• Sjednoceni v modlitbě
  25. 3. 2020 ve 12:00 - DNES

Zprávy a pozvánky

 • Fotografie – 05. 01. 2014 – požehnání Daniele Zonči

  11. 2. 2014

  05. 01. 2014 – požehnání Daniele Zonči

 • Prorok a rozpustilé děti

  8. 2. 2014

  Milí bratří a sestry, milí přátelé, uvažoval jsem nad tím, zda by ten příběh o rozpustilých dětech a jejich přísném potrestání prorokem Elišou /Elizeem/ nebyl vhodným tématem pro kázání na začátku školního roku. Nakonec jsem si to téma nenechal na začátek školního roku, ale události posledních dnů v Londýně a v jiných britských městech mě přivedly k tomu, abych ho připomenul právě dnes.

  Kdyby někdo hledal důvody proti židovskému nebo křesť. náboženství v naší svaté knize- Bibli, pak by mu tento příběh mohl posloužit jako argument proti náboženství vůbec. Vždyť se tu jednalo o krutý a nepřiměřený trest na dětech, sice na dětech, které se chovaly neslušně a nevychovaně vůči starému muži. Ale stejně. Naše společnost stále rozhodněji odmítá trestat své děti. Jestli to je k jejich prospěchu, to už je otázka. A poslední vlna násilností a rabování v Anglii, předtím i ve Francii svědčí o tom, k čemu to nakonec vede.

  2 Královská 2,23-25  Odtud vystoupil do Bét-elu. Když byl na cestě, vyšli z města malí chlapci, pošklebovali se mu a pokřikovali na něj: “Táhni, ty s lysinou, táhni, ty s lysinou!” On se obrátil, podíval se na ně a ve jménu Hospodinově jim zlořečil. Vtom vyběhly z křovin dvě medvědice a roztrhaly z nich čtyřicet dvě děti. Odtud odešel na horu Karmel a odtud se vrátil do Samaří.

  Ozeáš 13,4-8  Ale já jsem Hospodin, tvůj Bůh, už z egyptské země. Nepoznal jsi Boha kromě mne; mimo mne jiného zachránce není. Já jsem tě poznal na poušti, ve vyprahlé zemi. Měli pastvy do sytosti. Nasytili se a jejich srdce zpyšnělo, zapomněli na mě. Budu na ně jako mladý lev, budu číhat u cesty jak levhart, střetnu se s nimi jako medvědice zbavená mláďat. Hruď až k srdci jim roztrhám, sežeru je tam jako lvice; polní zvěř je rozsápe.

  (Pokračování textu…)

 • Pobyt rodin 6.-8.6.2014, Bílá Holubice

  2. 2. 2014

  Srdečně zveme všechny na Pobyt rodin 6.-8.6.2014, Bílá Holubice. Tradiční pobyt pro rodiny v krásném prostředí Moravice. Bližší info Rychlikovi / Parmovi.

 • Setkání vedoucích skupinek

  2. 2. 2014

  Zveme na Setkání vedoucích skupinek, 23.2.2014 od 12h do 15h. Určeno jak pro vedoucí stávajících skupinek, tak pro nové vedoucí skupinek a další zájemce.

 • Konference dětského odboru 22.3.2014 v Praze

  2. 2. 2014

  Konference dětského odboru 22.3.2014 v Praze, Soukenická. Pozvánka 

  Zveme na celorepublikovou konferenci, kterou připravujeme pro všechny, kteří pracují s dětmi, hledají vyučování, inspiraci či povzbuzení, ať jsou pokročilí či začátečníci.

  Hlavním tématem konference je téma: Velké příběhy předávané nové generaci.

  Pozvaným řečníkem na konferenci Dětského odboru je předseda Rady CB na Slovensku Ján Henžel, který konferenci otevře hlavní přednáškou na téma Jdeme čerpat z Bible.

 • Fotografie – 19. 01. 2014 – slib Terryho English

  29. 1. 2014

  19. 01. 2014 – slib Terryho English

 • PROGRAM KLUBU SENIORŮ – ÚNOR 2014

  28. 1. 2014

  KLUB_SENIORU_02_2014

  5.2. Beseda s pamětníky – Manželé Žídkovi

  12.2. Berta Suttnerová – Život a dílo – Milena Slavíková

  19.2. Maroko – cestopis – MUDr. Bohumír Blažek

  26.2. Hořící pochodeň – Jan Palach – Prof.Kaďůrková

   

  letáček – klub senioru ÚNOR 2014

   

  Začátky vždy v 15.00 hod. Kavárna otevřena od 13.30 do 15.00 hod.

 • Ping-Pong s KOPRem 2014

  19. 1. 2014

  PipngPong s KOPRem

  Zveme děti, rodiče, prarodiče a sportovní fanoušky na

  Ping-Pongový turnaj a sportovní odpoledne.

  V sobotu 1.2.2014 od 15:00 do 18:00 hod.

  Program pro menší děti a nehráče pingpongu zajištěn.
  S sebou obuv vhodnou do tělocvičny.

  Cena 30,- Kč na osobu. Více informací na tel. č. 739 600 648, Jiří Šimpach, www.cb.cz/ostrava/kopr

  Místo konání – sokolovna Bohumín – Záblatí

 • Plán služeb na únor 2014

  18. 1. 2014

  Plan sluzeb 02_2014

 • IMPULSY – Církev

  12. 1. 2014

  IMPULSY

  (Pokračování textu…)

 • Boží dary a naše dávání

  8. 1. 2014

  Milí bratří a sestry, zadali jsme mi vzácné, ale i delikátní téma: Boží dary a naše dávání. Vzácná je ta prvá část, protože hovoří o Božím dávání. O něm bychom mohli dlouho a vděčně hovořit. Delikátní je však ta druhá část, která mluví o našem dávání. Delikátní je proto, že se bude týkat našich peněženek. A málokdo z lidí je ochoten si nechat nahlížet do své peněženky a nechat si radit, co se svými penězi dělat. A o to při hovoru o dávání skutečně jde.

  Efezským 5, 1-2: Jako Boží děti následujte Božího příkazu a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť Bohu, jejž vůně je Bohu milá.

  2 Korintským 9,6-8: Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh.

  Skutky 20,35 Tím vším jsem vám ukázal, že máme takto pracovat, pomáhat chudým a mít na paměti slova Pána Ježíše Krista, který řekl: Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere. 

  Žalmy 103,1-5  Davidův. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. (Pokračování textu…)

 • PROGRAM KLUBU SENIORŮ – LEDEN 2014

  7. 1. 2014

  KLUB_SENIORU_01_201415.1.Jak jsme prožili rok 2013

  22.1. Neuvěřitelná Indie – Manželé Valíčkovi

  29.1. Úžasný pohled do makrosvěta – Doc.Ing.Michalko Ph.D.

  letáček – klub senioru LEDEN 2014

  Začátky vždy v 15.00 hod. Kavárna otevřena od 13.30 do 15.00 hod.

 • Hesla Církve bratrské v Ostravě na rok 2014

  2. 1. 2014

  31. 12. 2013 na Silvestra jsme společně vylosovali biblické verše pro následující rok 2014.

  (Pokračování textu…)

 • Alianční týden modliteb 2014

  28. 12. 2013

  Alianční týden modliteb 2014

  Znamení – 7 Ježíšových zázraků o něčem víc.

  Alianční týden modliteb na rok 2014 proběhne v týdnu od 5. do 12. ledna 2014. Průvodce ATM si můžete stáhnout na www.ea.cz nebo na adrese http://issuu.com/evangelikalni.aliance/docs/atm_2014. Alianční týden modliteb vychází letos z textů o 7 Ježíšových zázracích z Janova evangelia. Autorem zamyšlení je předseda ČEA David Novák.

   

  Den

  Místo bohoslužby

  Čas

  Slovem slouží  

  Neděle 5. ledna Římskokatolická církev Ostrava-Přívoz,Nám. S. Čecha 5 18.00 Pavel Taska, SCEAV
  Pondělí 6. ledna Bratrská jednota baptistů OstravaOstrava-Zábřeh, Závoří 101/32 18.00 Jiří Valeš, CB
  Úterý 7. ledna Armáda spásy Ostrava-Poruba, Marie Majerové 1733 18.00 Bogdan Stepieň, ŘKC
  Středa 8. ledna Církev bratrská Ostrava28. října 148 18.00 Jiří Marek, BJB
  Čtvrtek 9. ledna Křesťanské společenství Ostrava ZábřehV Zálomu 1 (bývalá zákl. škola) 18.00 Daniel Kašlík, CASD
  Pátek 10. ledna Církev československá husitská OstravaOstrava-M.Hory, Kremličkova 7 18.00 Daniel Jurčo, CB
  Sobota 11. ledna CASD Ostrava-M.HoryKopaniny 398/13 18.00 Frieda HanouweR, AS Poruba
  Neděle 12. ledna Slezská církev evangelická a.v. OstravaHusovo nám. 4 18.00 Marek Bužga, KSO

   

 • Plán služeb na leden 2014

  27. 12. 2013

  Plán služeb 01_2014