• Sjednoceni v modlitbě
  25. 3. 2020 ve 12:00 - DNES

Zprávy a pozvánky

 • Modlitby 24/7 – Ostrava 24 hodin denně, sedm dní v týdnu 4. 11. listopadu 2007 (od neděle do neděle), začínáme i končíme v 18.00 hodin

  25. 10. 2007

  Jedná se o nepřetržitý modlitební řetěz tvořený lidmi či skupinami, kteří se budou střídat v modlitební místnosti po jedné nebo více hodinových ,,hlídkách . http://www.modlitby24-7.cz/Proč?Modlitba je přirozenou součástí duchovního života každého křesťana. Proč se tedy modlit v jedné konkrétní místnosti a ne každý u sebe doma? Snadno se může stát, že člověk zaspí, nemůže se soustředit, má nenadálé povinnosti Ten, kdo přijde do modlitební místnosti, má určitý vyhrazený čas na to být s Ježíšem. Může zapomenout na práci, na denní povinnosti. Prostě je to chvíle oddělená jen pro Boha! Je na každém, jakou formou bude s Ním v kontaktu. Třeba písněmi chval, rozjímáním o Boží velikosti nebo přímluvnými modlitbami.V Bibli čteme, jak důležité je neustále se modlit (Lk 18:1-7, 1. Tes 5:17). Skrze blízké intenzivní obecenství s naším Pánem a Spasitelem se budeme proměňovat zevnitř a není možné, aby se tato změna srdce neprojevila i navenek. Také můžeme nově poznávat Boží vlastnosti. Navíc je na tomto místě provoněném modlitbami Božího lidu přítomen Duch Svatý (Sk 2:2).
  Věříme, že Pán Bůh modlitby shodné s jeho vůlí vyslýchá (J 16:24, 1. J 5:14-15). Chceme se u našeho Boha přimlouvat za spoustu věcí, které nám leží na srdci. Za naše přátele a rodinné příslušníky, kteří ještě nepatří Pánu Ježíši, za šíření evangelia v Ostravě a okolí, za nové i stávající služebníky, za církev na Ostravsku Chceme vidět Boží zásahy v dalších oblastech, v jednotlivých věcech, v životech konkrétních lidí.

  Ve sjednocené modlitbě vidíme obrovskou sílu. Sjednoťme se tedy jako křesťané Ostravy v modlitbách! Nezáleží na věku, pohlaví, původu, na církevní denominaci, kterou kdo z nás navštěvuje, ani na tom, jak dlouho jsme věřící. Věříme, že na základě našich společných modliteb bude Bůh jednat. Vždyť velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého (Jk 5:16). AHOJAHOJ Kde?
  V modlitební místnosti v suterénu fary Československé církve evangelické a Slezské církve evangelické a. v. u Červeného kostela v centru Ostravy, Husovo nám. 4, Ostrava 1 (2x foto). Vchod do místnosti je vpravo od rohového schodiště fary SCEAV. Přístup bude během celého týdne zajišťován vrátnou službou z kanceláře fary zvonek u hlavních dveří, popř. telefon 607 522 127.

  Organizace
  Máte-li zájem se zapojit, poznamenejte si do svého diáře čas, který chcete pro tyto modlitby oddělit, ale především se přihlaste přes internet na adrese http://www.modlitby24-7.cz/ostrava nebo na telefonním čísle 607 522 127. Prosím přijďte na svou hodinu nejdříve 5 minut předem.

  Modlitební předměty
  Modlitební předměty, které chcete dát k dispozici i dalším účastníkům modliteb 24/7, je možno předat organizátorům, přinést do modlitební místnosti nebo zaslat krátkou zprávou SMS na níže uvedené telefonní číslo modliteb 24/7. Může se jednat jak o prosby, tak vyjádření vděčnosti Pánu Bohu za to, jak koná své dílo.

  Další informace:
  Modlitby 24-7:

  tel: 607 522 127
  http://www.modlitby24-7.cz/ – na této adrese jsou i zkušenosti z předchozích modliteb 24/7, pořádaných na jiných místech ČR
  e-mail: ostrava(zavináč)modlitby24-7.cz

  Za organizátory:

  Honza Kuklínek
  tel: 605 264 446
  e-mail: honzakuk(zavináč)modlitby24-7.cz

 • Nedělní snídaně

  29. 7. 2007

  Nedělní snídaně

  Každé ráno je to stejné. Probudím se, vylezu z postele, dám si ranní osvěžující sprchu a posilňující snídani. Každý má rád svůj zažitý denní rytmus. Ani o víkendu tomu není jinak, snad jen s tím rozdílem, že většina z nás nemusí do práce či do školy.
  Napadlo Vás ale někdy, že věci, které už děláme, roky pořád stejně se dají udělat jinak? A že to může být dobrodružné? Obohacující? Nebo že drobná změna nás může povzbudit k dalším třeba zásadním změnám v našem životě?

  Více zde AHOJAHOJ

 • Dětský den

  22. 7. 2007

  Dětský den

  Z Boží milosti a díky Mládeži Církve bratrské v Ostravě, tzv.“Velrybě“, se mohlo dne 2. 6. 2007 uskutečnit v Ostravě, v Sadu Milady Horákové, Zábavné odpoledne pro děti ve věku do 15 let. Pro děti bylo připraveno osm stanovišť, na kterých je čekaly nejrůznější úkoly a hry. Začátek byl naplánován na 15.00 hod a s Boží pomocí se podařilo vše zvládnout tak, že se mohlo začít včas.

  Více zde AHOJAHOJ

 • Pozvání …

  5. 5. 2007

  Celosborové nedělní snídaně

  Mládež Církve bratrské v Ostravě
  si Vás tímto dovoluje pozvat
  na

  Snídaně

  Více zde AHOJAHOJ

 • Setkání pracovníků s dětmi, dorostem a mládeží

  13. 3. 2007

  V sobotu 24.2. 2007 (od 9:00 do 15:00) se v našem sboru konalo setkání pracovníků, kteří se věnují dětem, dorostencům a mládežníkům. Kromě vedoucích přímo z ostravského sboru přijeli také tři zástupci ze stanice v Porubě. V sobotu 24.2. 2007 (od 9:00 do 15:00) se v našem sboru konalo setkání pracovníků, kteří se věnují dětem, dorostencům a mládežníkům. Kromě vedoucích přímo z ostravského sboru přijeli také tři zástupci ze stanice v Porubě.
  V příjemném prostředí kavárny jsme měli příležitost se společně sdílet, modlit, zpívat, poobědvat a přijmout velkou inspiraci a povzbuzení z „přednášky“ Romana Neumanna na téma „Jak připravit poutavý program?“. Roman je kazatelem CB (v současné době na sboru v Horní Krupé) a zároveň je vedoucím dětského odboru CB. Jsme velice vděční za to, že si na nás udělal čas. Ve svém programu Roman zdůraznil, že dobrý vedoucí musí být ochoten ponořit se do dvou „světů“ – 1. do světa dětí, pro které program připravuje; 2. do světa Bible. Jsme totiž těmi, kdo mezi dětmi a Biblí staví most. Musíme zápasit o to, aby se Boží slovo stalo pro děti opravdu živým. K tomu je nezbytná velká víra a modlitby.
  Na závěr programu jsme také měli možnost prohlédnout si některé osvědčené materiály (knihy, CD, DVD aj. nápady), které se při přípravách programů dají využít.
  Velký dík patří Jakubovi Mrázkovi, který setkání připravil a také Aleně Blažejové, Oksaně Osejchuk a Libě Bukáčkové za přípravu jídla a jejich práci v kuchyni.
  Alice Prudilová
  V sobotu 24.2. 2007 se v našem sboru uskutečnilo setkání pracovníků besídek, dorostu a mládeže. Bylo to v pořadí 2. setkání tohoto typu, protože dříve jsme se setkávali pouze před vánocemi, abychom se domluvili na programu Dětské vánoční slavnosti. Tentokrát naše setkání proběhlo tak, že na začátek měl pro nás bratr kazatel Jan Drahokoupil připraveno krátké Biblické slovo a hlavní program, s názvem Jak připravit poutavý program pro děti, měl na starost Roman Neumann.
  Bylo příjemné setkat se s ostatními pracovníky a věnovat se chvíli i rozhovorům, ke kterým v neděli nebývá často příležitost. Měli jsme prostor pro to, abychom si vzájemně řekli o potřebách, které ve svých službách máme a o radostech i starostech, které v nich prožíváme. Dověděli jsme se, kteří pracovníci přibyli a nebo naopak, kteří budou muset ze služby odejít (například proto, že sami budou mít přírůstek do rodiny ☺). Byla jsem velmi povzbuzena například tím, že naše ostravská mládež se oproti minulým létům rozrostla nebo změnami, které se dějí v besídkách. Setkání to bylo velice příjemné už proto, že na programu byl i výborný oběd, který nám připravily sestry ze sboru a za který jsem byla moc vděčná. Poděkování patří i Jakubovi Mrázkovi, který zajistil organizaci a Romovi Neumannovi, který nám přivezl spoustu nápadů a tipů, odkud brát inspiraci pro přípravu poutavých programů a podělil se s námi o své zkušenosti. Ale ten největší dík patří Pánu Bohu za to, že máme ve sboru dostatek dětí, dorostenců i mládežníků, kterým můžeme sloužit.
  Jana Fojtíková

 • Večeře Díkuvzdání

  21. 2. 2007

  U Becků v kuchyni

     Den před večeří pro Staršovstvo ve stylu Díkuvzdání jsme se zde sešli abychom připravili část jídel. Pod vedením Věrky Beck, která nás zasvětila do tajů americké kuchyně, jsme zelená jablka krájeli, těsto dokulata váleli, dýňovou nádivku umíchali a brusinky uvařili. Seznámili jsme se … Více zde AHOJAHOJ

 • Pohled k cíli (Epištola Filipským 3,4-14)

  20. 1. 2007

  Poměrně často slyšíme z úst reportérů, kteří komentují nějaký závod, případně od samotných účastníků závodů, že sice nezvítězili, ale hlavním a nejdůležitějším je to, že se běhu, závodu, soutěže zúčastnili. Pro mnohé je účast na mistrovství světa a ještě lépe na Olympijských hrách největším životním snem a přáním. Favorité čekají vítězství, a když se vítězi nestanou, jsou velice zklamáni. Jiní jsou zase skutečně rádi, že se mohli zúčastnit. (Pokračování textu…)

 • Jarmark 2007

  10. 1. 2007

  netradiční představení služeb a aktivit sboru AHOJAHOJ

 • Vánoční radost pro Ukrajinu

  12. 11. 2006

  Milé sestry, milí bratři,
  V závěru letošního roku 2006 Diakonie Církve bratrské bude pokračovat v projektu Vánoční radost pro Ukrajinu . Radost můžeme udělat baličky, které připravíme, a které budou odvezeny do oblasti Rachivského rajonu v době, kdy na Ukrajině slaví Vánoce, tj v prvních dnech ledna 2007. Budou rozdávány nejen v modlitebnách při bohoslužbách, ale také při návštěvách v chudých rodinách ve spojení s misií. AHOJAHOJ Pro inspiraci uvádíme, co by mohl obsahovat každý balíček pro dítě:
  hračku
  psací potřeby (např. tužky, pastelky, ořezávátko, gumy, bloky, omalovánky, fixy, křídy)
  hygienické potřeby – jen v originálním obalu! (např. šampón, mýdlo, kartáček a pasta, hřeben)
  drobné věci: tričko, ponožky, čepici, kšiltovku, rukavice, vlasové sponky
  a gumičky, sluneční brýle,
  dopis dítěti nebo jeho rodině – (v něm může být příjemce nebo jeho rodina oslovena dítětem nebo rodinou, která balíček posílá, můžeme přiložit namalovaný obrázek od dětí s krátkým přáním v češtině, v ruštině nebo angličtině)
  Prosíme Vás, pokud budete do balíčku dávat použité hračky, aby byly maximálně zachovalé a všechny ostatní věci, aby byly nové!!!
  Opět velmi prosíme nedávat do balíčků žádnou sladkost!!!
  Jakékoliv potraviny v balíčcích, objevené na hranicích, přinášejí značné potíže při celních kontrolách. Pokud byste rádi dětem na Ukrajině dopřáli čokoládu nebo oplatky, můžeme je nakoupit přímo v místě.
  Navrhujeme udělat radost balíčkem i starším lidem (na Ukrajině žije mnoho vdov).
  Lze připravit podobné balíčky ale s obsahem pro starší lidi:
  hygienické potřeby – jen v originálním obalu! (šampón, mýdlo, hřeben, krém na obličej, tělový krém, heřmánkovou či jinou bylinnou mast a pod.)
  drobné věci: teplé ponožky, čepici, rukavice, šátek, šálu a pod. z teplého oblečení.
  dopis nebo pozdrav přáníčko na pohlednici
  Prosíme, aby všechny věci byly nové!!! V žádném případě nevkládat potraviny, léky!!! Můžete tím ohrozit dovoz všech dárků!!!
  Počet samolepek pro označení balíčků (dívky a chlapci dětské balíčky, muži a ženy balíčky pro staré lidi) si u nás objednejte buď telefonicky 222 585 733 nebo e.mailem: diakonie@cb.cz, samolepky vám pak pošleme.
  Na systému svozu balíčků a jejich dopravě na Ukrajinu nebudeme nic měnit. Sbory v prosinci odvezou své balíčky na sběrná místa, odkud budou dopraveny do centrálního. Sběrová místa Vám včas sdělíme.
  “Akce “Vánoční radost pro Ukrajinu” pomáhá vytvářet trvalé vztahy mezi sbory na Ukrajině a našimi sbory. Na základě techto vztahů můžeme začít pracovat na další trvalejší spolupráci jako projekt adopce na dálku” či projekt spolupráce mezi sbory u nás a na Podkarpatí.
  Současně s touto výzvou Vám zasíláme Zprávu bratra Daniele Fajfra z cesty na Ukrajinu v říjnu 2006.
  Doporučujeme tyto informace vyvěsit na sborových nástěnkách, hovořit o přípravě balíčků s dětmi v besídkách i s dospělými, hovořit o této humanitární pomoci s členy sboru.

  S přáním Božího pokoje za Diakonii Církve bratrské Eva Čenkovičová

 • Pár postřehů z víkendového pobytu mladých rodin na Velké Lhotě(19. – 21. 5. 2006)

  7. 6. 2006

  “Byli jsme ve Velké Lhotě vůbec poprvé a musím říct, že se nám tam moc líbilo. Zvlášť pro rodiny s malými dětmi je to ideální místo. Byl to dobrý čas popovídat si více s ostatními rodiči a vlastně seznámit se s těmi, s kterými sedáváme v neděli při shromáždění “za sklem”. Za to patří díky Bohu i Honzovi a Alici Prudilovým, kteří akci připravili organizačně :o).”
  Vaštylovi Ahoj, partyjo,
  bylo to super setkání “mládeže” po 10ti letech.Doufáme, že další bude o něco dříve, než za dalších 10 let (podle domluvy by to mělo být už tento rok uprostřed října, tak se těšíme i s našimi drahými polovičkami a ratolestmi!!!).
  Maňásci

  “Víkendový pobyt na Lhotě byl super, pro děti to byl ráj, pro rodiče příjemná změna s možností probrání témat, na která se při běžném setkání nedostává prostor. Příště včas rezervujte místo, bude nabito! Díky Ajko a Honzo :)”
  Bechní

  Fotky z akce najdete zde.

 • 1. 5. 2006 byl odvolán do nebeské slávy náš milý bratr František Mrázek

  3. 5. 2006

  Zemřel v utěšeném stáří, stár a sytý dnů, a byl připojen k svému lidu. (1. Mojžíšova 25,8)Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. (2. Timoteovi 4,7)
  V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že byl po krátké nemoci odvolán do nebeské slávy náš milý manžel, tatínek, tchán, dědeček, pradědeček, švagr a strýc pan František Mrázek.

  Rozloučení proběhne v úterý 9.5.2006 v 16:00 v modlitebně Církve bratrské v Ostravě. AHOJAHOJ Rozloučení proběhne v úterý 9.5.2006 v 16:00 v modlitebně Církve bratrské v Ostravě.

 • Setkání na cestě do Emaus

  20. 4. 2006

  Čtení: Lukáš 24,1 ; 36
  Znovu stojíme na prahu velikonoční neděle, neděle všech nedělí. Je to výroční slavnost Kristova vzkříšení. Tak má být i každá neděle týdenní slavnostní připomínkou zmrtvýchvstání Páně. Kristus vstal z mrtvých jistě vstal z mrtvých.Je přirozené, že všichni čtyři evangelisté zaznamenávají triumfální skutečnost, že třetího dne Ježíš, náš Pán, vstal z mrtvých. Protože letos sledujeme velikonoční události především z Lukášova podání, zastavíme se nad zvláštností tohoto evangelia, kterou je příběh o cestě do Emaus (L 24,13-33). Příběh je v centru Lukášova vyprávění o zmrtvýchvstání a hraje v odvíjení jeho myšlenek klíčovou roli. Je zařazen mezi zmatenost, nevěru a rozpačité překvapení apoštolů (L 24,4 a 11-12) a konečné rozplynutí veškeré nevěry, když se Pán Ježíš apoštolům zjevil (v.34 a 41) (Pokračování textu…)

 • ProChrist 2006 ( 20. – 27. 03. 2006 )

  2. 2. 2006

  Srdečně vás zveme na ProChrist to je řada programů, které budou pod mottem Pochybnosti a úžas satelitem přenášeny do více než 1300 míst mnoha evropských zemí (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Česká Republika, Slovensko, ) z olympijské haly v Mnichově. Akce se bude konat ve dnech 20. – 27. března 2006. ProChrist se uskuteční již po šesté. A vy můžete být u toho – i u nás v Ostravě v naší modlitebně na ulici 28.října 148. AHOJAHOJ
  Program sestává z hudby, rozhovorů a přednášky faráře Ulricha Parzanyho o tématech života a víry. Akci připravují na lokální i celoevropské úrovni křesťané z různých církví, kteří chtějí společně propagovat víru v Ježíše Krista. Organizátoři ProChrist zvou lidi k víře v Boha. Jde přitom především o otázky týkající se smyslu života, budoucích perspektiv a naděje. Hlavní řečník Parzany je přesvědčen: Ježíš Kristus je skutečností, kterou může každý zakusit!
  Kromě hlavního programu z Mnichova bude na každém z více než 1300 přenosových míst vlastní rámcový program. V ČR se na akci podílí křesťané z těchto církví: Armáda spásy, Bratrská jednota baptistů, Církev bratrská, Českobratrská církev evangelická, Evangelická církev metodistická, Křesťanská společenství, Křesťanské sbory, Slezská církev evangelická a.v., Slovo života. Přípravy běží již teď na plné obrátky.
  20. – 27. 3. 2006 ProChrist budete u toho?

 • PROČ ???

  2. 2. 2006

  Matouš 2,1-6: “Když se narodil Ježíš v Judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se:
  “Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.” Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém; svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli: “V judském Betlémě; neboť tak je psáno u proroka: A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele.”

  Do mozaiky vánočních událostí bezesporu patří zpráva o mudrcích od východu. Tito moudří mužové nám mohou být v mnohém vzorem. Dnes bych se spolu s vámi zamyslel nad jednou základní skutečností našeho lidského života, která nás provází od útlého dětství až do konce života. Jsou to naše otázky vlastně – umění upřímně se ptát… . … hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se Ptali se, kde je ten právě narozený král Židů.
  V období zvídavosti prochází malé dítě etapou, kdy neustále klade otázky. Proč? Proč? (Pokračování textu…)

 • Bůh dává podmínky k úrodě i k duchovnímu rozvlažení

  4. 10. 2005

  Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm, rozdáváš jim a oni si berou, otevřeš ruku a příhodně se sytí. Skryješ tvář a propadají děsu, odejmeš jim dech a hynou, v prach se navracejí. (Ž 145,15 a 104,28-29)

  Dnešní neděle, či shromáždění Díkůvzdání je dobrou příležitostí k tomu, abychom si připomněli, že náš nebeský Otec, svatý Bůh dává a chce dát nám lidem to nejlepší. Svědčí o tom už postavení prvních lidí v ráji. Jenže lidé selhali a dopustili se hříchu neposlušnosti vůči Pánu Bohu. Přestože se to neobešlo bez trestu, Bůh hledal znovu cestu k srdci člověka. (Pokračování textu…)