Zprávy a pozvánky

 • Dětský den v Opavě

  29. 5. 2013

  CB Opava Vás zve na Dětský den v neděli 23.6.2013.
  detsky_den_opava

   pozvanka na detsky den Opava

   

 • Členské shromáždění

  29. 5. 2013

  V neděli 16.6.2013 v 15:00 proběhne členské shromáždění.

 • PROGRAM KLUBU SENIORŮ – ČERVEN 2013

  29. 5. 2013

  KLUB_SENIORU_06_2013 5. 6. Výlet Frenštát pod Radhoštěm – Pustevny

  12. 6. Závěrečné setkání v kavárně s písničkou

  Slunečné léto plné krásných zážitků
  všem seniorům přeje ELIM

  Opět začínáme 18.září 2013

  letáček – klub senioru ČERVEN 2013

   

  Začátky vždy v 15.00 hod. Kavárna otevřena od 13.30 do 15.00 hod.

 • Odpuštění

  22. 5. 2013

  Žalm 103,8-13  Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný; nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí; jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.

  Jaké to potěšení a ulehčení pro lidi kteří o tomto slově vědí a věří mu. Pán Bůh, bratři a sestry je milostiví, pomalý k hněvu a velkého milosrdenství k lidem, kteří se ho bojí. Po těch hodinách kázání, která velká většina z vás již slyšela, by to měla také velká většina z vás vědět. A ne jenom vědět, ale i podle toho žít. Ten Bůh, který je milostiví, pomalý k hněvu a velkého milosrdenství, nám totiž říká, abychom byli také takoví. Abychom i mi byli plni lásky a milosrdenství k našim bližním. Je to velká výzva, výzva tak veliká, že i učedníkům Pána Ježíše vrtalo hlavou, jak a jak daleko se touto výzvou mají řídit. Učedníci byli Pánem Ježíšem vyučováni a věděli, že k lásce a milosrdenství patří i to aby odpouštěli lidem, kteří se na nich proviní. Pán Ježíš jim přece vtloukal ne jenom do hlavy, ale především do srdce, aby odpouštěli, aby i jim bylo odpuštěno. Petr se jednoho dne Pána Ježíše zeptal, jak to s tím odpuštěním přesně vypadá. (Pokračování textu…)

 • Fotografie – 12. 05. 2013 – požehnání – Aničky Čičelové

  12. 5. 2013

  12. 05. 2013 – požehnání – Aničky Čičelové

 • Boží hory

  12. 5. 2013

  Víme to z Bible i ze svých zkušeností, nejsme dokonalí. Nejsme také zproštěni životních zkoušek. Nevyhýbají se nám nemoci, životní těžkosti, ani důsledky pochybení naší společnosti. Ale v jedné podstatné věci se od svého okolí lišíme. Známe Pána Boha jako svého Otce a pomocníka svého života. Věříme v něho a zakoušíme jeho pomoc. Izraelský král David byl zralým mužem, státníkem a vojevůdcem. A také on věděl ze své osobní zkušenosti, že jsou v životě situace, ve kterých mu pomůže jen jeho Pán a Bůh.

  Žalm 121,1-2 Píseň k pouti. Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.

  (Pokračování textu…)

 • Tábor ARCHY 2013 – M*A*S*H 2013

  12. 5. 2013

  Tábor ARCHY 2013 ( 9 – 16 let )

  M*A*S*H 2013

  se uskuteční u Budišova nad Budišovkou u Lobníku v termínu 11. – 24. 8. 2013.

  tabor2013

 • Tábor – Slezská Harta 2013 – Ostrov pokladů

  12. 5. 2013

  harta 2013

 • Fotografie – 07. 04. 2013 – požehnání Jacoba Paula Andersona

  11. 5. 2013

  07. 04. 2013 – požehnání Jacoba Paula Andersona

 • PRÁZDNINOVÉ AKCE

  10. 5. 2013

  Srdfečně zveme na všechny PRÁZDNINOVÉ AKCE:

 • Fotografie – 24. 03. 2013 – požehnání Michaely a Samuele English

  10. 5. 2013

  24. 03. 2013 – požehnání Michaely a Samuele English

 • ELTHÓN EFÉ, víkendové setkání v Písku u Jablunkova, 21.-23.6.2013

  9. 5. 2013

  Setkání určených pro křesťany nebo lidi duchovně hledající, kteří by rádi více porozuměli sami sobě a své zbožnosti, sdíleli se s jinými nebo naslouchali Bohu v tichu a samotě.

  Slova v názvu pocházejí ze stěžejního místa známého biblického podobenství o marnotratném synu v Lk 15,17 a hovoří o tom, že marnotratný syn vstoupil do svého nitra, doslova přišel sám k sobě a řekl (řecky „eis heauton elthón efé“). Načež si uvědomuje a verbalizuje pravdu o sobě a naději, ke které vzhlíží: ”vstanu a půjdu k svému otci…”. A tato dvě slova vyjadřují i záměr zmíněných víkendových setkání. Setkávat se s dalšími křesťany, ale hlavně se sebou samým. Rozmlouvat s druhými, ale hlavně sám se sebou. Mít čas a prostor pro rozhovor, i pro naslouchání svému nitru v tichu. Uvědomit si kdo jsem, co je mou nadějí…

  Z náplně víkendového setkání:

  • teoretické základy k tématu z teologické a psychologické oblasti;
  • skupinová zamyšlení s duchovním nebo psychologickým zaměřením;
  • hagioterapie (skupinové setkání s psychoterapeutickými prvky s využitím biblického příběhu);
  • skupinové nebo individuální přemýšlení nad texty vztahujícími se k tématu;
  • možnost procházek do přírody, rozhovorů, individuálního duchovního a psychologického poradenství, samostatného rozjímání a modlitby.

  Pozvánka_Elthon Efe

  Více na http://psychologicke-poradenstvi.com/elthon-efe

 • Modlitby za Ostravu

  2. 5. 2013

  Srdečně zveme v neděli 12.5.2013 v 18 hod. na 19. ekumenický večer modliteb MODLITBY ZA OSTRAVU.

  modlitby_05_2013

   

 • MANŽELSKÁ SETKÁNÍ, 6.-13.7.2013 ve Vysokém Mýtě

  1. 5. 2013

  Manželská setkání jsou dnes již tradiční aktivitou určenou pro manželské páry.

  Kurz je koncipován jako cyklus jedenácti až třinácti přednášek, které se snaží postihnout hlavní oblasti vzájemných vztahů muže a ženy (biblické základy vztahu muže a ženy, hodnotová orientace, zdravé sebevědomí, odpuštění, rozdíly mezi mužem a ženou a z nich vyplývající potřeby, komunikace, romantika, sexualita apod.). Jednotlivá témata přednáší manželské páry, které kromě teorie nabízí také zkušenosti ze svého manželského soužití. Na každé přednášené téma navazuje seminář v menší skupince manžel­ských párů, vedené zkušeným a speciálně připraveným vedoucím pá­rem. Přestože je program časově náročný, je také prostor pro odpočinek, čas pro sebe navzájem i děti. Pro děti účastníků je připraven přiměřený pro­gram (soutěže, hry, tvoření a vyučování). O každé dítě do 3 let věku se stará jeden pečovatel. Další informace na www.genea-spr.cz

  Pozvánka Manželská setkání 2013

 • PROGRAM KLUBU SENIORŮ – KVĚTEN 2013

  1. 5. 2013

  KLUB_SENIORU_05_2013
  1. 5. Klub seniorů NENÍ

  8. 5. Klub seniorů NENÍ

  15. 5. Transformace soc.služeb v ČR a MS kraji – Mgr.Daniel Rychlik

  22. 5. Skryté skutečnosti Objevy a otazníky – Arnošt Vašíček

  29. 5. Zážitky z cest přes kontinenty světa – manželé Valíčkovi

  letáček – klub senioru KVĚTEN 2013

  Začátky vždy v 15.00 hod. Kavárna otevřena od 13.30 do 15.00 hod.