KluP – Klub Pohody pro seniory

Nejde o gramatickou chybu, ale o vyjádření, že se senioři scházejí dopoledne v 9.30 každé druhé úterý v měsíci jako Klub pohody. Těm, kteří bydlí opodál, se zajišťuje odvoz. Setkávání bývají neformální, s různou programovou náplní, s možností sdílet své názory a podílet se na programu. Lidé si mohou také spolu popovídat. Neformálnost podtrhuje i pravidelné pohoštění, které ochotné sestry připravují. Zván je každý.

Kontakt
Pavel Javornický, pavel.javornicky@cb.cz, 722 948 196

Nejbližší událost: Út 9. 6. 2020 09:30

Starší rodiny

Naše skupina převážně manželských párů se pod různým označením schází dobrých 40 let. Setkáváme se ve večerních hodinách druhý pátek v měsíci v počtu 16–20 lidí. Náplní společného času je zamyšlení – rozhovor nad Biblí. Rádi zpíváme, s humorem i vážně besedujeme o aktuálních věcech osobního i rodinného života. Vzájemné poznání dává příležitost ke konkrétní pomoci. Naše scházení bylo vždy důsledkem touhy být spolu - spolu se radovat i nést těžkosti prakticky i na modlitbách. Naše společenství je otevřené pro hosty (někteří se s námi účastní společných dovolených).

Kontakt
Jaroslav a Jana Hejzlarovi, jaroslav.hejzlar@seznam.cz, 777 732 706

Nejbližší událost: Čt 18. 6. 2020 18:00

+