Nedělní bohoslužby leden 2018

Nedělní bohoslužby prosinec 2017

Nedělní bohoslužby listopad 2017

Letní přestávka biblických hodin

Úterní biblické hodiny opět pravidelně začnou v říjnu. První setkání bude 3.10.2017.

Noc kostelů 2017

Při příležitosti Noci kostelů Vás srdečně zveme na koncert gospelového sboru GOSPEL LIMITED, který pod vedením sbormistra Václava Třísky vystupuje  od roku 2007.

Modlitebnu otevřeme v 18:00, samotný koncert začíná v 19:00 a končí kolem 20:00. Následně bude modlitebna uzavřena v 21:00.

Velikonoční svátky v CB Vinohrady

Zelený čtvrtek (13.4.) od 18:00 večerní bohoslužby se slavením svaté večeře Páně.
Velký pátek (14.4) od 18:00 večerní bohoslužby se slavním svaté večeře Páně.
Neděle vzkříšení (16.4.) od 10:00 dopolední bohoslužby se slavním svaté večeře Páně.

Biblická škola v CB Vinohrady

Vede ThDr. Pavel Černý, Th.D.

  1. Tajemství sv. večeře Páně (J 6,56), úterý 28. 3. 2017 v 17:00 a ve 20:00
  2. Křest jako znamení Kristovo (Ř 6,3-4), úterý 11. 4. 2017 v 17:00 a ve 20:00
  3. Duch svatý v životě křesťana (Ez 36,26-27), úterý 9. 5. 2017 v 17:00 a ve 20:00
  4. Ovoce a dary Ducha svatého (Ga 5,22; 1K 12,4-26), úterý 13. 6.

Velikonoční koncert

Srdečně Vás zveme na velikonoční koncert pořádaný Diakonií při sboru Církve bratrské na Vinohradech, který se uskuteční v úterý 4. dubna od 15:00 ve velkém sále sborového domu v ulici Římská 43. Po koncertu bude připraveno drobné pohoštění.
Přihlásit se k odběru CB Vinohrady RSS