Diakonie Církve bratrské

Sbírka na Diakonii

Výtěžek sbírky na DCB v roce 2018

V roce 2018 činil výtěžek sbírky 629.834,- Kč, což je historicky zatím nejvyšší částka.

Důležitější než samotná čísla je rostoucí tendence sbírky. Vyjadřuje totiž dvě věci. Zaprvé je vidět, že nám Bůh žehná a můžeme dávat. Zadruhé je sbírka konkrétním vyjádřením vaší podpory vůči Diakonii CB. Této podpory si velmi vážíme.

Ze sbírky jsme podpořili Fond rozvoje částkou ve výši 60.876,- Kč, ze kterého jsme podpořili práci v Českém Krumlově částkou 20.000,- Kč. V Karlových Varech jsme podpořili sklad pro pěstouny částkou 14.250,- Kč.

Opět jsme podpořili práci na Ukrajiny a mezi potřebné jsme rozdělili částku 4.000 USD, cca 88.000 Kč.

 


Výtěžek sbírky na DCB v roce 2017

Sbírka na Diakonii Církve bratrské pro rok 2017 vynesla po obdržení všech částek ze sborů celkově 517.746,- Kč do 31.12.2017 a v roce 2018 jsme obdrželi ještě částku 32.508,-Kč. Celkový výtěžek Sbírky na Diakonii CB činil za rok 2017 částku 550.254,-Kč. Velmi děkujeme všem dárcům.

 

Čerpání ze sbírky:

 • Fond rozvoje DCB – částka 52.000,-
 • Projekt Ukrajina – částka 32.858,-
 • Centrum denních služeb Černý Most – částka 74.000,-
 • Osobní asistence Černý Most – částka 15.000,-
 • Chráněné bydlení Černý Most – částka 91.000,-
 • Nerozdělené prostředky – částka ve výši 285.396,-

Nerozdělené prostředky budou použity v roce 2018.

 


Výtěžek sbírky na DCB v roce 2016:

Sbírka na Diakonii Církve bratrské pro rok 2016 vynesla po obdržení všech částek ze sborů celkově 724.770,- Kč. Velmi děkujeme všem dárcům.

 

Čerpání ze sbírky:

 • Fond rozvoje DCB – částka 72.000,-
 • Chráněné bydlení na Xaverově – částka 101.000,-
 • Centrum denních služeb Černý Most – částka 116.000,-
 • Osobní asistence Černý Most – částka 65.000,-
 • Chráněné bydlení Černý Most – částka 338.000,-
 • Nerozdělené prostředky – částka ve výši 32.770,-

 


 

Výtěžek sbírky na DCB v roce 2015:

Sbírka na Diakonii Církve bratrské pro rok 2015 vynesla po obdržení všech částek ze sborů celkově 481.406,- Kč.

 

Čerpání ze sbírky:

 • Fond rozvoje DCB – částka 49.000,-
 • Ostatní prostředky byly spořeny na účtu DCB pro pokrytí nákladů příštích období (zejména investičního charakteru)