Diakonie Církve bratrské

O nás

Diakonie Církve bratrské je nestátní nezisková organizace s celostátní působností. Vznikla na základě zákona č. 308/1991 Sb. a je registrována u Ministerstva kultury ČR od 1. 1. 1994. Jejím zřizovatelem je Církev bratrská.

 

V čele Diakonie CB stojí Správní rada, statutárním zástupcem je ředitel.

 

Hlavní činností je poskytování sociální a charitativní pomoci potřebným v souladu s křesťanskými hodnotami. Diakonie CB spravuje tři střediska (poskytující celkem pět sociálních služeb) na území hl. m. Prahy, jsou jimi:

*

 

Registrace sociálních služeb u Magistrátu hlavního města Prahy.

 

Diakonie Církve bratrské se kromě výše uvedených sociálních služeb věnuje i další činnosti.

Od roku 2015 jsme zřídili na podporu diakonské práce při Sborech a Stanicích CB, ale i Pobočkách DCB peněžní fond nazvaný Fond Rozvoje Diakonie (prolink na stránku).

V roce 2017 jsme zaregistrovali u Magistrátu hl. m. Prahy dvě veřejné sbírky, které podporují jak činnost v ČR, tak i zahraničí.

s

obrázek voda_o nás