Diakonie Církve bratrské

Senioři s Diakonií CB na Cresu

Přidáváme další vzpomínku na červnový zájezd na chorvatský ostrov Cres…

+

Bylo příjemné ukrýt se dopoledne po příjezdu do Chorvatska před pálivým slunkem středomoří do vod chladivého zálivu Kvarneru nebo do stinných uliček prastarého městečka plného mramorových schodišť a benátských loubí či prostorů kolem klášterů a jejich voňavých zahrad. Navečer každého dne jsme spěchali k setkání na vyhřáté schodiště strážné věže nad městečkem Cres a naslouchali zasvěcenému historickému vzpomínání našeho bratra kazatele Hofmana na méně známé svědky reformované víry v Čechách. Vybral Petra Chelčického, Jana Amose Komenského, Jana Milíče z Kroměříže a v návaznosti na něj Přemysla Pittera, zakladatele Milíčova domu v Praze. Vyslechli jsme svědectví Evy Hájkové o nynější službě tohoto domu pro veřejnost.

+

Početní účastníci letošního, již třetího pobytu seniorů CB a jejich přátel přijeli, aby oživili svá letitá přátelství, prohloubili své poznání krás ostrova, a hlavně prožili dotyky Boží lásky ve společenství víry. Tento dotyk jsme vnímali především při společných a hojně navštěvovaných ranních modlitebných ztišeních a při zpěvu duchovních písniček. Bylo to opět v podloubí nevyužívané kaple na břehu zátoky, na dohled od penzionu, při pobřežní cestě do městečka.

+

Letošní nabídka pobytu a výletů od CK NYKAR se od minulých příliš nelišila. Čisté pláže a koupání v teplém moři mnozí z nás ve svých blíže spřátelených skupinách či soukromě hojně využívali. Stejně tak jsme s nadšením využívali nabídek rozmanitého stravování a připravených nápojů, které byly zahrnuty v ceně pobytu. Rádi jsme se také setkali s těmi, kteří se starali i letos o naše pohodlí a trpělivě odpovídali na naše opakující se dotazy.

+

Někteří využili mimořádné možnosti navštívit velké přímořské město Rijeka (173.000 obyvatel), jak jsme plánovali již při minulých pobytech. Na tento celodenní výlet v horkém počasí určitě nezapomeneme. Nic netušící seniory dovedl náš zvolený průvodce Ruda Průša, po přistání katamaránu k úpatí kopce, na kterém zářil krásný renovovaný středověký Trsatský hrad ze 13. století. Prostě nádhera, nebýt před námi podezřele strmé, dlouhé, kamenné schodiště, které k němu vedlo. Tak podobně, jako když jsme se narodili do světa lidí a pak šli svými životy po jeho „schodištích“ vzhůru, netuše, jak to bude náročné a dobrodružné, když si za průvodce vybereme našeho Spasitele. Tak podobně jsme vykročili k hradnímu návrší nad městem. Čekal nás tam vedle hradu také poutní kostel Panny Marie Loretánské z 15. století s moderní sochou modlícího se papeže Jana Pavla II. v parku před ním. Všichni jsme po nekončících schodech (celkem jich prý bylo asi 600) došli nahoru a z hradu pohlédli nazpět na město, na jeho dopravní labyrint, tunely, mosty obcházející město a moře. Kéž by tomu bylo i na našich cestách životem a mohli zpětně zahlédnout dokonalou krásu milosti Boží, která nás provázela a doprovází.

+

Když jsme po prohlídce návrší hradu a odpočinku v jeho malé zahradě nastoupili cestu po schodech dolů, jen někteří raději využili místního autobusu pro zpáteční cestu do svátečně hlučícího velkoměsta, s jeho katedrálami, kostely, architekturou města a mořským přístavem. Tak jsme prožili dobrodružství cestovatelů, které skončilo šťastným posezením v kavárně na rozsáhlém korzu města a ve vzájemném sdílení hrdého pocitu, že jsme překonali své osobní fyzické i psychické možnosti.

+

Náš letošní pobyt v Chorvatsku byl časově zasazen do týdne se státním svátkem ke svěcení Božího těla, který v naší domovině a v reformačním prostředí neznáme. Někteří z nás zhlédli barevné a slavnostně nastrojené poutní průvody věřících katolíků a místních obyvatel ve městech Cres a Rijeka. Mířily s monstrancemi k oltářům, když po dopolední mši v kostelech procházeli městy, aby dokumentovali a utvrdili svou víru v oběť a smrt Ježíše Krista, Spasitele světa za naše spasení.

+

Ani jsme se nenadáli, a přiblížil se poslední den nejteplejšího a nejslunečnějšího pobytu na tomto ostrově, jaký jsme doposud společně, již po třetí, prožili. Mnozí se rozeběhli rozloučit s okolní přírodou, mořem a městem. Společně, ve své velké většině, jsme vyjádřili touhu setkat se v tomto milém prostředí i v příštím roce, vděčni za spolehlivé organizátory pobytového zájezdu, kterými byla Diakonie CB Praha a naši milí přátelé Jiří a Galina Hofmanovi z Náchodu. Stará i novější přátelství nás provázela na cestě do Čech, Moravy i Ameriky, kde chceme i nadále naplňovat smysl Bohem darovaných osobních životů v našich rodinách, sborech a bydlištích, pokud nám to náš Pán dopřeje.

(Stanislav Bischof, CB Trutnov)

Komentáře nejsou povoleny.