KATEGORIE: Osobní svědectví

Osobní svědectví

 • Svědectví v Senátu

  10. 1. 2020 | Osobní svědectví

  První vězeň, kterého si pamatuji, byl oběšený. V roce 1982 jsem opustil neperspektivní zaměstnání elektroinženýra a nastoupil jako sanitář do ostravské nemocnice na Fifejdách. Protože jsem pacientům i zaměstnancům půjčoval Bibli a duchovní literaturu, přeřadili mě z ortopedie na oddělení patologie. Jednou tam přivezli mrtvolu vězně-sebevraha, chlapce s červenou rýhou okolo krku. Čtvrt století na to po šestnácti letech strávených v různých věznicích, se narkoman Dušan Čičko, zvaný Duči, rozhodl udělat totéž. Pokud právě nebyl zavřený, prodával lehké holky do zahraničí. Říká, že byl grázl všech grázlů. Ukradl kolem sto čtyřiceti aut. Když udělal na dálnici v jednom z nich pár kotrmelců, jiný řidič zastavil a chtěl volat sanitku. Dušan, kterému se nic nestalo, z havarovaného auta vylezl a utekl. (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svědectví v Senátu
 • Dítě ghetta

  20. 12. 2019 | Osobní svědectví

  Přívoz, periferní ostravská čtvrť, konečná tramvaje. K řece Odře je to kousek odtud název. Dříve oblíbené místo k bydlení. Kdysi pohledné cihlové domky pro havíře dnes zavřeného dolu Odra, zčásti rozebrané, obývají Romové.

  V devadesátém roce jsem zde jako nový pracovník rozjížděl komunitní centrum Armády spásy, přilepené k vysoké zdi, která je podobná těm v kriminále. Odděluje obyvatele od spleti kolejišť, směřujících k hlavnímu nádraží. Jezdíval jsem do práce na kole. Jednou jsem ho opřel před vchodem a za minutu už tam nebylo. V přilehlém parčíku, kam po setmění nebylo radno vstupovat, se slézali místní. Přišel jeden z nich: ..Možná bych věděl, kde ho hledat.” Zavedl mě do jednoho sklepa a tam v šeru na uhlí skutečně moje kolo leželo. (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dítě ghetta
 • Jablko padlo dále od stromu

  28. 11. 2019 | Osobní svědectví

  Patrik z Havířova už v patnácti letech jezdil až do Olomouce bez řidičáku. V sedmnácti začal fetovat. Dnes je mu třicet šest. Seznámil jsem se s ním před mnoha lety ve Vazební věznici v Ostravě. Bylo mu devatenáct, vážil šedesát kilo a byl “feťácká smažka”. Dostal 27 měsíců.

  Trápil se steskem po malé dcerce, kterou měl s družkou, také narkomankou. Od té doby ji vychovává Patrikova maminka, původem Polka, v jejíž rodině jsou vesměs samí vysokoškoláci. Dnes je dívce sedmnáct. Jako malého brávala maminka Patrika do sboru Armády spásy. On se ale “potatil”.

  (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jablko padlo dále od stromu
 • Fitti, první “vězeňská láska”

  14. 11. 2019 | Osobní svědectví

  V roce invaze Sovětů a “spřátelených vojsk” Varšavské smlouvy, v šedesátém osmém, spatřil v Havířově světlo světa Luděk Povolný, později přezdívaný “Fitti”. Hrával v rockových kapelách, experimentoval i s drogami, ale nestal se na nich závislým. Když jsme se seznámili, měl už sedm let odsezeno. Tehdy třicátník, dnes čerstvě padesátník. Dostal jedenáct a půl roku za vraždu. Smutný příběh jedné alkoholové párty, jakých se událo v životech obyvatelů zdejšího zařízení bezpočet. (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Fitti, první “vězeňská láska”
 • Hesla Církve bratrské v Ostravě na rok 2018

  2. 1. 2018 | Modlitební předměty, Osobní svědectví

  31. 12. 2017 na Silvestra jsme společně vylosovali biblické verše pro následující rok 2018.

   

  Sbor Snažte se upevňovat své povolání. Budete-li to činit, nikdy neklopýtnete.
  2.Pt 1, 10
  Staršovstvo Buď rozhodný a odvážný. Dbej na to, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh.
  1.Kr 2, 2-3
  Sesterstvo Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve.
  Jan 10, 27-28
  Besídka Zaženu tvou nevěru jak mračno a jako oblak tvé hříchy. Navrať se ke mně, já tě vykoupím.
  Izajáš 44, 22
  Dorost Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný!
  Genesis 17, 1
  Mládež Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.
  Deuteronomium 6, 5
  Klub seniorů Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá?
  Lukáš 18, 7
  Chválící sk. /
  zpěváci
  Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu.
  Římanům 15, 2
  KOPR Jednejte tedy rozhodně, nechť vaše ruce neochabnou, neboť vaše jednání bude odměněno!”
  2 Paralipomenon 15, 7
   CB Trojka Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.
  Jan 8, 31-32

  Hesla z roku 2017.

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hesla Církve bratrské v Ostravě na rok 2018
 • Hesla Církve bratrské v Ostravě na rok 2017

  1. 1. 2017 | Modlitební předměty, Osobní svědectví

  31. 12. 2016 na Silvestra jsme společně vylosovali biblické verše pro následující rok 2017.

  Sbor Nepatříte sami sobě.
  1K 1,10
  Staršovstvo Bůh nikomu nestraní.
  Ř. 2, 1
  Malá besídka Svěř Hospodinu své počínání.
  Př 16,3
  Velká besídka Odložte dřívější způsob života!
  Ef 4.22
  Dorost Pýcha předchází pád.
  Př 16, 18
  Mládež Netrapte se žádnou starostí.
  Fp 4, 6
  Klub seniorů Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepravost nepřičítá.
  Žalm 32, 2
  Doprovodná sk. /
  zpěváci
  Kdo je v Kristu, je nové stvoření, co je staré, pominulo. Hle, je tu nové!
  2K 5, 17
  KOPR Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu.
  2 Tim 1, 8
  Vězeňská služba Na soudu svévolní neobstojí.
  Ž 1, 5

  Hesla z roku 2016.

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hesla Církve bratrské v Ostravě na rok 2017
 • Volba nového staršovstva

  25. 1. 2016 | Osobní svědectví

  V neděli 24.  1 2016 proběhla volba nového staršovstva. Zvoleni byli tito bratři:

   • Jan Kočnar
   • Jan Pokorný
   • Jiří Šimpach
   • Karel Fojtík
   • Lukáš Nyzio
   • Teo Jersák
   • Josef Bárta
   • Jakub Mrázek
  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Volba nového staršovstva
 • 30. 12. 2015 – Daniel Nyzio

  30. 12. 2015 | Aktuality, Osobní svědectví

  Ve středu 30. 12. 2015 se Markétě a Lukášovi Nyziovým narodil syn Daniel (4050g, 54 cm).

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 30. 12. 2015 – Daniel Nyzio
 • KOPR v TWR rádiu

  20. 11. 2015 | Osobní svědectví

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem KOPR v TWR rádiu
 • Gratulace vítězům finále Biblické stezky 2015

  7. 6. 2015 | Osobní svědectví

  Gratulujeme !!!

  Naše hlídka ve složení Kiki Halfarová, Jana Prudilová a Marek Prudil
  vybojovala na celostátním finále Biblické stezky 2015 
  fantastické 3. místo.

  Vyhrála hlídka CB Vsetín Maják a na druhém místě byla hlídka z CB Česká Skalice.

  Naše druhá skvělá hlídka ve složení Dominika Bechná, Jeroným Kočnar, Dan Zdražil obsadila velmi pěkné 18. místo.

  Všem moc gratulujeme. :-)

  Finále proběhlo 5. – 7. 6. 2015 ve Velké Jesenice (u České Skalice).

   

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Gratulace vítězům finále Biblické stezky 2015
 • Rozhovor pro radio TWR a Proglas

  27. 11. 2014 | Osobní svědectví

  J. Orawski – Rozhovor o totalitě (jak se projevovala v osobním životě i v životě církve a o ceně svobody), pro rádio TWR a Proglas, který byl vysílán v sobotu 15. 11. v 8 hod.

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozhovor pro radio TWR a Proglas
 • Vyslyšení proseb v modlitbách

  25. 11. 2014 | Osobní svědectví

  Když jsem byl odveden na vojnu, začala mě zaměstnávat otázka, jaké to bude, až budu na vojně a já se nebudu moci dostat do shromáždění. Přiznám se, že jsem si to nedokázal představit. Tenkrát ke mně nejvíce promlouvala slova z Žalmů 27 a 42.

  „O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat: abych v domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu, abych patřil na Hospodinovu vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu. On mě ve zlý den schová ve svém stánku, ukryje mě v skrýši svého stanu, na skálu mě zvedne.“ Žalm 27,4-5

  „Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože! Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se smím ukázat před Boží tváří?“ Žalm 42,2-3 (EP) (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyslyšení proseb v modlitbách
 • “Už nemohu dál, Pane” – rozhovor s Terezou Juchelkovou

  16. 4. 2013 | Osobní svědectví

  Doporučujeme k poslechu záznam pořadu Rozmarýna, vysílaného na Rádiu 7 dne 28. 3. 2013 v 10:00. Obsahem pořadu je rozhovor s členkou našeho sboru CB Ostrava Terezou Juchelkovou. Záznam najdete podle data vysílání na stránkách Rádia 7  zde ve ZVUKOVÉM ARCHIVU, nebo si jej můžete STÁHNOUT do počítače.

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem “Už nemohu dál, Pane” – rozhovor s Terezou Juchelkovou
 • Pastýřský list předsedy Rady členům CB

  10. 2. 2013 | Osobní svědectví

  Praktikujete něco, co by se dalo nazvat rodinnou pobožností, kdy se celá rodina programově schází ke společnému čtení Bible, k rozhovorům, k modlitbě, ke zpěvu? Pokud ne, chtěli byste jednou něco takového praktikovat u sebe doma? Máte vzor v nějaké rodině? Rozumíte, proč praktikovat rodinné pobožnosti a jaké by měly být?… Celé znění najdete na sborové nástěnce nebo http://portal.cb.cz/2013-pastyrsky-list-predsedy-rady-clenum-cb .

  (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pastýřský list předsedy Rady členům CB
 • NA BOŽÍ DLANI VYRYTI

  1. 12. 2012 | Osobní svědectví

  Letáček – Na Boží dlani vyryti

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem NA BOŽÍ DLANI VYRYTI