Naše vize

Pro Boží slávu chceme být misijním společenstvím, které odpovídá relevantním způsobem
na životní otázky obyvatel Prahy 9 – Proseka.
Chceme vytvořit příjemné prostředí, kde je každý člověk vítán a přijímán
bez ohledu na jeho původ, vzdělání a rodinné prostředí.
Chceme být přátelským, radostným a biblicky založeným společenstvím.
Věříme, že evangelium je Boží mocí ke spasení každému, kdo věří.

Christian-Life-Coaching2