Mravenci

Jsme skupina dětí ve věku 6–11 let. Scházíme se během školního roku každý pátek od 17:00 do 18:00 hodin, kde si spolu s vedoucími povídáme o Pánu Bohu, zpíváme, malujeme, tvoříme různé výrobky a samozřejmě si i hrajeme. Někdy se scházíme v sobotu, abychom se naučili vyrábět různé výrobky a učit i svoje ruce a hlavu k tvoření něčeho hezkého a i užitečného, nebo jdeme na výlet.

Jsme spolu rádi a rádi poznáme i další děti, které by se k nám chtěly připojit a strávit s námi společný čas.

Nejbližší událost: Pá 12. 6. 2020 17:00

Nejmladší rodiny

Nejmladší rodiny se scházejí pravidelně každou 3. neděli v měsíci. Zajímají nás témata týkající se manželství a rodiny. Sdílíme své radosti i těžkosti v osobním životě, v manželství, zaměstnání i výchově dětí. Posloužili nám také někteří ze zkušenějších a zralejších manželských párů ze sboru, za což jim i touto cestou ještě jednou děkujeme. Mimo pravidelné scházení organizujeme i krátkodobé pobyty, kde jsme se můžeme vzájemně více poznávat. Jsme vděčni Hospodinu, že nás vede a obohacuje tímto společenstvím.

Nejbližší událost: Ne 21. 6. 2020 15:00

Posilovna

Posilovna, to je jednoduše chlapské posezení s cílem "začít se sebou něco dělat". Došli jsme k závěru, že pokud chce být chlap skutečným mužem činu, neobejde se bez Boha, sebekázně a opravdových přátel. Proto se scházíme (často u dobrého jídla), řešíme každodenní kauzy a znovu objevujeme, k čemu je nám Bible, modlitba a dobré vztahy.

Kontakt
Daniel Macek, danim3248@gmail.com, 603 252 640, Náchod
Honza Hochmal, hhochmal@seznam.cz, 777 751 733, Jaroměř

Nejbližší událost: Po 8. 6. 2020 18:30

Pravidelné bohoslužby

Hlavní bohoslužba pro všechny generace začíná vždy v neděli v 9. 30 hodin. Jejím středobodem je čtení z Bible a výklad biblického textu neboli kázání. Rádi zpíváme duchovní skladby v moderní i staré podobě za doprovodu klavíru, houslí, kytar, basy, bicích a dalších nástrojů. Bohoslužba je vždy orámována modlitbami – je prostor k modlitbě tiché i hlasité, společné i osobní. Jednou za měsíc probíhá tzv. Večeře Páně – tedy v bohoslužbě je zařazena připomínka poslední večeře Ježíše Krista s učedníky před Kristovou smrtí. Podáváme si nalámaný chléb a pijeme víno z kalicha. Pro křesťana je to zvláštní chvíle smíření ve vztahu s Bohem i druhými lidmi.

Nejbližší událost: Ne 31. 5. 2020 09:30

Provázek

Máš volbu – chceš stárnout nebo dozrávat? Jestli je to to druhé a jsi-li žena, budeš mezi námi vítaná. Scházíme se bez ohledu na věk a zajímá nás, jak se v praxi sbližovat s Bohem a jak to dělat, abychom se uměly vzájemně chápat a podržet i povzbudit. Proto se spolu bavíme o všedních věcech, kterými žijeme. Někdy to je dojemné a jindy se u toho dost nachechtáme. Gró téhle skupinky se schází už asi 30 let, takže jsme začínaly jako mladé maminky a dnes už jsme některé v důchodu. Přidaly se k nám však i další, takže věkově jsme všehochuť.

Kontakt
Míla Marková, milam4424@gmail.com

Nejbližší událost: Po 22. 6. 2020 16:00

Sestry v akci

Během školního roku se v domě Církve bratrské vždy jedno úterý v měsíci od 17 do 20 hodin setkáváme jako ženy – sestry v Kristu. Bývají zastoupeny všechny generace a není překážkou žádný rodinný stav. Při čaji a kávě přebíráme život nad biblickými příběhy. Jak obstát v práci, domácnosti, ve světě a zůstat věrná Božím řádům?

V Bibli lze najít mnoho dobrých návodů a receptů na řešení různých životních situací. A tak ji spolu čteme, povídáme si, modlíme se jedna za druhou a objevujeme ve vztahu s Bohem svůj zdroj sil a mnoho vzácných skutečností - třeba to, že Bůh má pochopení pro každou z nás, nabízí nové pohledy i nové začátky - a také, že s námi má nepochopitelnou laskavou trpělivost i smysl pro humor :)

Jednou za měsíc se zájemkyně o kurzy šití technikou Patchwork scházejí ve sboru a tráví společný čas. Další možnost setkávání je v tzv. Zašívárně, co jsou občasné sobotní schůzky ve sboru nad šicím strojem, kávou a dobrým jídlem.

Naše setkání jsou otevřená, vítány jsou všechny ženy.

Kontakt
Věra Pellyová, pellyvera@seznam.cz, 737 020 122.

Skupinka na Babí

Scházíme se v menší partě, předáváme si zkušenosti ze života víry, vzájemně se povzbuzujeme k hledání Božích odpovědí na osobní otázky, modlíme se za sbor, sousedy, i za sebe navzájem. Taky si jen tak povídáme, pomáháme, radujeme se a chválíme Pána Boha. Vzájemným poznáváním, zájmem a trávením společného času jsme si mezi sebou vytvořili přátelské vztahy a vazby. Budujeme tak atmosféru důvěry, ve které je možné vylít si srdce, vyjádřit pochybnosti či nejistotu nad tím, co prožíváme. Cítíme přijetí v přátelském prostředí, kde se nikdo nemusí bát posměchu či pohrdání názory a otázkami, na které hledá odpověď.

Pokud máte chuť, přijďte se klidně podívat.

Kontakt
Petr Jirman, 733 104 918

Nejbližší událost: Po 15. 6. 2020 18:30

Skupinka princezen

Povídání, vyrábění, pojídání sladkostí, propojování, kamarádství... To je naše představa Princezen. Je to především setkávání holek spojených Pánem Bohem ve věku 15–25 let. Také někdy zveme zajímavé hosty, ženy, kteří žijí kolem nás a jsou ochotní s námi sdílet něco ze svého života. Těšíme se z poznávání nových lidí i sebe navzájem.

Smíšený pěvecký sbor

Jsme parta nadšenců, kteří neváhají v neděli ráno vstávat jako do práce či do školy, aby nenechali zahálet Boží dar pěkného hlasu. Tato aktivita má v náchodském sboru opravdu dlouholetou tradici a nechceme, aby zanikla. Chápeme ji jako dobrou součást hudebního života sboru, který je třeba rozvíjet do rozmanitosti.

Prvotním cílem je samozřejmě oslava Pána Boha. Je to ale i pomoc těm, kteří by si třeba sami nezazpívali, ale skrze naše hlasy se mohou přibližovat k Pánu Bohu. V neposlední řadě tuto práci chápeme jako prostředek osobního růstu, a to nejen duchovního, ale i duševního - každý člověk potřebuje tvořit něco krásného, a pokud tomu tak není, zakrní. Prožíváme společně radost, když se nám povede pěkná harmonie, těší nás pokroky našich hudebníků, společně se zasmějeme i zanaříkáme, když nám to zní falešně.

Kontakt
Bohuslava Sáričková, bohunka@saricka.cz

Starší rodiny

Naše skupina převážně manželských párů se pod různým označením schází dobrých 40 let. Setkáváme se ve večerních hodinách druhý pátek v měsíci v počtu 16–20 lidí. Náplní společného času je zamyšlení – rozhovor nad Biblí. Rádi zpíváme, s humorem i vážně besedujeme o aktuálních věcech osobního i rodinného života. Vzájemné poznání dává příležitost ke konkrétní pomoci. Naše scházení bylo vždy důsledkem touhy být spolu - spolu se radovat i nést těžkosti prakticky i na modlitbách. Naše společenství je otevřené pro hosty (někteří se s námi účastní společných dovolených).

Kontakt
Jaroslav a Jana Hejzlarovi, jaroslav.hejzlar@seznam.cz, 777 732 706

Nejbližší událost: Čt 18. 6. 2020 18:00

+