• Potáborové setkání RAF 2017

Zprávy a pozvánky

 • Svatba Krista a Přemek – 10. 8. 2013 v 11:00 hod.

  6.8.2013

  Oznameni_Krista_Premek

 • Fotografie – 22. – 24. 06. 2013 – pobyt rodin Bílá holubice 2013

  27.7.2013

  22. – 24. 06. 2013 – pobyt rodin Bílá holubice 2013

 • Fotografie – 02. 06. 2013 – křest Jana Bukáčka a Lenky Mesárošové

  27.7.2013

  02. 06. 2013 – křest Jana Bukáčka a Lenky Mesárošové

 • Svatba Ashley a Honza – 24. 8. 2013 v 16:00

  27.7.2013

  Oznameni_Ashley_HonzaOznameni_Ashley_Honza

 • Svatba Magda a David – 3.8.2013 v 11:00

  27.7.2013

  oznameni_Magda_David

 • ŽALM 150

  22.7.2013

  Žalmy 150,1-6  Haleluja. Chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho i na obloze, již sklenul svou mocí, chvalte ho za jeho bohatýrské činy, chvalte ho pro jeho nesmírnou velikost! Chvalte ho zvukem polnice, chvalte ho harfou a citarou, chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou, chvalte ho zvučnými cymbály, chvalte ho cymbály dunivými! Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja.

  Protože jsme na půdě křesťanského sboru, a děláme to tak v každém setkání, rád bych úvodem přečetl něco z bible – bude to Žalm 150. v ekumenickém překladu.

  K přečtenému Žalmu mi dovolte několik stručných poznámek. (Pokračování textu…)

 • Dva vlci – Slovíčko pro děti

  3.7.2013

  Jeden večer vzal starý Indián svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě, která probíhá v nitru každého člověka.

  Řekl mu, „Synku, ta bitva v každém z nás je jako bitva mezi dvěma vlky.“

  Jeden je špatný. Je to vztek, závist, žárlivost, smutek, sobeckost, hrubost, nenávist, sebelítost, falešnost, namyšlenost a ego.

  Ten druhý je dobrý. Je to radost, pokoj, láska, naděje, vyrovnanost, skromnost, laskavost, empatie, štědrost, věrnost, soucit a důvěra“.

  Vnuk o tom přemýšlel a po minutě se zeptal,

  „A který vlk vyhraje?“

  Děti, co byste řekli děti vy? Který vlk vyhraje?

  – „Starý Indián odpověděl: „Ten kterého krmíš.“ (Pokračování textu…)

 • Plán služeb na srpen 2013

  23.6.2013

  Plán služeb 08_2013

 • Plán služeb na červenec 2013

  23.6.2013

  Plán služeb 07_2013

 • Pán umývá učedníkům nohy

  22.6.2013

  Je před velikonočními svátky. V církvi bývá čten oddíl Písma svatého o tom, jak Pán Ježíš sloužil svým učedníkům. Je to událost, kterou zaznamenal jen jeden evangelista, apoštol Jan. Je to příběh důležitý, protože kdykoli Pán Ježíš něco pověděl nebo udělal, vždy k tomu měl důvod. Nikdy nic neděla nebo neřekl „jen tak“, aby řeč nestála. Každé jeho slovo i čin měly svou příčinu.

  Jan 13,1-17  Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci; miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k nim až do konce. Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se; pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. (Pokračování textu…)

30. stránka z celkem 72« První...1020...2829303132...405060...Poslední »