Zprávy a pozvánky

 • Víkendový pobyt rodin s dětmi na Velké Lhotě

  13. 5. 2009

  Víkendový pobyt rodin s dětmi na Velké Lhotě se uskuteční 12. – 13. 6. 2009
  Přihlášky a informace u Prudilových.

 • Shromáždění s požehnáním novomanželům Jersákovým

  11. 5. 2009

  V sobotu 16. 5. od 17 hodin jsme všichni zváni na shromáždění s požehnáním novomanželům Jersákovým.

 • Plán služeb na KVĚTEN 2009

  10. 5. 2009

  Plán služeb na KVĚTEN 2009.

 • Modlitby za Ostravu 2009

  6. 5. 2009

  Ti všichni se svorně a vytrvale modlili… Sk 1,14
  POZVÁNKA
  NA 11. EKUMENICKÝ VEČER MODLITEB

  M O D L I T B Y   ZA   O S T R A V U

  Erik Poloha /Bratrská jednota babtistů/: Úvod k modlitbám
  Martin Pražák:/Církev římskokatolická/: Charita Ostrava,
  Hospic sv. Lukáše Ostrava- Zábřeh
  Tomáš Bartonec/Slezská církev evangelická, a.v./ : Nový překlad Bible a celonárodní veřejné čtení Písma

  MÍSTO: Ostrava, modlitebna Církve bratrské, tř. 28. října 148
  ČAS: Pondělí 25. května 2009 v 18 hod.

   pozvanka na modlitby za ostravu 25.5.2009

 • Program Klubu seniorů – Květen 2009

  6. 5. 2009

  6.5. Ukázky světové zahradní architektury – Mgr. Samek

  13.5. Má stáří své úkoly a poslání? – Ing. Drahokoupil

  20.5. Dějiny písma, knihy a knihoven – p.Slavíková

  27.5. Filmové odpoledne – s Vlastou Buriánem

  letáček – klub senioru KVĚTEN 2009

  Více na www.cb.cz/ostrava/elim .

 • sesterská konference

  19. 4. 2009

  Dne 18.4.2009 proběhla v našem sboru konference žen. Zde si může te prohlédnout pár fotek. Nahrávku dopolední přednášky si můžete poslechnout v sekci nahrávky . A pokud byste měli zájem o CD se zvukovým záznamem seminářů, tak pište na tento mail.

 • Vřesina: rok poté

  10. 4. 2009

  Rok po tragickém neštěstí ve Vřesině

  se v pátek 17. dubna v 17.00 hodin uskuteční

  ekumenická bohoslužba pro všechny, kteří se chtějí zastavit,

  pod názvem: “Vřesina: rok poté”. 

  Kostel sv. Antonína ve Vřesině u Ostravy.

 • Program Klubu seniorů – DUBEN 2009

  7. 4. 2009

  1.4. Velikonoce s květinou – Mgr. Zdeněk Samek

  8.4. Putování po Izraeli – manželé Kutých

  15.4. Filmové odpoledne – Ježíš

  22.4. Španělské slunce – malířova paleta – p. Zatloukal

  29.4. Život na Sibiři – návrat do země svých otců – Mgr.Vlasta Chabibulin

  letáček – klub senioru DUBEN 2009
  Více na www.cb.cz/ostrava/elim .

 • Jarní konference pro ženy

  7. 4. 2009

  Srdečně vás zveme na “Jarní konferenci pro ženy”, která se bude konat v sobotu 18. 4. 2009 .

 • html5multimedia

  2. 4. 2009

  CB OSTRAVA

  CB PRAHA 1

  CB BRNO

  cb praha av

  VIDEO – nový prohlížeč IE9 nebo firefox 4

  AUDIO – nový prohlížeč IE9 nebo firefox 4

  CB OSTRAVA

  CB PRAHA 1

  CB BRNO

  CB PRAHA av

  Živý přenos z našich pravidelných nedělních setkání
  v našem sboru

  Přímý přenos nedělní bohoslužby
  (každou neděli od 9:30 hod.) – audio i obraz živě.

  V uvedenou dobu zapněte reproduktory svého počítače a
  klikněte na první ikonu “PLAY” nebo na další uvedené odkazy.

  Tento text měl být nahrazen flash přehrávačem zvuku.

  Pokud nás chcete vidět k dispozoci je – živý aktualizovaný obraz.

  Přehrávač nemusí fungovat ve všech prohlíčečích.

  Pokud se přehrávání nespustí (pouze se točí ikonka v přehrávači) do 15s,

  použijte tento přímý odkaz – http://cb.cz:8000/ostrava.mp3

  nebo tento jiný odkaz – http://cb.cz:8000/ostrava.mp3.m3u .
  (po otevření audiopřehrávače vašeho počítače klikněte na tlačítko "play")


  NAVRCHOLU.cz


 • Témata večerních programů ProChrist2009

  23. 3. 2009

  Srdečně vás zveme každý den od 18 hodin.

  Pondělí 30.3. – Komu mohu ještě věřit? (Jan 4,46 – 54)
  Úterý 31.3. – Nepropásneme to nejlepší? (Luk. 14,16 – 24)
  Středa 1.4. – Je možné nějak dokázat Boží existenci? (Jan 6,66 – 69)
  Čtvrtek 2.4. – Jak může Bůh něco takového dovolit? (Mat. 27)
  Pátek 3.4. – Může se stát něco nemožného? (Jan 20)
  Sobota 4.4. – Jak může začít život znova? Jan 3,1 – 16)
  Neděle 5.4. – Kolik změn můžeme unést? (Sk. 16,11 – 40)
  Pondělí 6.4. – Jaké vztahy jsou nejdůležitější pro náš život? (Luk. 11,1 – 13)

 • Plán služeb na DUBEN 2009

  23. 3. 2009

  Plán služeb na DUBEN 2009.

 • Osamělý vrabec na střeše – Jaromír Navrátil

  23. 3. 2009

  Osamělý vrabec na střeše

   

  JAROMÍR NAVRÁTIL

  Komorní recitál zhudebněných žalmů

   

  29. 03. 2009 18:00

  TEMPL – music club, Stodolní 22, Ostrava

 • Předjaří

  16. 3. 2009

  Túrmezei Erzsébet

  Nová orba, rašící setba

  a zimní stromy bez listí.

  Předjaří.

  Plno očekávání, naděje.

  Však naběhlé pupeny jsou

  tajemstvím březnových mezí,

  čekají jen na sluneční teplo,

  aby se rozvily v listy a květy.

  Je předjaří i v lidských srdcích?

  Praskají pupeny? Rozvíjejí se květy

  na doteky sluneční záře?

  Ježíši, Ty, který zimu proměňuješ v jaro,

  kolem mne je plno naděje, příslibu.

  Přijď, aby rašící pupeny

  a rozvíjející se květy mohly Tebe chválit!

  Překlad z maďarštiny Vojtech Asszonyi

 • Velikonoční radostná zvěst

  15. 3. 2009

  Skutky 8, 25-40    25Apoštolové i potom vydávali svědectví a kázali slovo Páně. Pak se vraceli do Jeruzaléma a ještě cestou zvěstovali evangelium v mnoha samařských vesnicích. 26Anděl Páně řekl Filipovi: “Vydej se na jih k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy.” Ta cesta je opuštěná. 27Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan, správce všech pokladů kandaky, to jest etiopské královny. Ten vykonal pouť do Jeruzaléma 28a nyní se vracel na svém voze a četl proroka Izaiáše. 29Duch řekl Filipovi: “Běž k tomu vozu a jdi vedle něho!” 30Filip k němu přiběhl, a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izaiáše, zeptal se: “Rozumíš tomu, co čteš?” 31On odpověděl: “Jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží!” A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho. 32To místo Písma, které četl, znělo: ‘Jako ovce vedená na porážku, jako beránek, němý, když ho stříhají, ani on neotevřel ústa. 33Ponížil se, a proto byl soud nad ním zrušen; kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích? Vždyť jeho život na této zemi byl ukončen.’ 34Dvořan se obrátil k Filipovi: “Vylož mi, prosím, o kom to prorok mluví – sám o sobě, či o někom jiném?” 35Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše. 36Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl: “Zde je voda. Co brání, abych byl pokřtěn?” 38Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil. 39Když vystoupili z vody, Duch Páně se Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou. 40Filip se pak ocitl v Azótu. Procházel všemi městy a přinášel jim radostnou zvěst, až se dostal do Cesareje.

   Apoštol Filip se vracel spolu s Petrem a Janem  z úspěšné misijní výpravy do Samaří, kde se děla řada zázraků a mocných činů na svědectví jejich zvěstování evangelia. Nejspíš myslel, že nejdůležitější část svého úkolu pro tuto chvíli má už za sebou. Najednou se však stalo něco nečekaného, promlvil k němu anděl a změnil směr jeho cesty. Text neříká, že by Filip byl nějak překvapen tím, že k němu promluvil anděl a prostě a jednoduše poslechl a šel. Nečteme ani, že by Filip anděla viděl, zkrátka věděl, že je to od Pána a šel.

  Jsme ochotni poslechnout Boží vůli bezodkladně a samozřejmě, ikdyž zrovna máme v plánu něco jiného? (Pokračování textu…)