AKTUÁLNÍ OZNÁMENÍ a aktivity sboru CB Říčany

Naše bohoslužby se konají každou neděli v 9:30 v sále klubu U Boudů v Kolovratech, ulice Mírová 66.
Odkaz na archiv zpravodajů.


Program kázání a Večeře Páně na příští měsíc

17.12. Káže Karel Fáber. Dětská slavnost. Sborová kavárna.

24.12. Moderuje Karel Fáber. Rodinná bohoslužba s dětmi a občerstvením.

31.12. Moderuje Karel Fáber. Rodinná bohoslužba s dětmi a občerstvením.


PŘIPRAVUJEME:

Dětská vánoční slavnost – „PLÍŽIVÉ MOKASÍNY“
Na nedělní bohoslužbu 17. prosince 2017 nacvičují děti pod vedením Hanky Marvánové vánoční indiánskou hru. Přijďte je podpořit a odměnit potleskem. Pozvěte své kamarády a známé.


Adventní zastavení na Masarykově nám. v Říčanech
Setkání, které spolupořádáme s MAS Říčany, Cestou integrace a křesťanským společenstvím Vinice, začíná v neděli 17. prosince od 17.00. Sousedské povídání u čaje a svařáku doprovodí z pódia hudební a taneční vystoupení. Děti budou mít možnost ozdobit si a ochutnat perníčky nebo vyrobit vánoční ozdoby. V modlitebním stanu nabídneme zájemcům možnost přímluvné a děkovné modlitby. Věříme, že k modlitbě se přiznává náš Otec v nebesích. Modlitba je Boží pomoc pro všechny, které trápí rozličné zdravotní problémy, opuštěnost, deprese. Je pro všechny, kteří si nesou zranění z minulosti, hledají duchovní útěchu a odpuštění. V modlitbě také děkujeme Bohu za vše dobré, čím nás obdarovává.
(Pokud byste rádi pomohli s přípravou občerstvení nebo nabízíte jinou pomoc, tak prosím kontaktujte Petra Strnada - tel. 774737310.)


LEGOPROJEKT 2018 - více informací zde.

alt


Další škola v Africe!  Uganda – Rukungiri
Daniel Hejzlar v neděli 10. prosince 2017 velmi poutavě vyprávěl o cestě do Ugandy a přiblížil nám nejen zdejší projekt, ale i přírodu a život místních lidí. Rádi byste podpořili tuto misijní aktivitu? Připojte se ke sbírce na stavbu nové školy. Každá cihla je stejně důležitá, jako je vzácný a důležitý každý člověk v očích Našeho Pána. Podívejte se na přiložený letáček nebo navštivte stránky zahraniční misijní agentury Jděte.

alt


Zpráva z Indie o registraci školy
10.6.2017 Měli jsme zde kontrolu ze školní inspekce. Po inspekci nám sdělili, že naše škola NHMS nesplňuje podmínky k registraci. Zdůvodnili:
1. střecha školy není postavena správně
2. není elektrifikace
3. počítačové vzdělání nelze provádět pomocí laptopů, ale musí to být pevná počítačová místa.
4. chybí hřiště a hrací pomůcky pro malé děti např. houpačky, pískoviště atd.
Po inspekci mě dvakrát volali, abych přijel do Darbhangy na osobní rozhovor. Co ale není možné pro lidi, je možné pro Boha. Díky vašim trvajícím modlitbám za školu, náš rozhovor dopadl úspěšně.
Takže sdělili mi po třetím setkání následující:
1. Jako každá škola musíte přijít dvakrát ročně podat zprávy o situaci školy.
2. Do konce tohoto měsíce vaše škola bude zaregistrována.
3. Pak si budete muset otevřít školní účet, kam vám bude chodit vládní podpora pro chudé děti. Ve vaší škole musí být nejméně 25% chudých dětí, které budou podporovány od vlády Indické.
Souhlasil jsem s návrhem od úřadu a platil jsem poplatky. Oficiální dopis dostanu kolem 25. tohoto měsíce. Děkuji vám všem, kteří se modlíte za školu a za službu a za mou rodinu.
Bůh vám žehnej. S láskou v Kristu. SahniPravidelné aktivity během týdne:

Úterý od 19:30

  • čtení a diskuze nad Biblí
  • doutníkový salónek, restaurace U Boudů, Kolovraty, podrobnosti u Karla Fábera

Středa od 19:00

  • biblická skupinka
  • místo konání se střídá po domácnostech v Říčanech nebo v okolních obcích, podrobnosti u Karla Fábera

Čtvrtek od 20:00

  • diskuze, sdílení, výklady, modlidby, dobré jídlo a práce pro všechny mladé duchem
  • místo konání je většinou ve sborovém domě v Roklanské ulici, informace o skupince u Davida Boháče (tel. 774 604 481)

Neděle od 17:00 (vždy 1. a 3. neděli v měsíci)

  • setkání dorostu (děti od 9 do 15 let) na faře v Roklanské ulici
  • podrobnosti a program u vedoucíh dorostu (Honza Zahradník 728 854 173)

Neděle od 17:00 (vždy 2. a 4. neděli v měsíci)

  • setkání mládeže od 15 let na faře v Roklanské ulici
  • podrobnosti a program u Karla Fábera.


________________________________________________________________________________


ŘÍČANSKÁ KULIČKOVÁ LIGA
Podzimní turnaje byly všechny úspěšně dohrány. Pokračujeme na jaře 2018. Těšíme se na všechny hráče. Na webu Českého kuličkového svazu www.kulicky.com můžete vyhledat výsledky našich letošních turnajů i body získané do žebříčku jednotlivými hráči.VEŘEJNÁ SBÍRKA – POTRAVINY PRO SÚDÁN
Diakonie Církve bratrské vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc trpícím hladem v Jižním Súdánu. Níže uvádíme část průvodního dopisu od Mgr. Michaely Veselé, ředitelky diakonie.
Milé sestry a bratři,

Diakonie Církve bratrské se společně se Spolkem pro Jižní Súdán a Nadačním fondem Krmte hladové (www.krmtehladove.cz), dohodla na vzájemné spolupráci při zajištění humanitární pomoci do Jižního Súdánu. V rámci veřejné sbírky „Matouš 25“ jsme vytvořili samostatný projekt „Potraviny pro Jižní Súdán“ se samostatným variabilním symbolem 111, který bude 100% určen na nákup potravin (případně léků a zdravotnického materiálu) a jejich distribuci do oblasti Torit v Jižním Súdánu.

Aktuálně je situace v Jižním Súdánu velmi závažná. Po letité a dosud v některých oblastech neukončené válce nastal v zemi hladomor, který postihl především ty, kteří válečný konflikt nevyvolali a ani se ho nechtějí účastnit. Potraviny dosahují závratných cen, na které nemohou prostí lidé dosáhnout. Proto jsme se rozhodli spojit síly a využít již prověřených kontaktů, aby se potraviny dostaly těm, kteří je opravdu potřebují. Již se podařilo do této oblasti vypravit 1 náklaďák se 14 tunami kukuřičné mouky, a také léky. Stejnou cestu budeme využívat i nyní. Na místě jsou spolehliví lidé, kteří zajistí, aby se pomoc neztratila či nebyla zabavena státem. Pro nás evropany je hlad něčím, co jen těžko můžeme posoudit, ale je důležité vědět, že každá i nepatrně malá částka může významně pomoci. Pouhých 300,-Kč postačí, aby 1 člověk získal základní potravu na 1 měsíc. Záleží na každém z nás, zda se rozhodneme takto pomáhat. Budeme rádi za každého ochotného dárce.

Diakonie CB nepoužije ze sbírkového konta „Matouš 25“ ani 1,- na své režijní náklady, ostatně k tomu jsme se zavázali při ohlášení tohoto sbírkového konta. Finanční prostředky, které se vyberou, pošleme na základě darovací smlouvy na konkrétní účel Nadačnímu fondu Krmte hladové (FEED THE HUNGRY). Účelem bude nákup potravin, (případně léků a zdravotnického materiálu) pro oblast Torit v Jižním Súdánu a náklady na vypravení kamionu s humanitární pomocí.

Odkaz na sdílený soubor s plánováním služeb je zde.

Odkaz na sborový kalendář je zde.


BOHOSLUŽBY:
KLUB U BOUDŮ
MÍROVÁ 66
KOLOVRATY
NEDĚLE 9:30

SÍDLO:
ROKLANSKÁ 805
251 01 ŘÍČANY