Církev bratrská v Říčanech

AKTUÁLNÍ OZNÁMENÍ a aktivity sboru CB Říčany

Naše bohoslužby se konají každou neděli v 9:30 v sále klubu U Boudů v Kolovratech, ulice Mírová 66. Odkaz na archiv týdenních zpravodajů.


Program kázání a Večeře Páně na příští měsíc:

12.8. Káže Miroslav Suchý

19.8. Káže Karel Fáber. Slavíme Večeři Páně.

26.8. Káže Karel Fáber.

2.9. Káže Karel Fáber. Slavíme Večeři Páně.


Říčanská kuličková liga
Kuličkové turnaje pro každého bez ohledu na věk nebo zkušenosti. Připravili jsme pro vás sérii turnajů, jejichž výsledky se započítávají do národního žebříčku Českého kuličkového svazu a také do žebříčku Říčanské kuličkové ligy. Kuličky je možné si půjčit. Hrajeme podle oficiálních pravidel ČKS.

Přehled turnajů:
Jarní turnaje byly dohrány. Pokračovat budeme zase po prázdninách.

Všechny turnaje se konají na kuličkovém hřišti v parku Por. Koreše v Olivově ulici. Pro tři nejúspěšnější jsou připraveny drobné ceny. Pořádá Církev bratrská v Říčanech ve spolupráci s Českým kuličkovým svazem www.kulicky.com


Pravidelné aktivity během týdne (v průběhu letních prázdnin v omezeném režimu, informujte se u vedoucích skupinek):

Úterý od 19:30
čtení a diskuze nad Biblí
doutníkový salónek, restaurace U Boudů, Kolovraty, podrobnosti u Karla Fábera

Středa od 19:00
biblická skupinka
místo konání se střídá po domácnostech v Říčanech nebo v okolních obcích, podrobnosti u Karla Fábera

Čtvrtek od 20:00
diskuze, sdílení, výklady, modlidby, dobré jídlo a práce pro všechny mladé duchem
místo konání je většinou ve sborovém domě v Roklanské ulici, informace u Davida Boháče (tel. 774 604 481)

Neděle od 17:00 (vždy 1. a 3. neděli v měsíci)
setkání dorostu (děti od 9 do 15 let) na faře v Roklanské ulici
podrobnosti a program u vedoucího dorostu Honzi Zahradníka (tel. 728 854 173)

Neděle od 17:00 (vždy 2. a 4. neděli v měsíci)
setkání mládeže od 15 let na faře v Roklanské ulici
podrobnosti a program u Karla Fábera

________________________________________________________________________________

Církev za oponou - Všechno, co jste kdy chtěli vědět o církvi, ale báli jste se zeptat
Až budete na dovolená brouzdat po internetu, zkuste tento odkaz…
https://cirkevzaoponou.signaly.cz/
Moderně pojaté, mírně evangelizační videa, která si dávají za cíl oslovit mladší diváky z církevního i mimocírkevního prostředí.


Dětská vánoční slavnost – „PLÍŽIVÉ MOKASÍNY“
Na nedělní bohoslužbu 17. prosince 2017 nacvičily děti pod vedením Hanky Marvánové vánoční indiánskou hru. Pár fotek a krátké video si můžete prohlédnout kliknutím na tento odkaz.


Adventní zastavení na Masarykově nám. v Říčanech
Jsme rádi, jak dobře funguje spolupráce na této akci mezi našim sborem, Cestou integrace a MAS Říčansko. V letošním roce nám velmi pomohlo i křesťanské společenství Vinice dobrou muzikou na pódiu. Sešlo se hodně lidí, kteří byli snad spokojeni a prominuli, že opět došel svařák :-). Děti dlouho po skončení programu na pódiu okupovaly stolky, kde mohly vytvářet rozličné vánoční ozdoby a dekorace. Podívejte se na pěkné fotky městského fotografa pana Rudolfa Flachse kliknutím na odkaz, a pokud jste se letos nezastavili, tak třeba vás to naláká na příští rok.
Další fotky, ale zejména pár videí s písněmi je zde:
Další škola v Africe! Uganda – Rukungiri

alt

Daniel Hejzlar v neděli 10. prosince 2017 velmi poutavě vyprávěl o cestě do Ugandy a přiblížil nám nejen zdejší projekt, ale i přírodu a život místních lidí. Rádi byste podpořili tuto misijní aktivitu? Připojte se ke sbírce na stavbu nové školy. Každá cihla je stejně důležitá, jako je vzácný a důležitý každý člověk v očích Našeho Pána. Podívejte se na přiložený letáček nebo navštivte stránky zahraniční misijní agentury Jděte.

Číslo účtu: 20036-1938904339/0800
Variabilní symbol: 421

První ze sedmi budov byla dokončena v říjnu 2017 a v prosinci byly instalovány okapy na vodu.


aktualizace 12/2017: děkujeme za první paletu cihel: 1000 kusů!

Zpráva z Indie o registraci školy
10.6.2017 Měli jsme zde kontrolu ze školní inspekce. Po inspekci nám sdělili, že naše škola NHMS nesplňuje podmínky k registraci. Zdůvodnili:
1. střecha školy není postavena správně
2. není elektrifikace
3. počítačové vzdělání nelze provádět pomocí laptopů, ale musí to být pevná počítačová místa.
4. chybí hřiště a hrací pomůcky pro malé děti např. houpačky, pískoviště atd.
Po inspekci mě dvakrát volali, abych přijel do Darbhangy na osobní rozhovor. Co ale není možné pro lidi, je možné pro Boha. Díky vašim trvajícím modlitbám za školu, náš rozhovor dopadl úspěšně.
Takže sdělili mi po třetím setkání následující:
1. Jako každá škola musíte přijít dvakrát ročně podat zprávy o situaci školy.
2. Do konce tohoto měsíce vaše škola bude zaregistrována.
3. Pak si budete muset otevřít školní účet, kam vám bude chodit vládní podpora pro chudé děti. Ve vaší škole musí být nejméně 25% chudých dětí, které budou podporovány od vlády Indické.
Souhlasil jsem s návrhem od úřadu a platil jsem poplatky. Oficiální dopis dostanu kolem 25. tohoto měsíce. Děkuji vám všem, kteří se modlíte za školu a za službu a za mou rodinu.
Bůh vám žehnej. S láskou v Kristu. SahniVEŘEJNÁ SBÍRKA – POTRAVINY PRO SÚDÁN
Diakonie Církve bratrské vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc trpícím hladem v Jižním Súdánu. Níže uvádíme část průvodního dopisu od Mgr. Michaely Veselé, ředitelky diakonie.
Milé sestry a bratři,

Diakonie Církve bratrské se společně se Spolkem pro Jižní Súdán a Nadačním fondem Krmte hladové (www.krmtehladove.cz), dohodla na vzájemné spolupráci při zajištění humanitární pomoci do Jižního Súdánu. V rámci veřejné sbírky „Matouš 25“ jsme vytvořili samostatný projekt „Potraviny pro Jižní Súdán“ se samostatným variabilním symbolem 111, který bude 100% určen na nákup potravin (případně léků a zdravotnického materiálu) a jejich distribuci do oblasti Torit v Jižním Súdánu.

Aktuálně je situace v Jižním Súdánu velmi závažná. Po letité a dosud v některých oblastech neukončené válce nastal v zemi hladomor, který postihl především ty, kteří válečný konflikt nevyvolali a ani se ho nechtějí účastnit. Potraviny dosahují závratných cen, na které nemohou prostí lidé dosáhnout. Proto jsme se rozhodli spojit síly a využít již prověřených kontaktů, aby se potraviny dostaly těm, kteří je opravdu potřebují. Již se podařilo do této oblasti vypravit 1 náklaďák se 14 tunami kukuřičné mouky, a také léky. Stejnou cestu budeme využívat i nyní. Na místě jsou spolehliví lidé, kteří zajistí, aby se pomoc neztratila či nebyla zabavena státem. Pro nás evropany je hlad něčím, co jen těžko můžeme posoudit, ale je důležité vědět, že každá i nepatrně malá částka může významně pomoci. Pouhých 300,-Kč postačí, aby 1 člověk získal základní potravu na 1 měsíc. Záleží na každém z nás, zda se rozhodneme takto pomáhat. Budeme rádi za každého ochotného dárce.

Diakonie CB nepoužije ze sbírkového konta „Matouš 25“ ani 1,- na své režijní náklady, ostatně k tomu jsme se zavázali při ohlášení tohoto sbírkového konta. Finanční prostředky, které se vyberou, pošleme na základě darovací smlouvy na konkrétní účel Nadačnímu fondu Krmte hladové (FEED THE HUNGRY). Účelem bude nákup potravin, (případně léků a zdravotnického materiálu) pro oblast Torit v Jižním Súdánu a náklady na vypravení kamionu s humanitární pomocí.


Aktualizace z 12/2017

Jednotlivci i sbory posílají prakticky každý týden více jak několik desítek tisíc na transparentní účet Diakonie Církve bratrské, který byl vytvořený pro projekt „Potraviny pro Jižní Súdán”. Již bylo vybráno 411 tisíc Kč, takže víc něž na 1 kamion potravin. Můžeme začít střádat na další. Teď se projednává bezpečná cesta do Toritu z Ugandy, kamion musí zajistit armáda, jinak by ho nedovezli.

Mgr. Michaela Veselá
ředitelka Diakonie Církve bratrské
Odkaz na sdílený soubor s plánováním služeb je zde.

Odkaz na sborový kalendář je zde.


BOHOSLUŽBY:
KLUB U BOUDŮ
MÍROVÁ 66
KOLOVRATY
NEDĚLE 9:30

SÍDLO:
ROKLANSKÁ 805
251 01 ŘÍČANY