Něco málo o některých setkáních

Ve společenství, které tvoříme, se můžete setkat a případně účastnit těchto aktivit:

Klubíčko - klub pro maminky s dětmi. Tatínkové jsou vítáni, ale ještě žádný nedorazil. O všech setkáních a jejich náplni se dočtete přímo zde na webu Klubíčka.

Biblická hodina - společné čtení a hledání odpovědí v bibli na otázky, co nás pálí. Témata, nad kterými chceme přemýšlíme, najdete zde.

B20 - biblická hodina o 20:00. Společně čteme a studujeme text bible. Zabíváme se základními otázkami křesťanství: Kdo je, a je-li vůbec, Bůh, kým je Ježíš, co s církví atd.

Mládež - setkání mladých křesťanů, kde společně nejen čteme bibli, ale sdílíme své zkušenosti s Bohem ve všedních dnech. Společně podnikáme různé akce, od spotřebně zábavních až po oduševnělé. Setkáváme se ve čtvrtek v 17:30, ale dochvilnost není naše silná stránka.

Dorost - klub pro děti školního věku. Přes rok se scházíme každý pátek, v létě společně vyrážíme tábořit do přírody. Zpíváme, hrajeme, ale též si vyprávíme biblické příběhy.

Nedělní bohoslužby - společné nedělní setkání, ve kterém se společně čerpáme sílu, povzbuzení i inspiraci od Boha do všedních dnů.