Diakonie Církve bratrské

Kontakt

Statutární zástupce Diakonie CB
Mgr. Roman Kysela, ředitel
e-mail:   reditel@diakonie.cb.cz
roman.kysela@diakonie.cb.cz
telefon: 731 436 248 

Kancelář
Ing. Dagmar Průšková, vedoucí kanceláře
e-mail:  kancelar@diakonie.cb.cz
dagmar.pruskova@diakonie.cb.cz
tel: 222 580 138 (222 585 733), 604 22 33 88
diakonie@cb.cza

Sídlo a adresa kanceláře
Koněvova 151/24
130 00 Praha 3a

IČO
45250855

Datová schránka (ID)
7bpvgcd a

Bankovní spojení
Provozní účty (ČSOB)
478450393/0300 – hlavní účet
478450473/0300 – Středisko Černý Most, Xaverov
478450553/0300 – Bethesda

Bankovní účty výhradně pro veřejné sbírky – info níže
2201173863/2010 – Cesty z města
2301173860/2010 – Matouš 25

Tyto účty jsou zřízeny výhradně pro účely vyhlášených veřejných sbírek.
Proto prosíme, použijte tyto účty jen v případě, že chcete podpořit daný účel:
Cesty z města – asistence pro naše klienty na výletech a pobytech
Matouš 25 – humanitární pomoc
Jižní Súdán – VS: 400  (středisko v Ame).
Platby bez uvedení VS nebo s jiným VS budou využity na podporu práce na Ukrajině.

Pokud chcete podpořit jinou aktivitu nebo chcete podpořit naši práci bez určení účelu, prosím použijte hlavní účet.
Toto rozlišení je nutné z důvodu vyúčtování veřejných sbírek pro MHMP.

Děkujeme za pochopení.

x