• Středa 20.listopadu v 17.00 hod.
  Kavárna Libreso v Modlitebně CB Ostrava.

Zprávy a pozvánky

 • Proč ???

  22. 12. 2014

  Do mozaiky vánočních událostí bezesporu patří zpráva o „mudrcích od východu“. Tito moudří mužové nám mohou být v mnohém vzorem. Dnes bych se spolu s vámi zamyslel nad jednou základní skutečností našeho lidského života, která nás provází od útlého dětství až do konce života. Jsou to naše otázky – vlastně – umění upřímně ptát se… . „ … hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se“ Ptali se, kde je ten právě narozený král Židů“.

   Když se narodil Ježíš v Judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se:
   “Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.”
    Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém;
    svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit.
    Oni mu odpověděli: “V judském Betlémě; neboť tak je psáno u proroka:
    `A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda,
  který bude pastýřem mého lidu, Izraele.´” Matouš 2,1-6

  (Pokračování textu…)

 • Fotografie – Klub seniorů 2014

  15. 12. 2014

  Zpet do fotogalerie.

 • Fotografie – 07. 12. 2014 – II. adventní večer – Shelby Flowers

  13. 12. 2014

  Zpet do fotogalerie.

 • Fotografie – 30. 11. 2014 – I. adventní večer – Impulsy

  13. 12. 2014

  Zpet do fotogalerie.

 • Sváteční slovo o vděčnosti

  12. 12. 2014

  Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu!
  Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! Žalm 103:1-2

  Před časem jsem šel po ulici a potkal jsem svou bývalou spolupracovníci z doby, kdy jsem ještě nebyl kazatelem

  a kdy jsem pracoval jako stavební inženýr a vodohospodář . Ptala se, jak se mám. Odpověděl jsem, že velmi dobře, že jsem takový spokojený důchodce. Podivila se a říkala mi, že jsem už asi poslední člověk v tom městě, který je spokojený a daří se mu dobře. Já si nemohu pomoci, ale jsem skutečně velmi vděčný za všechno. (Pokračování textu…)

 • Program Aliančního týdne modliteb v Ostravě 2015

  7. 12. 2014

  Den

  Místo bohoslužby

  Čas

  Slovem slouží

  Neděle 4. ledna 2015 Římskokatolická církev Ostrava-Přívoz
  Nám. S. Čecha 5
  Tram. a trol. Nám. Svatopluka Čecha
  18.00 Petr Polách CB Poruba
  Pondělí 5. ledna 2015 Církev bratrská Ostrava
  Ostrava centrum, 28. října 148
  Tram. Krajský úřad nebo Dům energetiky
  18.00 Radim Toman CASD
  Úterý 6. ledna 2015 Bratrská jednota baptistů Ostrava
  Ostrava-Zábřeh, Závoří 101/32
  Tram. Karpatská
  18.00 Vilém Szlauer SCEAV
  Středa 7. ledna 2015 ČCE Ostrava Husovo náměstí
  Třanovského sál
  Trol. Husův sad, tram. Stodolní
  18.00 Bogdan Stepieň ŘKC
  Čtvrtek 8. ledna 2015 Slezská církev evangelická a.v.
  Ostrava Husovo nám. fara SCEAV, Lutherův sál
  18.00 Tomáš Oliverius JB
  Pátek 9. ledna 2015 CASD Ostrava-Svinov
  Stanislavského 391
  Tram. i bus Svinov mosty h.z.
  18.00 Jan Kočnar CB
  Sobota 10. ledna 2015 Církev československá husitská Ostrava Ostrava – Mar.Hory, Kremličkova 7
  Tram. Prostorná
  18.00 Ewa Jelínek CČE
  Neděle 11. ledna 2015 Křesťanské společenství Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1 (bývalá zákl. škola)
  Tram. Karpatská, Aut. Pískové doly
  18.00 Pavel Sikora CČSH

  (Pokračování textu…)

 • Fotografie – 18. 11. 2014 – koncert Ari Erev

  4. 12. 2014

  Zpet do fotogalerie.

 • Fotografie – 16. 11. 2014 – sborový den

  4. 12. 2014

  Zpet do fotogalerie.

 • Mimořádné vánoční programy

  1. 12. 2014

  adv_vecery_2014

  • NEDĚLE   7.12.  18:30                 Adventní klavírní koncert Shelby Flowers – Adventní večery 2014
  • NEDĚLE   14.12. 17:00                Adventní koncert Noah – Adventní večery 2014
  • NEDĚLE   21.12. 9:30                 Dětská Vánoční slavnost
  • NEDĚLE   21.12. 18:00               Ostrava zpívá gospel (Evangelický kostel, Husovo nám.)
  • ČTVRTEK 25.12. 9:30                 Bohoslužba na Božího hod vánoční
  • STŘEDA   31.12. 16:00                Shromáždění na závěr roku
  • CTVRTEK 1.1.    9:30                   Novoroční bohoslužba
 • Alianční týden modliteb 2015

  1. 12. 2014

  ATM2015Hospodin dá vyrůst SPRAVEDLNOSTI.

  Alianční týden modliteb na rok 2015 proběhne v týdnu od 4. do 11. ledna 2015. Průvodce ATM si můžete stáhnout na www.ea.cz .

  Letošní název Aliančního týdne modliteb „Hospodin dá vyrůst spravedlnosti“ je převzat z textu proroka Izajáše 61:11. Samotné biblické texty a zamyšlení jsou zaměřeny na různé aspekty pochopení, jak Bůh sám je Bohem, který bere spravedlnost vážně a jak být obrazem Boha, který je kromě jiného i Bohem spravedlnosti.

  Budeme se proto také přimlouvat za náš justiční systém, policii, některé oblasti největší nespravedlnosti, která jistě volá k nebesům po nápravě. (Pokračování textu…)