Naše společenství je dlouhodobě zapojené v projektu Nadace Mezinárodní potřeby „Adopce na dálku“. Díky této podpoře mají podporované děti výhled na lepší budoucnost a hlavně zlepšení kvality jejich života. Podpora umožňuje dětem z chudých zemí poznat školu „zevnitř“. Pro nás je studium v základní míře samozřejmostí, ale děti z chudých zemí by se bez podpory zvenčí nemohli do studia zapojit a byly by odsouzeny k životu v bídě.

Dálková adopce PLUS® zajistí dítěti:

  • vzdělání (školné, knihy, pomůcky do školy, povinnou uniformu, další poplatky)

  • podle situace v konkrétní oblasti: doučování zdarma, přístup k počítači, možnost přístupu na internet, boty, deštník, potraviny pro rodinu, denní jídlo, lékařskou péči, seznámení s křesťanskými hodnotami.

Přesný obsah péče v konkrétní zemi neurčujeme z ČR, ale stanovují ho místní pracovníci z podporované země. Ti umějí nejlépe zhodnotit potřeby dětí a komunity a přizpůsobit tomu programy pomoci. V některých zemích naši partneři v organizaci International Needs provozují vlastní školy, v jiných se naopak slouží dětem, které navštěvují různé školy, ať státní či soukromé.

Níže najdete profily dětí podporovaných naším společenstvím a informace jak je možné se také zapojit. Všem dárcům srdečně děkujeme.

 

 

Ruth Manerabona, narozena 13. září 1997, Uganda

Ruth navštěvuje střední školu. Baví ji zpívat, hrát stolní hry a také ji zajímají čísla. Trochu bojuje s literaturou a angličtinou, ale snaží se pilně studovat. Doma pomáhá, jak je potřeba se zametáním, nošením vody, pěstováním fazolí, brambor, kukuřice a staráním se o kozy a slepice. Ruth pochází z početné katolické rodiny. Má 4 bratry a 2 sestry. Rodiče žijí odděleně a děti žijí společně s matkou. Otec nemá práci a matka obstarává obživu jako venkovská rolnice. Rodina má velmi nízké příjmy. Podpora Ruth umožňuje vzdělávání, rozvoj a zaopatření praktické lékařské a potravinové péče.

 

 

 

 

V Ugandě žije asi třetina lidí pod hranicí chudoby. Podle odhadů zde žijí nejméně 2 miliony sirotků – nejčastější příčinou smrti jejich rodičů je AIDS. Sirotků se sice někdo z příbuzenstva, vesnice nebo církve ujme, ale na vzdělání nemají prostředky. Podpora je jedinou možností, jak změnit jejich život. Jídlo, které tyto děti dostávají ve škole, je pro většinu z nich jediným pořádným jídlem za den, které mají.

 

Masten Usuf Khadka, narozen 9. března 1999, Nepál

Masten Usuf má starší sestru. Jeho rodiče jsou vedoucími v církvi, jejich příjem na vzdělání dítěte nestačí. Bydlí v domku z betonu ve městě Kakarvitta na východě Nepálu, škola je nedaleko od bydliště. Jeho oblíbené předměty jsou matematika, přírodní i sociální vědy a nepálština. Rád hraje fotbal.


Základní škola v Nepálu trvá 10 let a nadané děti mohou pokračovat na dvouleté střední škole.

 

 

 

Nepál patří mezi 40 nejchudších zemí světa. Více jak 2/3 Nepálců se musí spokojit s příjmy ve výši 1 dolaru denně. Dětem hrozí negramotnost – negramotní jsou většinou i jejich rodiče – ale tato cenná pomoc dárců jim dává šanci stát se vzdělanými lidmi a uniknout tak bídě, která je obklopuje. Děti jsou k dálkové adopci vybírané bez rozdílu vyznání.

 

Způsob finanční podpory:

Účet u FIO Banky s číslem 2500266947/2010.

Fond diakonie:  variabilní symbol: 1003   Specifický symbol: datum narození ve formátu DDMMRR.  Příspěvky je třeba nahlásit Lence Vávrové, která pomoc dětem koordinuje ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ), doklad pro daně vydáváme na konci roku.