Zprávy a pozvánky

 • Puťák Lúčanská Fatra 2008

  15. 8. 2008

  Ve čtvrtek 10. 7. se na Svinovském nádraží v 7:35 sešlo šest nadšenců, kteří se rozhodli strávit následující dny vyčerpávajícím putováním po Slovenské Fatře se vším potřebným v krosně na zádech. S menšími problémy jsme se všichni nasoukali do jednoho kupé a vyrazili za dobrodružstvím J. Vlak jsme v Žilině vyměnili za autobus a ten nás dovezl až do Fačkovského sedla (802 m.n.m.), kde jsme nasadili na záda krosny a vyrazili do výšin. (Pokračování textu…)

 • Fotografie z Konference Církve bratrské 2008

  15. 6. 2008

  V termínu 23. – 24. 05. 2008 proběhla Konference Církve bratrské v Ostravě.

  Celkem bylo přítomno 199 účastníků z toho 175 delegátů.

  Na konferenci 24.5.2008 byli v předstihové volbě pro nové volební období od roku 2010 zvoleni – za předsedu Ing. Daniel Fajfr, M.Th.a za tajemníka Mgr. Petr Grulich.

 • Slavnostní shromáždění s ordinací nových kazatelů

  21. 5. 2008

  Srdečně zveme na slavnostní shromáždění s ordinací nových kazatelů a slavením Svaté večeře Páně v pátek 23. 05. od 19:00.
  Shromáždění povede br. kazatel Pavel Černý.

  Slavnostní shromáždění je pořádáno při Konferenci Církve bratrské v Ostravě.
  Tato konference proběhne ve dnech 23.-24.5.2008.

 • Jarní konference pro ženy

  5. 3. 2008

  Neříkejte zrada všemu, čemu říká zrada tento lid, a čeho se bojí, toho vy se nebojte a nestrachujte. Dosvědčujte svatost Hospodina zástupů! Jeho se bojte a strachujte. (Izajáš 8:12-13)

  Milé ženy, dívky, maminky, babičky, sestry všech generací, je před námi
  Jarní konference pro ženy určená všem ženám, které se hlásí k Pánu Ježíši jako svému Spasiteli
  (pořádá CB Ostrava)
  Sobota 12.4.2008 modlitebna Sboru Církve bratrské v Ostravě, 28.října 148, Ostrava 1.
  Hlavní řečník: Andrea Pitcher, (americká misionářka, žijící 15 let v ČR, psycholožka , manželka kazatele, matka 4 dětí)
  Víra pro každodenní život Nepříjemné výzvy
  a taky:
  chvály a uctívání
  sdílení a přátelství
  společenství u stolu
  Semináře: Ženské hříchy Jak se zbavit soudů Jak umožnit (či znemožnit) muži být hlavou ženy Duchovní mateřství Jak vést své děti k Bohu

  Jarní konference pro ženy
  Datum: 12.4.2008, Sobota
  Místo konání: modlitebna Sboru Církve bratrské v Ostrave, 28.ríjna 148, Ostrava 1
  Cena: s obedem 100,- Kc
  bez obeda 30,- Kc
  (prihlášení po 25.3. zaplatí 130,- Kc s obedem bez obeda 50,- Kc)
  Program:
  800 – 900 Registrace
  900 – 930 Úvod a chvály (spolecne)
  930 – 1030 I.blok vyucování:
  Andrea Pitcher: Víra pro každodenní život . (anglicky s tlumocením)
  1030 – 1100 Prestávka, malé obcerstvení
  1100 – 1200 II. blok vyucování:
  Andrea Pitcher: Nepríjemné výzvy (odsuzování, srovnávání, … ) . (angl. s tlumocením)
  1200 – 1315 Prestávka na obed, sdílení
  1315 – 1345 Chvály, rozdelení na semináre
  1345 – 1515

  Semináre:
  Ženské hríchy
  Jak se zbavit soudu
  Jak umožnit (ci znemožnit) muži být hlavou ženy
  Duchovní materství
  Jak vést své deti k Bohu
  1515 – 1600 Prostor pro sdílení, záver.
  Upozornení pro maminky: Do hlavního sálu je možné vzít i kocárek, je u nej i venkovní terasa se
  vstupem ze sálu. Pro omezený pocet predškolních detí bude zajišteno hlídání v besídkové klubovne.
  Prodej literatury: Behem konference bude zajišten prodej krestanské literatury a materiálu Detské misie.
  Zpusob prihlášení:
  Poštou: odesláním níže vytištené pozvánky na adresu:
  Anna Drahokoupilová, Sbor Církve bratrské, tr. 28. ríjna 148, 702 00, Ostrava 1
  E-mailem: jména, sbor a kontaktní údaje pošlete na: anna@ostrava.cb.cz
  Další dotazy a informace: Dáša Manásková 737 441 903
  Placení až na míste, spoléháme na závaznost vašich prihlášek
  Termín prihlášení: do 25.3.2008 za nižší poplatek po 25.3.2008 s príplatkem

 • Tábor ARCHY 2008

  23. 2. 2008

  V termínu 09. – 23. 08. 2008 vyrážíme společně s našimi dorostenci na tradiční 14-denní tábor. Těšíme se na všechny známé i nové táborníky ve věku od 10-15 let.

  Předběžnou přihlášku můžete odevzdat osobně na schůzce oddílu, které se konají každý pátek od 15 do 17 hodin v modlitebně Církve bratrské, tř. 28. října 148, Ostrava, nebo zaslat na adresu: Oddíl ARCHA, tř. 28. října 148, 702 00 Moravská Ostrava

  Více informací získáte na schůzce Archy nebo na telefonu na předběžné přihlášce, případně na www.cb.cz/ostrava/archa. AHOJAHOJ Milý dorostenče,
  chceš i letos s námi zažít spoustu legrace, dobrodružství, her, zpívání u táboráků a nočních hlídek? Jsi ochoten spát 14 dní ve stanu, jíst pod širým nebem jen lžící z ešusu a umývat se v potoce?
  Pak neváhej ani chvilku a přihlas se na tábor Archy! Tví staří i noví kamarádi tě moc rádi uvidí.

  TERMÍN TÁBORA: 9. 8. – 23. 8. 2008
  CENA TÁBORA: 1800,-Kč (pro členy Dorostové unie, kteří odevzdají přihlášku do 30.4.2008),
  2200,-Kč (pro členy Dorostové unie, kteří odevzdají přihlášku po 30.4.2008),
  2100,-Kč (pro nečleny, kteří odevzdají přihlášku do 30.4.2008),
  2500,-Kč (pro nečleny, kteří odevzdají přihlášku po 30.4.2008).

  Podrobné informace obdržíte v průběhu května po odevzdání přihlášky. Informovat se můžete také na tel. čísle 724 252 465 – Jiří Fojtík (hlavní vedoucí).
  Přihlášku můžete odevzdat osobně na schůzce oddílu, které se konají každý pátek od 15 do 17 hodin v modlitebně Církve bratrské, tř. 28. října 148, Ostrava, nebo zaslat na adresu:
  Oddíl ARCHA, tř. 28. října 148, 702 00 Moravská Ostrava

 • Křesťan ve sféře podnikání

  4. 2. 2008

  Tématem únorového čísla Brány je Křesťan ve sféře podnikání. Najdete zde rozhovor s jedním z nejznámějších křesťanských podnikatelů Radimem Passerem, můžete sledovat podnikatelské aktivity krále Šalomouna, seznámit se s názory teologa na etiku podnikání atd.

  Můžete si přečíst Svědectví o návratu do života mladé ženy, která přes těžké onemocnění statečně dál hledá Boží vůli, také se můžete prostřednictvím prázdninového cestopisu podívat na Ukrajinu, dovědět se, co je nového u nás i ve světě. V rubrice K diskusi se dočtete, co si myslí o zdražování žena na mateřské dovolené, důchodce a profesionální ekonomka. Pokud vás zaujal seriál o penězích novozákonní doby, seznámíte se tentokrát s denárem.
  Toto a další články najdete v únorovém vydání Brány. V březnu vás čeká téma Křest .

 • TRADIČNÍ ADVENTNÍ VEČERY

  5. 12. 2007

  Srdečně Vás zveme na “TRADIČNÍ ADVENTNÍ VEČERY” – vždy od 17 hodin v Církvi bratrské v Ostravě na ulici 28. října č. 148
  1. adventní večer – zpěváci a bratr kazatel Tadeáš Firla z Českého Těšína
  2. adventní večer – učitelé jazykové školy Fishnet
  3. adventní večer – zpěváci WORSHIP
  4. adventní večer – zpěváci sboru Církve bratrské v Ostravě

 • Studna aneb pouť jak být dobrý vedoucí mládeže

  28. 10. 2007

  I. část

  26.10.2007

  Musíme děkovat Pánu Bohu, že nás sem poslal s Michaelem. V naší pouti nás podpořil i náš sbor, jak finanční podporou tak i modlitbami.
  Dnes 26.10. jsme se společně s Michaelem vydali vstříc novému dobrodružství jak se stát lepšími pracovníky s dalšími 44 lidmi z jiných koutů naší země. Cesta byla dobrá a nijak komplikovaná. 4x jsme museli přestupovat než jsme se dostali do Litomyšle. Na společné setkání v blízkosti zámku jsme dorazili za tmy. Hned po registraci a ubytování na skvělém pokoji (sami zde můžete posoudit) jsme šli na první program.

 • Modlitby 24/7 – Ostrava 24 hodin denně, sedm dní v týdnu 4. 11. listopadu 2007 (od neděle do neděle), začínáme i končíme v 18.00 hodin

  25. 10. 2007

  Jedná se o nepřetržitý modlitební řetěz tvořený lidmi či skupinami, kteří se budou střídat v modlitební místnosti po jedné nebo více hodinových ,,hlídkách . http://www.modlitby24-7.cz/Proč?Modlitba je přirozenou součástí duchovního života každého křesťana. Proč se tedy modlit v jedné konkrétní místnosti a ne každý u sebe doma? Snadno se může stát, že člověk zaspí, nemůže se soustředit, má nenadálé povinnosti Ten, kdo přijde do modlitební místnosti, má určitý vyhrazený čas na to být s Ježíšem. Může zapomenout na práci, na denní povinnosti. Prostě je to chvíle oddělená jen pro Boha! Je na každém, jakou formou bude s Ním v kontaktu. Třeba písněmi chval, rozjímáním o Boží velikosti nebo přímluvnými modlitbami.V Bibli čteme, jak důležité je neustále se modlit (Lk 18:1-7, 1. Tes 5:17). Skrze blízké intenzivní obecenství s naším Pánem a Spasitelem se budeme proměňovat zevnitř a není možné, aby se tato změna srdce neprojevila i navenek. Také můžeme nově poznávat Boží vlastnosti. Navíc je na tomto místě provoněném modlitbami Božího lidu přítomen Duch Svatý (Sk 2:2).
  Věříme, že Pán Bůh modlitby shodné s jeho vůlí vyslýchá (J 16:24, 1. J 5:14-15). Chceme se u našeho Boha přimlouvat za spoustu věcí, které nám leží na srdci. Za naše přátele a rodinné příslušníky, kteří ještě nepatří Pánu Ježíši, za šíření evangelia v Ostravě a okolí, za nové i stávající služebníky, za církev na Ostravsku Chceme vidět Boží zásahy v dalších oblastech, v jednotlivých věcech, v životech konkrétních lidí.

  Ve sjednocené modlitbě vidíme obrovskou sílu. Sjednoťme se tedy jako křesťané Ostravy v modlitbách! Nezáleží na věku, pohlaví, původu, na církevní denominaci, kterou kdo z nás navštěvuje, ani na tom, jak dlouho jsme věřící. Věříme, že na základě našich společných modliteb bude Bůh jednat. Vždyť velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého (Jk 5:16). AHOJAHOJ Kde?
  V modlitební místnosti v suterénu fary Československé církve evangelické a Slezské církve evangelické a. v. u Červeného kostela v centru Ostravy, Husovo nám. 4, Ostrava 1 (2x foto). Vchod do místnosti je vpravo od rohového schodiště fary SCEAV. Přístup bude během celého týdne zajišťován vrátnou službou z kanceláře fary zvonek u hlavních dveří, popř. telefon 607 522 127.

  Organizace
  Máte-li zájem se zapojit, poznamenejte si do svého diáře čas, který chcete pro tyto modlitby oddělit, ale především se přihlaste přes internet na adrese http://www.modlitby24-7.cz/ostrava nebo na telefonním čísle 607 522 127. Prosím přijďte na svou hodinu nejdříve 5 minut předem.

  Modlitební předměty
  Modlitební předměty, které chcete dát k dispozici i dalším účastníkům modliteb 24/7, je možno předat organizátorům, přinést do modlitební místnosti nebo zaslat krátkou zprávou SMS na níže uvedené telefonní číslo modliteb 24/7. Může se jednat jak o prosby, tak vyjádření vděčnosti Pánu Bohu za to, jak koná své dílo.

  Další informace:
  Modlitby 24-7:

  tel: 607 522 127
  http://www.modlitby24-7.cz/ – na této adrese jsou i zkušenosti z předchozích modliteb 24/7, pořádaných na jiných místech ČR
  e-mail: ostrava(zavináč)modlitby24-7.cz

  Za organizátory:

  Honza Kuklínek
  tel: 605 264 446
  e-mail: honzakuk(zavináč)modlitby24-7.cz

 • Nedělní snídaně

  29. 7. 2007

  Nedělní snídaně

  Každé ráno je to stejné. Probudím se, vylezu z postele, dám si ranní osvěžující sprchu a posilňující snídani. Každý má rád svůj zažitý denní rytmus. Ani o víkendu tomu není jinak, snad jen s tím rozdílem, že většina z nás nemusí do práce či do školy.
  Napadlo Vás ale někdy, že věci, které už děláme, roky pořád stejně se dají udělat jinak? A že to může být dobrodružné? Obohacující? Nebo že drobná změna nás může povzbudit k dalším třeba zásadním změnám v našem životě?

  Více zde AHOJAHOJ

 • Dětský den

  22. 7. 2007

  Dětský den

  Z Boží milosti a díky Mládeži Církve bratrské v Ostravě, tzv.“Velrybě“, se mohlo dne 2. 6. 2007 uskutečnit v Ostravě, v Sadu Milady Horákové, Zábavné odpoledne pro děti ve věku do 15 let. Pro děti bylo připraveno osm stanovišť, na kterých je čekaly nejrůznější úkoly a hry. Začátek byl naplánován na 15.00 hod a s Boží pomocí se podařilo vše zvládnout tak, že se mohlo začít včas.

  Více zde AHOJAHOJ

 • Pozvání …

  5. 5. 2007

  Celosborové nedělní snídaně

  Mládež Církve bratrské v Ostravě
  si Vás tímto dovoluje pozvat
  na

  Snídaně

  Více zde AHOJAHOJ

 • Setkání pracovníků s dětmi, dorostem a mládeží

  13. 3. 2007

  V sobotu 24.2. 2007 (od 9:00 do 15:00) se v našem sboru konalo setkání pracovníků, kteří se věnují dětem, dorostencům a mládežníkům. Kromě vedoucích přímo z ostravského sboru přijeli také tři zástupci ze stanice v Porubě. V sobotu 24.2. 2007 (od 9:00 do 15:00) se v našem sboru konalo setkání pracovníků, kteří se věnují dětem, dorostencům a mládežníkům. Kromě vedoucích přímo z ostravského sboru přijeli také tři zástupci ze stanice v Porubě.
  V příjemném prostředí kavárny jsme měli příležitost se společně sdílet, modlit, zpívat, poobědvat a přijmout velkou inspiraci a povzbuzení z „přednášky“ Romana Neumanna na téma „Jak připravit poutavý program?“. Roman je kazatelem CB (v současné době na sboru v Horní Krupé) a zároveň je vedoucím dětského odboru CB. Jsme velice vděční za to, že si na nás udělal čas. Ve svém programu Roman zdůraznil, že dobrý vedoucí musí být ochoten ponořit se do dvou „světů“ – 1. do světa dětí, pro které program připravuje; 2. do světa Bible. Jsme totiž těmi, kdo mezi dětmi a Biblí staví most. Musíme zápasit o to, aby se Boží slovo stalo pro děti opravdu živým. K tomu je nezbytná velká víra a modlitby.
  Na závěr programu jsme také měli možnost prohlédnout si některé osvědčené materiály (knihy, CD, DVD aj. nápady), které se při přípravách programů dají využít.
  Velký dík patří Jakubovi Mrázkovi, který setkání připravil a také Aleně Blažejové, Oksaně Osejchuk a Libě Bukáčkové za přípravu jídla a jejich práci v kuchyni.
  Alice Prudilová
  V sobotu 24.2. 2007 se v našem sboru uskutečnilo setkání pracovníků besídek, dorostu a mládeže. Bylo to v pořadí 2. setkání tohoto typu, protože dříve jsme se setkávali pouze před vánocemi, abychom se domluvili na programu Dětské vánoční slavnosti. Tentokrát naše setkání proběhlo tak, že na začátek měl pro nás bratr kazatel Jan Drahokoupil připraveno krátké Biblické slovo a hlavní program, s názvem Jak připravit poutavý program pro děti, měl na starost Roman Neumann.
  Bylo příjemné setkat se s ostatními pracovníky a věnovat se chvíli i rozhovorům, ke kterým v neděli nebývá často příležitost. Měli jsme prostor pro to, abychom si vzájemně řekli o potřebách, které ve svých službách máme a o radostech i starostech, které v nich prožíváme. Dověděli jsme se, kteří pracovníci přibyli a nebo naopak, kteří budou muset ze služby odejít (například proto, že sami budou mít přírůstek do rodiny ☺). Byla jsem velmi povzbuzena například tím, že naše ostravská mládež se oproti minulým létům rozrostla nebo změnami, které se dějí v besídkách. Setkání to bylo velice příjemné už proto, že na programu byl i výborný oběd, který nám připravily sestry ze sboru a za který jsem byla moc vděčná. Poděkování patří i Jakubovi Mrázkovi, který zajistil organizaci a Romovi Neumannovi, který nám přivezl spoustu nápadů a tipů, odkud brát inspiraci pro přípravu poutavých programů a podělil se s námi o své zkušenosti. Ale ten největší dík patří Pánu Bohu za to, že máme ve sboru dostatek dětí, dorostenců i mládežníků, kterým můžeme sloužit.
  Jana Fojtíková

 • Večeře Díkuvzdání

  21. 2. 2007

  U Becků v kuchyni

     Den před večeří pro Staršovstvo ve stylu Díkuvzdání jsme se zde sešli abychom připravili část jídel. Pod vedením Věrky Beck, která nás zasvětila do tajů americké kuchyně, jsme zelená jablka krájeli, těsto dokulata váleli, dýňovou nádivku umíchali a brusinky uvařili. Seznámili jsme se … Více zde AHOJAHOJ

 • Pohled k cíli (Epištola Filipským 3,4-14)

  20. 1. 2007

  Poměrně často slyšíme z úst reportérů, kteří komentují nějaký závod, případně od samotných účastníků závodů, že sice nezvítězili, ale hlavním a nejdůležitějším je to, že se běhu, závodu, soutěže zúčastnili. Pro mnohé je účast na mistrovství světa a ještě lépe na Olympijských hrách největším životním snem a přáním. Favorité čekají vítězství, a když se vítězi nestanou, jsou velice zklamáni. Jiní jsou zase skutečně rádi, že se mohli zúčastnit. (Pokračování textu…)