Zprávy a pozvánky

 • Uzdravení syna královského úředníka

  1. 4. 2018

  Ježíš Kristus, Beránek Boží, který přeměňuje vodu na víno, mluví se samařskou ženou a vyhání penězoměnce z chrámu bičem. Dokonce za ním chodí potají představení synagogy.

  Kdo je tento Ježíš a co ode mě chce?

  Žil jeden královský učedník, kterému umíral syn. Moc naděje už mu nezůstávalo. Avšak se k němu dostaly zvěsti o jednom člověku, který má prý velkou moc. Úředníkovi už moc možností, jak svému synovi pomoct nezbývalo a tak se rozhodl tohoto muže navštívit. Cesta z Kafarnaum do Káně mu bez přestávky trvala asi 9 hodin a přibližně 27 km. Dnes si sedneme do auta a tuto vzdálenost ujedeme za chvilku, ale tehdy?

  Byla to víra nebo zoufalství? (Pokračování textu…)

 • Tábor dorostu Archa 2018 – Tajuplný ostrov

  28. 3. 2018

 • Stavíme LEGOTOWER

  28. 3. 2018

 • PROGRAM KLUBU SENIORŮ – DUBEN 2018

  27. 3. 2018

  Středa 04. 04.          Areál VŠB exkurze – Energetické centrum smokemen  

   

  Středa  18. 04.          Na svatbě v Nepálu a na horách v Káthmandu

  Ing. Jarmila Gavlíková 

  Letáček Duben 2018

 • Legoprojekt 2018

  21. 3. 2018

 • Ovce, vlci, hadi a holubice

  20. 3. 2018

  Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. (Matouš 10,16)
  Bratři a sestry, tento výrok Pána Ježíše není určen pouze apoštolům, misionářům, evangelistům a kazatelům, lidem nebo vedoucím  různých křesťanských služeb,  ale každému člověku, který uvěřil v Pána Ježíše Krista a stal se křesťanem. V tom slově se totiž odráží, jaké postoje by měl každý křesťan v životě zachovávat a podle nich jednat. (Pokračování textu…)

 • Svědectví bývalého vězně

  5. 3. 2018

  Byli jsme čtyři  bratři a jedna sestra. Rodiče nás vychovali jako katolíky. Jedenkrát za rok jsme šli do kostela. To bylo ale všechno. Měl jsem krásné dětství, s tátou jsem chodil na fotbal. Hrál jsem závodně i na vojně, do devatenácti let to bylo pro mě úžasné. Potom to začínalo – (Pokračování textu…)

 • Rozloučení se sestrou Martou Strakovou

  28. 2. 2018

 • PROGRAM KLUBU SENIORŮ – BŘEZEN 2018

  27. 2. 2018

  Středa 07. 03.          BARMA cestopis  

  Manželé Valíčkovi

   

  Středa  21. 03.          Martin Luther King

  Prof. Milada Kaďůrková  

  Letáček Březen 2018

 • O deseti družičkách

  15. 2. 2018

  Když jsem se modlil a připravoval k tomuto kázání, a když jsem promýšlel podobenství O deseti pannách a ten verš z knihy Přísloví, musel jsem vážně sám sobě položit otázku: Jsem ten pošetilý, kterému došel olej? Který si nevytvořil zásoby? Jsem ten, který přestal radostně zářit? Anebo jsem svévolník, kterému lampa hasne, nebo dohasíná? A když jsem nad tím tak rozmýšlel a byl k sobě upřímný, zjistil jsem, že jsou okamžiky, kdy prožívám ve svém životě světlo, a pak jsou chvíle, kdy si připadám vyhaslý. Máte to taky tak? (Pokračování textu…)

 • Láska

  1. 2. 2018

  Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, tíhněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. Římanům 12:9-10

  O bratrské lásce, snášenlivosti a svornosti se ve světě mnoho mluví. Často slyšíme mluvit o bratrské a vzájemné lásce i lidi, kteří v Boha nevěří! My víme, že je možná jen tam, kde jsou a společně žijí děti živého Boha – Otce. Věřící lidé patří do velké Boží rodiny. Žijeme v ní z Boží milosti a z Jeho lásky smíme brát lásku ke všem svým bratřím a sestrám. (Pokračování textu…)

 • Povolání a vyvolení

  23. 1. 2018

  Vzal jsem na sebe úkol povědět něco ke sborovému verši na tento rok. Je to desátý verš z přečteného oddílu:

  Proto se, bratří, tím více snažte upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy neklopýtnete. 2P 1, 10

  A jako správný pedagog bych měl povědět, jak toto upevňování dělat.
  Měl bych povědět, co to znamená upevňovat své povolání a vyvolení.

  A musím říct, že je to snadné. – Nemyslím tím, že je snadné to splnit. Ale snadné je, dozvědět se, jak toto upevňování dělat – apoštol to totiž o několik veršů dřív podrobně vypisuje. (Pokračování textu…)

 • Rozličné zkoušky (Slovíčko pro děti)

  15. 1. 2018

  Dobré ráno, děti! Postavte se prosím, budeme trénovat. Zacvičíme si, ano? Přibereme do toho i dospělé. Jste připraveni? Budeme třikrát opakovat jeden biblický verš: Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. (Jk 1,2) Výborně!

  (Pokračování textu…)

 • 07. 01. 2018

  12. 1. 2018

  Zpet do fotogalerie.
 • 22. 12. 2017 – Rozloučení s Františkem Maňáskem

  12. 1. 2018

  Zpet do fotogalerie.