ARCHA – Dorostová činnost je dočasně pozastavena od 12.3.2020 do odvolání

V reakci na rozhodnutí přijímaná státními institucemi s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci je s platností od 12. března 2020 do odvolání pozastavena všechna běžná dorostová činnost (páteční dorostové schůzky, výpravy (Everest), …) i akce Dorostové unie.

Nebudou probíhat páteční setkání ARCHY ani nebude EVEREST 2020 (výlet příští týden).

Rozhodnutí navazuje na pečlivé studium situace v uplynulých dnech a týdnech a reaguje na aktuální rozhodnutí státních institucí. Nemyslíme si, že by samotná dorostová činnost byla pro kluky a holky rizikem. Za rizikové ale považujeme následující:
  1. schůzky a výpravy probíhají po delší časový úsek, schůzky často v uzavřených místnostech, kontakt je intenzivní,
  2. průběh nemoci byl u dosavadních případů u dětí lehký a nemoc těžko rozpoznatelná, stávají se tak z pohledu šíření viru rizikovou skupinou,
  3. na vzdělávací kurzy se účastníci často sjíždí z mnoha regionů a společný čas tráví intenzivně.

Jsme přesvědčeni, že je žádoucí přijmout v tomto okamžiku opatření a pokusit se tak přispět ke zpomalení šíření nákazy.  Jako hnutí vystavěné na principech výchovy k zodpovědnému jednání ke svému okolí máme v souladu s těmito principy jednat, i když to bude trochu bolet.

Místem pro souhrnné informace k situaci je adresa www.cb.cz/ostrava/archa . Tam budeme průběžně aktualizovat informace.  Případné dotazy zodpovíme na e-mailu archa@cbostrava.cz .

 
S pozdravem,
Jirka Fojtík
ARCHA Ostrava