Domů

 

Odbor pro vzdělávání zpracoval a na tomto přímém ODKAZU nabízí stanovisko k učení o generačním prokletí. Text trvale najdete v rubrice "Vyjádření odboru a RCB" ve složce "Věrouka církve".

Do rubriky "Další příspěvky" byly přidány práce Karla Taschnera, které mohou být pomocí těm, kdo slouží Boží slovem, ale i těm, kdo se hlouběji zajímají o porozumnění Písmu. Jde o výklady celých biblických knih a některá témata z praktické i systematické teologie.

Na TOMTO odkazu najdete zvukové záznamy i doprovodné presentace z pastorálky na téma "Manželství a rodina"  v Seči 16.-18.9.2019. Na TOMTO odkazu se dostanete přímo na zvukové záznamy. Všechny materiály  ze Seče ale i předchozích pastorálek jsou trvale přístupné pomocí "Přehledné nabídky" i dlaždic "Rychlého výběru" ve složce "Pastorálky" nebo "Pastorální konference".

Vyjádření Odboru pro vzdělávání při RCB ke hnutí Šinčchodži, které nověji působí v naší zemi, najdete přímo na TOMTO ODKAZU nebo v položce nabídky "Vyjádření odboru" a RCB" ve složce "Věrouka církve".

   V nabídce vlevo se objevila nová položka "Další příspěvky", která má sloužit jako fórum názorů, které buďto neprošly redakční úpravou, nebo nejsou oficiálním stanoviskem ani Oboru pro vzdělávání ani Rady Církve bratrské. Přesto by mělo jít o důležité podněty k zamyšlení. Zároveň jde o prostor k vyjádření různých teologických názorových proudů v naší církvi.