Diakonie Církve bratrské

Setkání „pobytářů“

V sobotu 8. dubna 2017 jsme se sešli v budově Prague Tyrannus Hall ve Chvalech a připomněli si letní pobyty rodin s dětmi na Valašsku, Rybništi, Olešníku, Bedřichově a na dalších místech. Velmi mne potěšilo, že jsme se navzájem poznali, i když nás od některých setkání dělilo mnoho let. U kávy, zákusků a chlebíčků jsme zavzpomínali na začátky těchto pobytů – tedy na 80. léta již minulého století, což zní opravdu neuvěřitelně, že čas tak rychle běží… Pokud to bude jen trochu možné tak se (třeba v r. 2018) sejdeme zas – dá-li Pán Bůh. (Zaznamenala Galina Hofmanová)

Komentáře nejsou povoleny.