Diakonie Církve bratrské

Fond JITKA

Fk 17.6.2016 -164

Fond Jitka je určený pro sbírání finančních prostředků určených pro zajištění osobní asistence Jitky Trávníčkové z Neveklova. Jitka je těžce tělesně postižená a je plně závislá na podpoře druhých lidí. Protože je zároveň i manželka a matka, snaží se dle svých možností pečovat o svou domácnost. I k tomu potřebuje pomoc.

s

Chcete-li zaslat jednorázový dar, nebo přispívat pravidelně, posílejte dary na číslo účtu, podle níže uvedeného vzoru:

d

Číslo účtu: 478450393/0300

Variabilní symbol fondu Jitka: 4

Zpráva pro příjemce: Jitka

d

Pokud si nejste jistí, jak dar poukázat, či v případě jakýchkoliv dotazů ohledně darů,  kontaktujte vedoucí kanceláře DCB:

Ing. Dagmar Průšková

Tel.: 222 580 138 (222 585 733), 604 22 33 88

E-mail: pruskova@diakonie.cb.cz

 

Doklad o daru

Pro dárce můžeme vystavit potvrzení o daru. Potvrzení zpracováváme jedenkrát ročně (většinou v lednu-únoru následujícího roku) a slouží k odečtu daru v rámci přiznání daně z příjmů.

Jak postupovat

Při odeslání prvního daru zašlete informaci o daru na výše uvedenou e-mailovou adresu. Tím budete zařazeni do databáze dárců. Diakonie vám zašle počátkem nového roku potvrzení o darech. V mailu uveďte tyto informace:

ds

  1. Jméno a příjmení dárce
  2. Adresa trvalého bydliště dárce
  3. Výše daru
  4. Kontaktní telefon, nebo mail*

Potvrzení se vydává na dar ve výši min. 100,-Kč za rok.

f

Otázky a odpovědi

Kolik peněz z darované částky dostane paní Jitka na osobní asistenci?

Paní Jitka Trávníčková dostane 100% vámi darované částky. Diakonie Církve bratrské z darovaných peněz nečerpá žádné finance na své režijní či provozní výdaje.

Fk 17.6.2016 -179

 

Proč není použit transparentní účet?

Zřizování nadace je velmi složitý a náročný proces přesahující možnosti Jitky, rodiny a pomáhajících přátel. Proto se paní Jitka Trávníčková obrátila na Diakonii Církve bratrské, která jí vyšla vstříc. Ani zde není v současné době možný transparentní účet pro tuto pomoc. Diakonie Církve bratrské má i transparentní účty, ale ty jsou určeny výhradně na veřejné sbírky, které podléhají přísným pravidlům kontroly, a nelze na ně shromažďovat peníze na jiné účely.

Peníze dárců jsou zasílány na hlavní účet Diakonie CB, který není transparentní, protože na něj přicházejí a odcházejí z něj i platby soukromým osobám (například zaměstnancům, klientům apod.), proto je nezbytné VŽDY používat variabilní symbol, případně zprávu pro příjemce, aby se peníze dostali tam, kam mají.

 

Vážíme si a děkujeme všem ochotným dárcům, kteří se touto cestou rozhodli podpořit Jitku Trávníčkovou.