• 26. 1. 2020

Zprávy a pozvánky

 • Chci být dobrým otcem…

  8. 12. 2013

  Když jsem přemýšlel, které biblické slovo bych měl připomenout při této příležitosti, zdálo se mi, že dost často mluvíme o roli matky při výchově dětí, ale méně pozornosti už věnujeme roli otce. Co to znamená, když povím, jsem otcem mého dítěte a chtěl bych navíc být dobrým otcem, dobrým křesťanským otcem. Není snad krásnějšího příběhu v PS než podobenství, které nazýváme podobenství o marnotratném synu, ale spíše bychom jej měli nazývat podobenstvím o milujícím Otci. To si nyní společně přečteme. Je zapsané v ev. Luk 15, 11- 32 a pak Mar. 14, 34-36 (Pokračování textu…)

 • Fotografie – 01. 12. 2013 – Adventní seskupení z Brna

  5. 12. 2013

  01. 12. 2013 – Adventní seskupení z Brna

 • NETRADIČNÍ adventní večer s vánočním jarmarkem

  2. 12. 2013

  Advent_pozvánka_2013

   

 • Fotografie – 02. 10. 2013 – Anička Parmová

  2. 12. 2013

  02. 10. 2013 – Anička Parmová

 • Mimořádný vánoční program:

  2. 12. 2013

  Všechny vás srdečně zveme na naše mimořádný vánoční program:

  • ÚTERÝ       24. 12. 2013     22:00                  Půlnoční bohoslužba, Jiří Valeš
  • STŘEDA     25. 12. 2013      9:30                   Bohoslužba – Boží Hod Vánoční, Daniel Jurčo
  • ÚTERÝ       31. 12. 2013     16:00                  Silvestrovské shromáždění, Daniel Jurčo
  • STŘEDA     01. 01. 2014      9:30                    Novoroční shromáždění, Daniel Jurčo
 • Konference pro muže

  2. 12. 2013

  Konference pro muže – Muž, jakého svět potřebuje

  17. – 18. 1. 2014

  V pořadí již 8. konference pro muže proběhne v Malenovicích (hotel KAM). Tentokrát se budeme zabývat otázkou vnitřní proměny, která je nezbytná pro další růst. Základem je uvědomění si naší pravé identity, rozhodnutí a ochota se nechat Pánem Bohem vést a vytrvat, i když v tom zůstaneme sami. Bližší informace a přihlášení na www.s-a-m-cz  nebo adrese http://s-a-m.cz/registrace_morava.php.

 • Advent a Vánoce v CB Ostrava

  28. 11. 2013

  Advent 2013

 • Fotografie – 17. 11. 2013 – Sborový den

  28. 11. 2013

  17. 11. 2013 – Sborový den

 • Fotografie – 06. 10. 2013 – Díkůvzdání

  28. 11. 2013

  06. 10. 2013 – Díkůvzdání

 • Plán služeb na prosinec 2013

  27. 11. 2013

  Plan sluzeb 12_2013

 • PROGRAM KLUBU SENIORŮ – PROSINEC 2013

  26. 11. 2013

  KLUB_SENIORU_12_20134. 12. Úžasný pohled do makrosvěta – Doc. Ing. Michalko

  11. 12. Předvánoční setkání – Vánoční koledy s tombolou

   

  Zveme na Adventní večery vždy v neděli v 17hod v sále CB

  Požehnané vánoční svátky a Nový rok 2014 všem seniorům přeje ELIM

   

  Opět začínáme 15.ledna 2014

  letáček – klub senioru PROSINEC 2013

   

  Začátky vždy v 15.00 hod. Kavárna otevřena od 13.30 do 15.00 hod.

 • Fotografie – 22. 09. 2013 – Nicole Valešová

  26. 11. 2013

  22. 09. 2013 – Nicole Valešová

 • Fotografie – 14. 04. 2013 – besídky

  26. 11. 2013

  14. 04. 2013 – besídky

 • Modlitba starce

  22. 11. 2013

  Žalmy 71,1-9  Utíkám se k tobě, Hospodine, kéž nikdy nejsem zahanben! Pro svou spravedlnost mě vysvoboď, pomoz mi vyváznout, skloň ke mně své ucho, buď mou spásou. Buď mi skalním příbytkem a budu se tam uchylovat stále. Rozhodls o mé záchraně, tys můj skalní štít, moje pevná tvrz! Bože můj, pomoz mi vyváznout z moci svévolníka, z rukou bídáka a násilníka. Ty jsi přece má naděje, Panovníku Hospodine, v tebe už od mládí doufám. Na tebe jsem odkázán už ze života matky, oddělil sis mě v matčině nitru, chvalozpěv můj o tobě bude znít stále. Za zázrak mě mnozí měli, tys byl moje mocné útočiště. Z mých úst plně zní tvá chvála, den co den tě oslavuji. Nezamítej mě v čas stáří, neopouštěj mě, když pozbývám sil.

  Je to krásný žalm, modlitba člověka, který důvěřuje Pánu Bohu. Někteří vykládači jej považují za modlitbu starce. Ozývá se tam prosba: „Nezamítej mne v čas stáří, neopouštěj mě, když pozbývám sil.“ V. 9.

  Důvěra v Pána Boha ovšem není něco, co starý a nemocný člověk získává nějak samozřejmě. Ta se buduje po celý život. A proto žalmista vyznává: „…v Tebe od mládí doufám. Na tebe jsem odkázán už ze života matky, oddělil sis mě v matčině nitru…“ V. 5,6 S mateřským mlékem sál žalmista svou důvěru v Boha. Možná, že i v jeho životě byly různá selhání, hříchy mládí, ale i pošetilosti člověka v plné síle života. Ale on vždy znovu nalézal u Boha odpuštění i pomoc a záchranu. Něco o tom snad naznačuje tou zmínkou, že jej mnozí měli za zázrak. Totiž to, že i on zůstal věrný Pánu Bohu.    (Pokračování textu…)

 • Sborový den se společným obědem

  10. 11. 2013

  V neděli 17.11.2013 od 9:30 proběhne Sborový den se společným obědem.

  sborovyden2013

  Na tento sborový oběd můžete přinést cokoliv co chcete. Vašim fantaziím se meze nekladou. Přineste vaše oblíbené jídlo, to co se dá lehce znovu sehřát a servírovat (cca 5-6 porcí). Pokud máte i servírovací mísu nebo tác, tak již přineste jídlo v tom. Pokud chtete, tak můžete obojí – i hlavní jídlo a buchtu, nebo jenom jedno z toho.