26.11.2017 10.00 Bohoslužba: Disident a král XII
26.11.2017 12.30 Členské shromáždění s volbou staršovstvaOnline přenos bohoslužeb naleznete každou neděli od 10:00 zde

Stránky jsou umístěny na serveru www.cb.cz, který je vystavěn na volně šiřitelném software.