaroslav.hejzlar@seznam.cz, 777 732 706

Nejbližší událost: Čt 18. 6. 2020 18:00

Středověké rodiny

Někteří jsme v našem sboru vyrůstali, někteří jsme jej začali navštěvovat později. Snažíme se scházet každý druhý pátek v měsíci od 19:00 hod. tzv. u kulatého stolu v malém sále v modlitebně, kde si vzájemně připravujeme různé druhy programů od promítání filmů přes zamyšlení nad články, knihami, biblí, vyprávěním z návštěv v jiných sborech až po možnost vzájemné duchovní podpory našich přepracovaných mozků a těl.

Dle našeho kazatele jsme ohrožená skupina, jak řekl v jednom z kázání – máme být vyzrálí, vypracovaní, vykvetlí do krásy, progresivní, úspěšní, ... Ne vždy to tak je :-) Sdílíme i ty těžší stránky života, jednou za čas podnikáme výjezdy na víkend i delší, někteří pěstujeme rádi turistiku i s koly, užíváme si společný humor a odpočinek.

Kontakt
Jan a Naďa Andršovi, nadezda.andrsova@seznam.cz, 602 173 027

Nejbližší událost: Pá 12. 6. 2020 19:00

Věčně mladé rodiny

Mladé rodiny se nám říká už přes deset let – věkem průměrně spějeme ke čtyřicítce, prožíváme spolu radosti i starosti, krizi středního věku, zrání v práci i v manželství. Konzultujeme výchovu ratolestí (od kojeneckého věku do puberty) i formy života našeho církevního společenství. Zdrojem moudrosti je nám Bible, ke které se vracíme i při společných chvílích, výletech či delších pobytech. Jsme spolu rádi a vítáme další příchozí. Pěstujeme mimořádný Boží dar – smích a humor, někteří z nás jsou dost vtipní. Uvědomujeme si, že manželství je cesta plná tajemství a hledání toho, co má Bůh s konkrétní dvojicí v úmyslu.

Kontakt
Jirka Čepelka, jirka.cepelka@seznam.cz, 731 108 544
Iva Čepelková, vuna74@gmail.com

Nejbližší událost: Ne 14. 6. 2020 15:00

+