• TROJKA -- Na Vánoce spolu. Přijďte se vánočně naladit. Trocha legrace, nějaké jídlo, koledy… a hlavně spolu. 17. 12. 2017 v kavárně CB Ostrava.

Zprávy a pozvánky

 • Umývání nohou učedníkům

  8.10.2013

  1. Úvod – Rehabilitační ústav

  Jako mladý, svobodný muž jsem pracoval osm let v Rehabilitačním ústavu Hrabyně u Opavy. Byly to desítky, možná stovky lidí, kterým jsem umýval nejen nohy, ale i zadky, předky, i hlavu, celé jsem je koupal. Byli tam umístěni po úrazu páteře, po operaci, ochrnutí vozíčkáři, nemohoucí, ležáci, měli dekubity – proleženiny. Leč nešel jsem tam jenom proto, abych někoho koupal. Šel jsem tam proto, abych lidem zvěstoval Krista. Ne vždy se mi to dařilo.

  Vzpomínám na jednu starší stydlivou paní. Měl jsem službu, ale jiná sestřička ji vykoupala místo mě. Protože paní se styděla, když jsem ji umýval. To je také někdy ponižující. (Umýval jsem doma na posteli také svého tatínka, když už nemohl skoro mluvit, nemohl se hýbat a ležel zcela bezvládný; bylo to jen několik dní před jeho smrtí.)

  Jan 13,1-22  Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci; miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k nim až do konce. Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se; pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: „Pane, ty mi chceš mýt nohy?“ Ježíš odpověděl: „Co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš.“ Petr mu řekl: „Nikdy mi nebudeš mýt nohy!“ Ježíš odpověděl: „Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl.“ Řekl mu Šimon Petr: „Pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu!“  Ježíš mu řekl: „Kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni.“ Věděl, kdo ho zradí, a proto řekl: Ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy, oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim: „Chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě Mistrem a Pánem, a máte pravdu: Skutečně jsem. Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. Nemluvím o vás všech. Já vím, které jsem vyvolil. Ale má se naplnit slovo Písma: `Ten, který se mnou jí chléb, zvedl proti mně patu.´ Říkám vám to již nyní předem, abyste potom, až se to stane, uvěřili, že já jsem to. Amen, amen, pravím vám, kdo přijímá toho, koho pošlu, mne přijímá. A kdo přijímá mne, přijímá toho, který mě poslal. Když to Ježíš řekl, v hlubokém zármutku dosvědčil: „Amen, amen, pravím vám, jeden z vás mě zradí.“ Učedníci se dívali jeden na druhého v nejistotě, o kom to mluví. (Pokračování textu…)

 • Modlitby za Ostravu

  7.10.2013

  Srdečně zveme v neděli 13.10.2013 v 18 hod. na
  20. ekumenický večer modliteb
  MODLITBY ZA OSTRAVU.

  modlitbyzaOstravu20

 • Plán služeb na říjen 2013

  26.9.2013

  Plán služeb 10_2013

 • PROGRAM KLUBU SENIORŮ – ŘÍJEN 2013

  25.9.2013

  KLUB_SENIORU_10_2013 

  30. 9. – 2. 10. Hotel KAM – ozdravný pobyt – Malenovice

  9. 10. Filmové odpoledne – Dýka a kříž

  16. 10. Slovanská epopej – A.Mucha – Milena Slavíková

  23. 10. Návštěva z Jižního Súdánu – Biskup Bernárd

  30. 10. Stárnutí mozku – PhDr. M.Tichopádová

   

  letáček – klub senioru ŘÍJEN 2013

  Začátky vždy v 15.00 hod. Kavárna otevřena od 13.30 do 15.00 hod.

 • Kurz pro pracovníky s dětmi

  24.9.2013

  Zveme na Kurz pro pracovníky s dětmi v termínu 8. – 9. 11 .2013 v modlitebně CB Ostrava. Kurz pořádá Dětský odbor RCB a je určen pro pracovníky v besídkách, dětských klubech, Awaně, dorostu …  Začátek v pátek od 17h, konec v sobotu b 18h. Kurzovné 500 Kč na účastníka. Přihlášky nejpozději do 20.10. u br. Jakuba Mrázka, 776 580 157, jakub.mrazek@seznam.cz .

 • Fotografie – 10. 08. 2013 – svatba Kristy a Přemka Šeděnkových

  20.9.2013

  10. 08. 2013 – svatba Kristy a Přemka Šeděnkových

 • Fotografie – 01. 06. 2013 – svatba Shelly a Davida Neuwirthových

  20.9.2013

  01. 06. 2013 – svatba Shelly a Davida Neuwirthových

 • Víkend pro muže

  15.9.2013

  Srdečně zveme na Víkend pro muže 27. – 29. 9. 2013, Kyčera. Téma: Mužské archetypy. Host: Josef Horský. Místo konání: Kyčera, Beskydy. Bližší informace u br. Jakuba Mrázka, 776 580 157. www.cb.cz/ostrava/kopr . Přihlášky do 15.9.2013.

 • Sborové skupinky

  14.9.2013

  POKRAČOVÁNÍ MATERIÁLŮ PRO SKUPINKY V LEDNU 2014

  Sborovými skupinkami chceme podpořit a povzbudit touhu po studiu Písma a budování vzájemných vztahů ve sboru.

  Židům 4:12 Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly.

  Věříme v moc Božího slova, a že společné užívání tohoto nástroje povede k tomu, abychom byli více podobni našemu Spasiteli, Pánu Ježíši Kristu.

  Matouš 18:20  Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“

  Věříme v moc společenství, které nás vzájemně spojuje s Kristem v jedno tělo a povzbuzuje nás k plnému následování Krista.

  Sborové skupinky jsou určeny všem, kteří navštěvují náš sbor a mají zájem o setkávání se nad Božím slovem v užším kruhu přátel. Přehled stávajících skupinek a kontakt na jejich vedoucí najdete zde na sborové nástěnce. Chcete-li skupinku navštěvovat, můžete kontaktovat vedoucí skupinek, nebo také koordinátora sborových skupinek, bratra Jakuba Mrázka, tel.: 776 580 157, email: skupinky.cbostrava@gmail.com . Na tento email nám můžete také poslat Vaše podněty, nápady či tipy na zlepšení služby sborových skupinek.

  Veškeré materiály k programu sborových skupinek, včetně nahrávek kázání, jsou k dispozici ke stažení na www.cb.cz/ostrava/skupinky .

 • Sborové skupinky

  14.9.2013

  POKRAČOVÁNÍ MATERIÁLŮ PRO SKUPINKY V LEDNU 2014

  Sborovými skupinkami chceme podpořit a povzbudit touhu po studiu Písma a budování vzájemných vztahů ve sboru.

  Židům 4:12 Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly.

  Věříme v moc Božího slova, a že společné užívání tohoto nástroje povede k tomu, abychom byli více podobni našemu Spasiteli, Pánu Ježíši Kristu.

  Matouš 18:20  Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“

  Věříme v moc společenství, které nás vzájemně spojuje s Kristem v jedno tělo a povzbuzuje nás k plnému následování Krista.

  Sborové skupinky jsou určeny všem, kteří navštěvují náš sbor a mají zájem o setkávání se nad Božím slovem v užším kruhu přátel. Přehled stávajících skupinek a kontakt na jejich vedoucí najdete zde na sborové nástěnce. Chcete-li skupinku navštěvovat, můžete kontaktovat vedoucí skupinek, nebo také koordinátora sborových skupinek, bratra Jakuba Mrázka, tel.: 776 580 157, email: skupinky.cbostrava@gmail.com . Na tento email nám můžete také poslat Vaše podněty, nápady či tipy na zlepšení služby sborových skupinek.

  Veškeré materiály k programu sborových skupinek, včetně nahrávek kázání, jsou k dispozici ke stažení na www.cb.cz/ostrava/skupinky .

30. stránka z celkem 73« První...1020...2829303132...405060...Poslední »