Domů

 

Nejnovější

Kurz katechetiky: Co a jak vyučovat?

Ve dnech 12. - 13. října 2017 se v Litomyšli uskuteční seminář určený kazatelům, ale také učitelům dospělých, vedoucím mládeže či dorostu. Bude se věnovat palčivým otázkám biblického vyučování: Jakou látku nám zadává Bible? Jaké problémy, výzvy a možnosti před nás staví naše doba? Co máme vyučovat? A jak to máme dělat? Do teorie a praxe biblického vzdělávání nás uvede farář Bernhard Rothen (CH), který u nás již dvakrát vyučoval. Kurz bude simultánně překládán z němčiny. Součástí kurzu bude workshop věnovaný zkušenostem českých lektorů. Detaily a přihlášky najdete na stránkách ETS. Program najdete TADY.

Problematika křtu v Církvi bratrské

V nabídce Studjní materiály najdete starší ale stále aktuální článek P. Černého k problematice křtu v Církvi bratrské. Osvětluje se v něm přístup naší církve ke křtu dětí i dospělých včetně stručného historického vývoje stanoviska naší církve k problematice křtu.

 

     Vítáme Vás na stránkách Vzdělávacího odboru při Radě Církve bratrské. Najdete tu materiály spojené s jeho činností, ale i záznamy pastorálních konferencí a zajímavé ordinační práce. Skrze "Rychlý výběr" vstoupíte do jednotlivých sekcí, ze kterých je možné stahovat dokumenty. Ke vstupu do sekcí je možné využít i menu "Přehledná nabídka", které nabízí náhled na uspořádání všech na webu umístěných souborů.