PDF Tisk

Kurzy Alfa v Říčanech

Kurz Alfa tvoří série promluv na klíčová témata, související s křesťanskou vírou. Kurzy probíhají nejen v naší církvi, ale i v mnoha dalších křesťanských církvích po celém světě. Prozkoumejte Alfu podrobněji na tomto webu nebo shlédněte "zvací" video.
Alfa nabízí příležitost prozkoumat smysl života. Pokud hledáte odpovědi na životní otázky, je pro Vás Alfa to pravé místo. V příjemném civilním prostředí můžete prozkoumat křesťanskou víru. Není to náročné, je to přátelské a zábavné. Každé setkání začíná společným jídlem, které dává účastníkům kurzu příležitost se vzájemně seznámit. Následuje promluva na připravené téma, na kterou navazuje diskuse ve skupinkách. Při diskusi se můžete zeptat na cokoliv, žádná otázka není ani nemístná ani nevhodná. O Alfu je velký zájem. Přes 23 milionů lidí ve 169 zemích světa, kteří kurzy Alfa za posledních 20 let absolvovali, ať už v restauracích, církvích, obývacích pokojích nebo věznicích, se shodují v tom, že jde o zkušenost, která stojí za to. Zveme Vás, abyste se k nám na těchto zajímavých kurzech připojili. Jsou zdarma. Doporučujeme přijít na první setkání a pak se rozhodnout, zda se zúčastníte i dalších lekcí.

Témata, která na kurzu budeme probírat:

1. Jde v životě ještě o víc?
2. Kdo je Ježíš?
3. Proč Ježíš zemřel?
4. Jak získat víru?
5. Proč a jak se modlit?
6. Proč a jak bych měl číst Bibli?
7. Jak nás Bůh vede?
8. Kdo je to Duch svatý?
9. Jak odolat zlému?
10. Proč a jak mluvit o víře s druhými?
11. Uzdravuje Bůh i dnes?
12. A co církev?
13. Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe?


Každé setkání má tři základní části:
Jídlo
Ať už se jedná o skupinu přátel kolem kuchyňského stolu, nebo něco jednoduchého ke kávě a zákusku, jídlo lidi spojuje. Platí to i o Alfě. Setkání začíná drobným občerstvením s kávou a čajem, protože společné jídlo vytváří skvělou příležitost k seznámení a navázání přátelství.
Promluva
Promluvy jsou připraveny tak, aby zaujaly a inspirovaly k rozhovoru. Zpravidla trvají do 30 minut a pouštíme je z videa. Otevírají důležité otázky ohledně víry, vykládají základy křesťanství.
Diskuse
To je asi nejdůležitější součást každé Alfy: příležitost podělit se o úvahy a myšlenky k tématu a jednoduše si o tom promluvit v diskusní skupince. Nemusíte říkat nic a není nic, co byste říct nemohli (vážně). Je to příležitost poslechnout si reakce ostatních a upřímně sdílet svůj vlastní pohled na věc v přátelském a otevřeném prostředí.