Náš křesťanský sbor zahrnuje všechny generace od dětí po seniory. Nechodí k nám jenom věřící, ale také lidé, kteří se o víru jen zajímají. Kdokoli je vítán na některém z našich programů. Pravidelné sborové aktivity

Kdo jsme

Jsme křesťanským sborem Církve bratrské vycházejícím z české protenstantské tradice.

Více

Bohoslužby

Pravidelné nedělní bohoslužby s výkladem biblických příběhů jsou jádrem našich setkávání.

Více

Kontakt

Náš sbor se nachází v Praze na Žižkově. Ve čtvrti, která názvy svých ulic dýchá historií.

Více

Aktuality

09Pro2017

Sborová oznámení: 10. – 17. 12. 2017

Ke stažení: ozn-2017-12-10
11Pro2017

Setkání seniorů

Další Setkání seniorů se uskuteční ve čtvrtek 14. 12. 2017 od 14:00. Téma: „Betléme efratský...“, adventní rozjímání nad starozákonními texty (M. Žemlička).

11Pro2017

Dětská vánoční slavnost

Každoroční dětskou vánoční slavnost připravujeme na neděli 17. 12. 2017 v rámci dopolední bohoslužby. Čekají vás dvě vánoční hry a uslyšíte vánoční písně v podání dětí našeho sboru. Těšíme se na vás!

05Pro2017

Smuteční oznámení

V pondělí 4. 12. 2017 odvolal Pán Bůh sestru Jindřišku Mlejnkovou ve věku 97 let. S vděčností za její život se s ní rozloučíme v pondělí 11. 12. 2017 v 15:00 v naší modlitebně (Koněvova 151/24, Praha 3).

30Lis2017

Adventní modlitební výzva

"A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží." (Fp 1,9–11)
Milí přátelé, chtěl bych Vás pozvat, abychom se jako jednotlivci i sbory Církve bratrské spojili v adventu 2017 ke společným modlitbám. Mnozí, kteří se do tohoto řetězce zařadíme, se neznáme, mnohem důležitější ale je, že známe toho, ke komu se chceme modlit, s kým chceme vést rozhovor a v němž můžeme jako církev prožívat dar jednoty.
Více

Další aktuality

Sborové akce

11. Prosinec, 15:00

Smuteční rozloučení

11. Prosinec, 18:00

Setkání mladší mládeže (Basic)

12. Prosinec, 18:30

Setkání starší mládeže (Žižkoff)

13. Prosinec, 14:30

Biblické studium (Střížkov)

13. Prosinec, 18:30

Biblické studium

14. Prosinec, 14:00

Setkání seniorů

14. Prosinec, 17:30

Setkání staršovstva

15. Prosinec, 17:00

Dorostový klub ČIPOS

17. Prosinec, 9:30

Nedělní bohoslužba (Úvaly)

Bohoslužby

Živé vysílání

Poslouchejte živé vysílání bohoslužby každou neděli od 10 hodin.

Nedělní bohoslužba 10. 12. 2017

Záznam nedělní bohoslužby ze dne 10. 12. 2017.
Slouží Bronislav Kaleta.

Nedělní bohoslužba 3. 12. 2017

Záznam nedělní bohoslužby s vánočním programem stacionáře ze dne 3. 12. 2017.
Slouží Andrej Beňa.

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena Sbor Církve bratrské Žižkov